loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປລາວ ຢ້ຽມຢາມ ສະຖານີໂທລະພາບຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ສສ.ຫວຽດນາມ

ຕ.ລ. 7, 2022 | SlideMobile

          ໃນໂອກາດທີ່ທ່ານ ປອ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ກໍາມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ເດີນທາງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກເປັນການພາຍໃນ ຢູ່ ສສ.ຫວຽດນາມ ລະຫວ່າງວັນທີ 4-7 ຕຸລາ 2022 ທ່ານປະທານສະພາດຫ່ງຊາດ ໄດ້ຢ້ຽມຢາມສະຖານີໂທລະພາບຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ສສ.ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງໄດ້ມີຄໍາເຫັນບາງຕອນສໍາຄັນວ່າ: ວຽກງານໂທລະພາບ ກໍຄືວຽກງານສື່ມວນຊົນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນຖານະທີ່ເປັນອົງການຕົວແທນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງໂດຍກົງຈາກປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຈຶ່ງມີໜ້າທີ່ໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນການເຄື່ອນໄຫວ ໃຫ້ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໄດ້ຮັບຮູ້ ທັງເປັນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍ,​ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ລະບຽບການຕ່າງໆ ໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.ວຽກງານໂທລະພາບຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ສສ.ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາມາເປັນເວລາດົນພໍສົມຄວນ ຈຶ່ງມີບົດຮຽນ, ປະສົບປະການໃນການສ້າງລາຍການ, ການກະກຽມເນື້ອໃນ, ການສ້າງຮູບພາບ ແລະ ອື່ນໆ ເຮັດໃຫ້ສາມາດດຶງດູດຜູ້ຊົມໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ສາມາດນໍາເອົາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ສື່ສານໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຮູ້ນໍາ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ສໍາລັບວຽກງານການຈັດລາຍການ ໂທລະພາບຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍໄດ້ມີຄວາມບຸກບືນ, ສູ້ຊົນ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດໃນລະດັບໜຶ່ງ ເປັນຕົ້ນ ໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໄດ້ສ້າງລາຍການໂທລະພາບຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອອອກຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ທາງສະຖານີໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ. ໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ກໍໄດ້ສ້າງລາຍການ ກົດໝາຍເພື່ອປະຊາຊົນ ເພີ່ມອີກໜຶ່ງລາຍການ. ເມື່ອອີງໃສ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານ ເປັນຕົ້ນ ປະຊາຊົນກໍມີຄວາມສົນໃຈຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ທີ່ເປັນອົງການຕົວແທນຂອງຕົນ, ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແມ່ນມີຈໍານວນຫຼາຍ ແຕ່ການນໍາໄປເຜີຍແຜ່ໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຊາບ ທັງເປັນການປຸກລະດົມຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ, ເປັນເອກະພາບ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ, ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ທັງຈໍານວນລາຍການ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງເນື້ອໃນ ກໍຍັງບໍ່ທັນເຮັດໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຍັງໄດ້ເນັ້ນຕື່ມວ່າ: ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືຂອງສອງສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ-ຫວຽດນາມ ໃຫ້ເກີດໝາກຜົນຕົວຈິງ ຈຶ່ງເຫັນວ່າ ຄະນະຮັບຜິດຊອບສະຖານນີໂທລະພາບຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ສສ.ຫວຽດນາມ ແລະ ກົມສື່ມວນຊົນ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຈະໄດ້ປະສານສົມທົບ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຮ່ວມກັນຕື່ມ ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນນັບມື້ດີຂຶ້ນ.