loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເນັ້ນ 6 ຂໍ້ ຕໍ່ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ

ມ.ຖ. 16, 2022 | SlideMobile


ໃນໂອກາດທີ່ທ່ານ ປອ. ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ກໍາມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຢ້ຽມຢາມເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ ໃນຕອນເຊົ້າມື້ນີ້ ທ່ານໄດ້ມີຄໍາເຫັນ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາຕໍ່ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ ດັ່ງນີ້:
​         1. ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ ເປັນໂຄງການລົງທຶນທີ່ນໍາໃຊ້ທ່າແຮງດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ປະເທດເຮົາມີ ໂດຍສະເພາະການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນອັນກວ້າງຂວາງຂອງປະເທດເຮົາ ເພື່ອດຶງດູດນັກລົງທຶນ ໃຫ້ເຂົ້າມາລົງທຶນຢູ່ປະເທດເຮົາ ເຊິ່ງຈະເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດ ໃຫ້ມີການພັດທະນາດ້ວຍບາດກ້າວທີ່ໄວຂຶ້ນ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍນໍາເອົາທີ່ດິນທີ່ເຮົາມີ ເພື່ອປະກອບເປັນທຶນຮອນເຂົ້າໃນການພັດທະນາໂຄງການ ຈຶ່ງຖືວ່າເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາ.


​ 2. ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ ເປັນໂຄງການທີ່ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນ ການພົວພັນຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ສອງລັດຖະບານ ລາວ-ຈີນ, ເປັນໂຄງການທີ່ຖືກຈັດເຂົ້າໃນຂໍ້ລິເລີ່ມ “ໜຶ່ງແນວທາງ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ”. ເມື່ອໂຄງການລົງທຶນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງເຕັມສ່ວນ ຈະເປັນແຫລ່ງລາຍຮັບງົບປະ ມານອັນສໍາຄັນຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກໍຄືງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຈຶ່ງສະເໜີໃຫ້ເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ການຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ການພັດທະນາໂຄງການໃຫ້ມີຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ສໍາເລັດໂດຍໄວ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນເນື້ອໃນຂອງສັນຍາ, ຖ້າມີບັນຫາໃດບໍ່ທັນລະອຽດ, ຈະແຈ້ງ ກໍໃຫ້ພ້ອມກັນປຶກສາຫາລື ເພື່ອມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການປັບປຸງແກ້ໄຂ ໃຫ້ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງຊາດ ກໍຄື ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ລົງທຶນ.


​ 3. ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ ເປັນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ສາມາດຮອງຮັບໂຄງການລົງທຶນຂະແໜງຕ່າງໆ ເປັນຈໍານວນຫລາຍ, ມີຄວາມຕ້ອງການແຮງງານຈໍານວນຫລາຍ ຈຶ່ງສະເໜີໃຫ້ຊ່ວຍລັດຖະບານ ໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແກ່ແຮງງານຂອງປະເທດເຮົາ, ສະເໜີໃຫ້ມີການພັດທະນາວິຊາຊີບດ້ານຕ່າງໆຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ.


​        4. ການພັດທະນາໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ ຄືກັບເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ ຢູ່ປະເທດເຮົາກໍຍັງບໍ່ທັນຫລາຍ; ບົດຮຽນ, ປະສົບການ ໃນການສ້າງກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ກໍຍັງບໍ່ທັນສູງ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ ນິຕິກໍາຈໍານວນໜຶ່ງ ອາດບໍ່ທັນຮັດກຸມ, ບໍ່ທັນສອດຄ່ອງກັບສະພາບເງື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງ ການພັດທະນາໂຄງການລົງທຶນຕ່າງໆ. ສະນັ້ນ, ສະເໜີໃຫ້ບັນດາທ່ານເກັບກໍາ, ສັງລວມ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ຄະນະເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອນໍາໄປຄົ້ນຄວ້າ, ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂ ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບການດໍາເນີນທຸລະກິດຕົວຈິງ, ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງປະເທດ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ພັດທະນາ ກໍຄືຜູ້ລົງທຶນໂຄງການຕ່າງໆ.
​ ສໍາລັບຂໍ້ສະເໜີຂອງບັນດາທ່ານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນດ້ານຕ່າງໆນັ້ນ ເຫັນວ່າເປັນບັນຫາທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ຊອກຫາເຫດຜົນດ້ານຕ່າງໆ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການປັບປຸງແກ້ໄຂ. ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຂໍມອບໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ລະອຽດເລິກເຊິ່ງ, ເບິ່ງບົດຮຽນຈາກໂຄງການອື່ນ,​ ບົດຮຽນຂອງປະເທດອື່ນ ໂດຍຄໍານຶງເຖິງການດຶງດູດການລົງທຶນຂອງປະເທດເຮົາເປັນຫລັກ. ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຢ່າງເລິກເຊິ່ງແລ້ວ ໃຫ້ລາຍງານຕໍ່ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອມີທິດຊີ້ນໍາໃນການແກ້ໄຂ.


​        5. ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ ເປັນເຂດທີ່ຮອງຮັບການລົງທຶນເປັນຈໍານວນຫລາຍ ແລະ ມີນັກລົງທຶນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ທີ່ມາຈາກຫລາຍປະເທດ ຈຶ່ງສະເໜີໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແນໃສ່ສະກັດກັ້ນກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ສວຍໃຊ້ການລົງທຶນທີ່ແອບແຝງເຄື່ອນໄຫວ ໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເປັນຕົ້ນ ອາດສະຍາກໍາປະເພດຕ່າງໆ ຈຶ່ງສະເໜີໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນ, ເຂັ້ມແຂງ, ສາມາດແກ້ໄຂສະພາບການໄດ້ທັນເວລາ.
​ 6. ການປະຕິບັດພັນທະເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດ, ການປະກອບສ່ວນທຶນຮອນເຂົ້າໃນການພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ, ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ກໍເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ ສະເໜີໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຢູ່ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງການ ເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນຂອງພາກທຸລະກິດ ຕໍ່ກັບການພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ມີໃບໜ້າໃໝ່, ການຊ່ວຍປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ ເຊິ່ງຈະເປັນການດຶງດູດໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາໂຄງການ ໃຫ້ມີບັນຍາກາດທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ.