loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເນັ້ນ 7ຂໍ້ ຕໍ່ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງນຳ້ທາ

ສ.ຫ. 19, 2022 | SlideMobile


ໃນໂອກາດທີ່ທ່ານ ປອ. ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ກຳມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ເດີນທາງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ຄະນະພັກແຂວງ, ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ມີຄໍາເຫັນໂອ້ລົມ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳ 7 ຂໍ້ ດັ່ງນີ້:

1. ການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ເນື້ອແທ້ມັນແມ່ນການຜັນຂະຫຍາຍບັນດານິຕິກໍາຂອງ ອົງຄະນະພັກແຂວງ ມາເປັນອັນລະອຽດ ເພື່ອຮັບຮອງເປັນມະຕິກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໃຫ້ກາຍເປັນນິຕິກໍາ ແລະ ມີຄວາມສັກສິດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ. ຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ນໍາເອົາ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທີ່ີມີຄວາມສໍາຄັນຂອງຕົນ ລາຍງານຂໍທິດຊີ້ນໍາຈາກຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອຮັບປະກັນການພິຈາລາຕົກລົງຂອງ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ທັງເປັນທິດທາງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ.
2. ການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ໃນການພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົານິຕິກໍາທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຂອງແຂວງ ເປັນໜ້າທີ່ການເມືອງສໍາຄັນອັນໜຶ່ງຂອງ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນນິຕິກໍາຂອງແຂວງ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ, ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກແຂວງ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ ແລະ ຈະເປັນບ່ອນອີງໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ ຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ. ເພື່ອບັນລຸຕາມຄາດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຄະນະພັກ, ຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຈະຕ້ອງໄດ້ຊີ້ນໍາກົງຈັກເສນາທິການ ເປັນຕົ້ນ ຄະນະກໍາມະການ, ຄະນະເລຂາທິການ ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ, ກໍາແໜ້ນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກໍາ ທີ່ໄດ້ກໍານົດເນື້ອໃນກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນ, ວິທີການ ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາຂອງທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ໄດ້ກໍານົດຢູ່ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກໍາ ພາກທີ IV ໝວດທີ 8 ຊຶ່ງລວມມີ 17 ມາດຕາ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ການປະສານສົມທົບກັບ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງ ໃນການກໍານົດແຜນການສ້າງນິຕິກໍາຂອງແຂວງ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ,​ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກ ຮ້ອງຕ້ອງການ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມຢ່າງມີປະສິດທິພາບ; ນໍາເອົາຄວາມມຸ້ງມາດປາຖະໜາຂອງປະຊາຊົນ, ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າກໍານົດມາດຕະການແກ້ໄຂ ຢູ່ໃນຮ່າງນິຕິກໍາທີ່ສໍາຄັນຂອງແຂວງ. ສໍາລັບການພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົານິຕິກໍາຂອງແຂວງ ຈະຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ຄົ້ນຄວ້າບັນຫາທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າພາຍໃນແຂວງຕົນ.
3. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງແຂວງ ຢູ່ກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ໄດ້ຮັບຜົນດີ, ກ່ອນອື່ນ ຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນໍາ ກົງຈັກເສນາທິການຄົ້ນຄວ້າເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາປະຊົນຂັ້ນແຂວງ, ຄົ້ນຄວ້າສະພາບພົ້ນເດັ່ນຂອງແຂວງ ເພື່ອກໍານົດເນື້ອໃນທີ່ຈະນໍາເຂົ້າພິຈາລະນາ ຢູ່ກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ຮັບປະກັນການໄຂບັນຫາຢ່າງໜັກແໜ້ນ; ລາຍງານຂໍທິດຊີ້ນໍາຈາກຄະນະພັກແຂວງ, ປະສານສົມທົບກັບ ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ບັນດາພະແນກການຂອງແຂວງ ໃນການກະກຽມເນື້ອໃນກອງປະຊຸມ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ສໍາເລັດທັນເວລາ.
​ເອົາໃຈໃສ່ຍົກສູງປະສິດທິພາບ ການດໍາເນີນກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງ ນໍ້າທາ ໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນກອງປະຊຸມ ຕາມກໍານົດເວລາທີ່ກົດໝາຍວາງໄວ້ ທັງຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງການດໍາເນີນກອງປະຊຸມໃຫ້ສູງຂຶ້ນຕື່ມ; ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງ ນໍາເອົາບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງແຂວງ ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ເພື່ອພິຈາລະນາຕົກລົງຕາມກົດໝາຍກໍານົດ. ເພື່ອບັນລຸຕາມຄາດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຈະຕ້ອງໄດ້ຊີ້ນໍາກົງຈັກເສນາທິການ ເປັນຕົ້ນ ຄະນະກໍາມະການ, ຄະນະເລຂາທິການ ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານຂອງລັດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນໆໃນຂົງເຂດເສດຖະ ກິດ ທີ່ກໍານົດສິດຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໃນການພິຈາລະນາວຽກງານຕ່າງໆ. ຈາກນັ້ນ ໃຫ້ປະສານສົມທົບກັບ ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ພະແນກການຕ່າງໆ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ເປັນເອກະພາບ, ນໍາໄປສູ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
​4) ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດຕິດຕາມກວດກາ ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ໃນຕໍ່ໜ້າຈະຕ້ອງໄດ້ເພີີ່ມທະວີການບຸກທະລຸໄປສູ່ ຄວາມເປັນເຈົ້າການຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ, ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ, ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຢູ່ຂອບເຂດແຂວງຂອງຕົນ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບນັບມື້ຫຼາຍຂຶ້ນ; ຄົ້ນຄວ້າ, ກໍານົດຫົວຂໍ້ຕິດຕາມກວດກາຂອງ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ບັນດາພະແນກການຂອງແຂວງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຈິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງເຮົາ ໄດ້ຕາມກົດໝາຍກໍານົດ. ການພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາຂອງປະຊາຊົນ, ການເກັບກໍາສັງລວມຄໍາສະເໜີຂອງປະຊາຊົນ ຜ່ານໂທລະສັບສາຍດ່ວນ ເຖິງກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ກໍເປັນວິທີການຕິດຕາມກວດກາທີ່ດີ ແລະຍົກສູງບົົດບາດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
​5) ການເຄື່ອນໄຫວລົງພົບປະກັບ ປະຊາຊົນຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ກໍເປັນໜ້າທີ່ວຽກງານສໍາຄັນຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ເພື່ອນໍາເອົາຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນແຕ່ລະຄັ້ງ ເຜີຍແຜ່, ລາຍງານໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຊາບ ຊຶ່ງຜ່ານມາກໍໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ສໍາລັບໃນຕໍ່ໜ້ານີ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ສູ້ຊົນຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ການຮັບຟັງຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຂອງປະຊາ ຊົນ ແລະ ການນໍາເອົາຄວາມຄິດຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວ ໄປປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແກ້ໄຂ ແລະ ນໍາເອົາຜົນການແກ້ໄຂແຈ້ງໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຊາບ. ຖ້າເຮັດໄດ້ຄືແນວນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ລໍຖ້າການລົງເຄື່ອນໄຫວພົບປະຂອງ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນມີຄວາມຕັ້ງໜ້າໃນການເຂົ້າຮ່ວມຕິດຕາມ, ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ວຽກງານຕ່າງໆ ທັງຈະເຮັດໃຫ້ມີຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເພີ່ມຂຶ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຮັບຟັງຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຂອງປະຊາຊົນ ຍັງເປັນການສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ອີກດ້ວຍ.
6. ຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຈະຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມທະວີການນໍາພາຊີ້ນໍາ ກົງຈັກເສນາທິການຂອງຕົນ ໃນການປະສານສົມທົບວຽກງານກັບ ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ບັນດາພະແນການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງ ຢ່າງກົມກຽວ ແລະ ເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນນັບມື້ສູງຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນ ການກະກຽມກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ; ການປະສານສົມທົບກັບ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງ ໃນການສ້າງເງື່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ ການປັບປຸງກົງຈັກຊ່ວຍວຽກຂັ້ນຂະແໜງການຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ລວມທັງບຸກຄະລາກອນ ໃຫ້ສາມາດຮັບປະກັນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ ລວມທັງການຍົກສູງບົດບາດການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ທີ່ປະຈໍາຢູ່ເມືອງ ໃຫ້ນັບມື້ດີຂຶ້ນ.
7. ການປະສານສົມທົບວຽກງານ ລະຫວ່າງ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ກັບ ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ເປັນວຽກງານທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ປະກອບມີອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຶ່ງກ່ອນອື່ນໝົດສອງອົງການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວ ຈະຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າກໍານົດຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຈະແຈ້ງ, ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຢ່າງລະອຽດ ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານມີປະສິດທິຜົນສູງ. ສະນັ້ນ, ໃນຕໍ່ໜ້ານີ້ ຈະຕ້ອງມີກົນໄກການປະສານງານຢ່າງລະອຽດຈະແຈ້ງ, ອັນໃດເປັນວຽກຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ອັນໃດເປັນວຽກຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເເລືອກຕັ້ງ, ອັນໃດເປັນວຽກທີ່ສອງພາກສ່ວນຈະຕ້ອງໄດ້ປະສານສົມທັບນໍາກັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ສິ່ງສໍາຄັນ ແມ່ນ ສອງພາກສ່ວນນີ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຊຸມປຶກສາຫາລືວຽກງານຮ່ວມກັນຢ່່າງເປັນປົກກະຕິ ເປັນຕົ້ນ ກ່ອນກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດແຕ່ລະຄັ້ງ ສອງພາກສ່ວນຈະຕ້ອງໄດ້ປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆຂອງແຂວງ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ນໍາໄປລາຍງານຢູ່ ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອພິຈາລະນາຕົກລົງ; ພາຍຫຼັງສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດແຕ່ລະຄັ້ງແລ້ວ ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຊຸມຮ່ວມກັນ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິຂອງກອງປະສະພາແຫ່ງຊາດ ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຕ