ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

          ຕອນເຊົ້າມື້ນີ້ ເປັນມື້ທີ່ສອງ ຂອງການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມແຂວງຫລວງພະບາງ ຂອງທ່ານ ປອ. ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ກໍາມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ເມືອງໂພນໄຊ ແຂວງຫລວງພະບາງ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຈາກທ່ານ ທອງຈັນ ລັດຕະນະປະດິດ ກໍາມະການພັກແຂວງ, ເລຂາພັກເມືອງ, ເຈົ້າເມືອງໂພນໄຊ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ທອງຈັນ ລັດຕະນະປະດິດ ໄດ້ລາຍງານຫຍໍ້ຕໍ່ກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ເມືອງໂພນໄຊ ວ່າ: ເມືອງໂພນໄຊ ເປັນໜຶ່ງໃນ 4 ເມືອງທຸກຍາກຂອງແຂວງຫລວງພະບາງ ເຊິ່ງເປັນເມືອງຖານທີ່ ໝັ້ນຂອງການປະຕິວັດໃນເມື່ອກ່ອນ, ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 2.243 ກິໂລຕາແມັດ, ເນື້ອທີ່ພູດອຍກວມ 90% ຂອງເນື້ອ ທີ່ທັງໝົດ, ໃນນັ້ນ ມີເນື້ອທີ່ປ່າປົກຫຸ້ມ 154.982,892 ເຮັກຕາ, ກວມເອົາ 64,27% ຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດ, ເນື້ອທີ່ປ່າສະຫງວນມີ 42.610,562 ເຮັກຕາ ມີປ່າປ້ອງກັນ 48.327,33 ເຮັກຕາ, ປ່າຜະລິດ 64.045 ເຮັກ ຕາ, ຜະລິດເບ້ຍໄມ້ໄດ້ 18.250 ເບ້ຍ, ປູກໄມ້ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າໄດ້ 4.000 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 60% ຂອງແຜນການປີ.

ທົ່ວເມືອງປະກອບມີ 57 ບ້ານ, ມີ 6.019 ຄອບຄົວ, ມີພົນລະເມືອງ 36.113 ຄົນ ຍິງ 17.491 ຄົນ, ປະກອບມີ 3 ຊົນເຜົ່າຄື: ເຜົ່າລາວລຸ່ມ ກວມເອົາ 9,68%; ເຜົ່າມົ້ງກວມເອົາ 26,41%; ເຜົ່າກຶມມຸກວມເອົາ 63,91% ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ.

ການທຳມາຫາກິນ ແລະ ອາຊີບຂອງປະຊາຊົນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ, ພື້ນທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນພູດອຍຄ້ອຍ ຊັນ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢູ່ແຕ່ລະບ້ານແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພັດທະນາດີເທົ່າທີ່ຄວນຍັງມີລັກສະນະປະຖົມປະ ຖານ, ພື້ນຖານການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ ຍັງອາໄສທຳມະຊາດເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ອາຊີບຕົ້ນຕໍຂອງປະຊາຊົນ ແມ່ນຖືເອົາການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດກວມອັດຕາສ່ວນ 90%.

ອີງຕາມ ດໍາລັດ 348/ລບ, ປັດຈຸບັນ ຍັງບໍ່ທັນມີບ້ານພັດທະນາ, ບ້ານພົ້ນທຸກມີພຽງແຕ່ 7 ບ້ານ ແລະ ອີກ 50 ບ້ານ ຍັງເປັນບ້ານທຸກຍາກ, ຜ່ານການປະເມີນເຫັນວ່າຍັງຫລາຍຄາດໝາຍບໍ່ບັນລຸ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເສັ້ນ ທາງຄົມມະນາຄົມເຂົ້າເຖິງທຽວໄດ້ຕະຫລອດປີ, ຄອບຄົວທຸກຍາກຍັງກວມອັດຕາສ່ວນສູງ ແລະ ພື້ນຖານເສດ ຖະກິດຂອງປະຊາຊົນຍັງຕໍ່າ ແລະ ມາດຖານອື່ນໆ ຖ້າທຽບໃສ່ດໍາລັດດັ່ງກ່າວ.

ລະດັບການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ໃນປີ 2021 ບັນລຸໄດ້ 6,6% ຕໍ່ປີ, ສະເລ່ຍໃສ່ຫົວ ຄົນໜຶ່ງໄດ້ 8.141.666 ກີບ ເທົ່າກັບ 814 ໂດລາ/ຄົນ/ປີ, ທຽບໃສ່ມະຕິ 9 ຂອງອົງຄະນະພັກເມືອງ ປະຕິບັດໄດ້ 80,48%; ສະພາບການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນສ່ວນຫລາຍ ແມ່ນຍັງຜະລິດແບບກະແຈກກະຈາຍບໍ່ທັນມີຈຸດ ສຸມ, ອາໄສທໍາມະຊາດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດບໍ່ໝັ້ນທ່ຽງ ບາງປີໄດ້ຫລາຍ ບາງປີໄດ້ໜ້ອຍ, ການນໍາໃຊ້ ເຕັກນິກເຂົ້າໃນການຜະລິດບໍ່ທັນຫລາຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດ, ການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງ ຄົມບໍ່ທັນສົມຄູ່ກັນ, ປະຊາຊົນຈໍານວນໜຶ່ງອາໄສຄວາມຊິນເຄີຍແບບເກົ່າເຂົ້າໃນການຜະລິດ, ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ທາງເມືອງກໍໄດ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານວິຊາການກ່ຽວຂ້ອງລົງໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນ, ຈັດເຝິກອົບຮົມກັບທີ່ໃຫ້ປະ ຊາຊົນ ເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກໃໝ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ຮູ້ໝູນໃຊ້ເຕັກນິກວິທະຍາສາດເຂົ້າຊ່ວຍ.

ອີງໃສ່ທ່າແຮງຂອງເມືອງ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການປູກຫຍ້າອາຫານສັດ, ປັດຈຸບັນ ທົ່ວເມືອງມີ ເນື້ອທີ່ສວນຫຍ້າທັງໝົດ 19.841 ເຮັກຕາ, ມີງົວທັງໝົດ 26.354 ໂຕ, ຄວາຍ 5.545 ໂຕ. ການລ້ຽງສັດສ່ວນ ຫລາຍອາໄສການປູກຫຍ້າ ແລະ ລ້ອມຮົ້ວເປັນລ໋ອກ, ຍັງບໍ່ທັນມີການລ້ຽງຢ່າງເປັນລະບົບໃນຮູບແບບເປັນຟາມ ແລະ ການນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດເຂົ້າຊ່ວຍຍັງບໍ່ທັນຫລາຍ, ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບບໍ່ທັນສູງ ຖ້າທຽບໃສ່ມາດຕະຖານ ຂອງການສົ່ງອອກ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາຄາສັດລ້ຽງບໍ່ແນ່ນອນ ມີລັກສະນະຂຶ້ນ-ລົງຕາມໄລຍະເວລາ, ເຊິ່ງປີ 2021 ໄດ້ສົ່ງອອກປະເພດງົວຈໍານວນ 1.800 ກວ່າໂຕ, ຄວາຍ 99 ໂຕ ແລະ ຊົມໃຊ້ພາຍໃນເມືອງຈຳນວນໜຶ່ງ, ສ່ວນ ໃຫຍ່ການສົ່ງອອກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງ ໄດ້ສຸມໃສ່ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນປູກພືດຜັກສະອາດ ເພື່ອຊົມໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກເປັນສິນຄ້າອັນພົ້ນເດັ່ນ: ແມ່ນການປູກພືດລະດູແລ້ງ ໄດ້ 252 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 685 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 91,2%, ປູກພືດລະດູຝົນໄດ້ 1.232 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 5.528 ໂຕນ.

ການສົ່ງເສີມຂອງພາກລັດ ໄດ້ສຸມໃສ່ການລ້ຽງສັດປະເພດຕ່າງໆ ໂດຍຜ່ານການກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ ມາຮອດທ້າຍປີ 2021 ສາມາດປ່ອຍກູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນທັງໝົດ 24,71 ຕື້ກີບ, ມີທັງໝົດ 57 ບ້ານ, ມີ 2.104 ຄອບຄົວ, ພາກລັດໄດ້ສົ່ງເສີມທາງດ້ານວິຊາການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການບົວລະບັດ ຮັກສາ, ການຊັກຢາໃຫ້ສັດ, ຈັດຕັ້ງການເຝິກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ກຸ່ມລ້ຽງສັດ ແລະ ອື່ນໆທີ່ຈໍາເປັນ.

ສະພາບເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ ແມ່ນສາມາດເຂົ້າເຖິງແຕ່ລະບ້ານກວມເອົາ 100% ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ ກໍເປັນທາງທະລຸ ແລະ ຈໍານວນໜຶ່ງກໍ່ແມ່ນແຮງງານຂອງປະຊາຊົນຂຸດເອງ ຈຶ່ງສາມາດທຽວໄດ້ແຕ່ລະດູແລ້ງ ເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນເສັ້ນທາງທີ່ທຽວໄດ້ 2 ລະດູມີພຽງແຕ່ 33 ບ້ານ, ກວມເອົາ 57,89% ຂອງຈໍານວນເສັ້ນທາງທີ່ມີ ທັງໝົດ (71ເສັ້ນ) ແລະ ບ້ານທີ່ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າມີ 35 ບ້ານ, ກວມເອົາ 61%, ມີ 2 ບ້ານທີ່ນໍາໃຊ້ນໍ້າປະປາ, ສ່ວນ ທີ່ເຫລືອຍັງໃຊ້ນໍ້າລິນແບບຕໍ່ຈາກແຫລ່ງນໍ້າທໍາມະຊາດ, ປັດຈຸບັນ ເຫັນວ່າມີຫລາຍບ້ານນໍ້າບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມ ຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະໃນລະດູແລ້ງ.

ຂົງເຂດວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ໄດ້ສຸມໃສ່ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການສຶກສາ ແລະ ສາທາໄປສູ່ເຂດຫ່າງໄກ ສອກຫລີກ ໃນນີ້, ບ້ານທີ່ມີໂຮງຮຽນປະຖົມ ກວມເອົາ 100%, ມີອາຄານຮຽນຖາວອນ 54 ຫລັງ, ເຄິ່ງຖາວອນ 1 ຫລັງ ແລະ ປະຖົມປະຖານ 2 ຫລັງ, ມີໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ 54 ແຫ່ງ, ມັດທະຍົມສົມບູນ 3 ແຫ່ງ, ມີຄູສອນທັງໝົດ 520 ຄົນ ຍິງ 207 ຄົນ, ໃນນັ້ນ ຄູອາສາສະໝັກ 112 ຄົນ ຍິງ 57 ຄົນ, ຜູ້ທີ່ສອນມາໄດ້ 5 ປີ ຂຶ້ນໄປມີ 89 ຄົນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຕົວເລກລັດຖະກອນ. ທົ່ວເມືອງມີໂຮງໝໍຊຸມຊົນ 1 ແຫ່ງ, ໂຮງໝໍນ້ອຍ 9 ແຫ່ງ, ມີຕູ້ຢາປະຈໍາບ້ານ 57 ບ້ານ, ມີແພດໝໍທັງໝົດ 104 ຄົນ ຍິງ 59 ຄົນ, ແພດອາສາສະໝັກ 34 ຄົນ ຍິງ 20 ຄົນ. ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນທົ່ວເມືອງ ເວົ້າລວມແມ່ນຍັງປົກປັກຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີຂອງຊາດ, ຂອງຊົນເຜົ່າ ແລະ ວັດທະນະທໍາອັນດີງາມ, ມີມູນເຊື້ອດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນ ໃນການທໍາມາຫາກິນ, ມີນໍ້າໃຈຮັກຊາດຮັກບ້ານເກີດ ເມືອງນອນ ແລະ ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີເປັນກ້າວໆ.

ຄະນະ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບສະພາບບ້ານຜາຕູບເຫນືອ ແລະ ໃຕ້; ກ່ຽວກັບການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງເຊື່ອມຊຶມເນື້ອໃນເອກະສານ 2 ວາລະ ນັບແຕ່ສໍານັກງານ ລົງຮອດຮອດຮາກຖານບ້ານສໍາເລັດແລ້ວ 100%.

ໂອກາດນີ້, ເຈົ້າເມືອງໆໂພນໄຊ ຍັງໄດ້ມີບາງຂໍ້ສະເໜີຕໍ່ຄະນະ ເພື່ອມີທິດຊີ້ນໍາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງພິຈາ ລະນາຊ່ວຍເມືອງໂພນໄຊຄື: 1) ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ຊ່ວຍພິຈາລະນາອະນຸມັດງົບປະມານກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງປູ ຢາງ ແຕ່ສໍານັກເມືອງ ຫາເມືອງພູກູດ ແຂວງຊຽງຂວາງ ມີລວງຍາວທັງໝົດ 77,3 ກິໂລແມັດ, ມູນຄ່າການອອກ ແບບຄິດໄລ່ເບື້ອງຕົ້ນ 257 ຕື້ກີບ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເມືອງໂພນໄຊ ເປັນເມືອງໜຶ່ງທີ່ມີເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ເມືອງຕໍ່ເມືອງ ແລະ ແຂວງຕໍ່ແຂວງ ເຊິ່ງເປັນເງື່ອນໄຂໜຶ່ງໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ແກ້ໄຂຊີວິດການ ເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ; 2) ສະເໜີທຶນສ້ອມແປງທາງ ແຕ່ບ້ານປາກງາ ຫາບ້ານກົກມ່ວງ ມີຄວາມຍາວ 55 ກິໂລ ແມັດ; 3) ສະເໜີທຶນເພື່ອກໍ່ສ້າງໂຮງໝໍຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ເທສະບານເມືອງໂພນໄຊ ປັດຈຸບັນ ເຫັນວ່າການບໍລິການດ້ານ ສາທາລະນະສຸກ ແມ່ນມີຄວາມແອອັດ, ຄັບແຄບ; 4) ສະເໜີຂໍທຶນກໍ່ສ້າງສະໂມສອນຂອງເມືອງ; 5) ສະເໜີຊ່ວຍ ຊຸກຍູ້ການກໍ່ສ້າງໄຟຟ້າ ບ້ານຜາຕູບ ຫາບ້ານຜາແຕ້ມ ເຊິ່ງໄດ້ລົງມືໄປແລ້ວແຕ່ບໍ່ທັນສໍາເລັດ ແລະ ຄ້າງມາຫລາຍ ປີ, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີແນວຄິດຄອງຄອຍ ທາງເມືອງກໍໄດ້ມີການສະເໜີຫລາຍຄັ້ງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຄໍາຕອບທີ່ຈະແຈ້ງ. ຂໍສະເໜີໃຫ້ແຂວງຊ່ວຍແກ້ໄຂງົບປະມານ ເພື່ອຊໍາລະໂຄງການທີ່ໄດ້ສ້າງສໍາເລັດມາຫລາຍປີແລ້ວ ລວມມີ 3 ໂຄງ ການຄື: ສ້ອມແປງອານຸສາວະລີ, ເດີ່ນຮົ່ມຫ້ອງວ່າການ ແລະ ການກໍ່ສ້າງນໍ້າລິນ ບ້ານປາກງາ, ທີ່ຄ້າງຊໍາລະ ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການມາແຕ່ປີ 2014 (ເປັນເວລາ 7 ປີກວ່າ); 7) ສະເໜີພິຈາລະນາຊ່ວຍໂກຕາລັດຖະກອນໃໝ່.