loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມເຂດພັດທະນາໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ຄໍາ ຢູ່ເມືອງຊານໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື.

ພ.ພ. 4, 2022 | SlideMobile

           ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2022 ນີ້ ທ່ານ ປອ. ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ກຳມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມບໍລິສັດ ວັງຕັດ ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ຈໍາກັດ
           ໂດຍການຕ້ອນຮັບຂອງ ທ່ານ ບຸຍແອັງດືກ ຮອງອຳນວຍການໃຫ່ຍຜູ້ປະຈຳການພາກສະໜາມຂອງກຸ່ມບໍລິສັດວັງຕັດ ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຈໍາກັດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຈາກນັ້ນໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານກ່ຽວກັບປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງບໍລິສັດວັງຕັດວ່າ : ບໍລິສັດວັງຕັດແມ່ນໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2009 ຢູ່ເຂດບ້ານວັງຕັດໃຫຍ່-ບ້ານຢຽງດາກ ເມືອງຊານໄຊ ແຂວງອັດຕະປື, ໄດ້ດຳເນີນໂຄງການ ຊອກຄົ້ນ, ສຳຫລວດ ແລະ ຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດທີ່ ເຂດຈຸດສຸມວັງຕັດ ເມືອງຊານໄຊ ແລະ ໃນເນື້ອທີ່ຈຳນວນ ນື່ງເຂດດາກລຸກ ເມືອງດາກຈຶງ ແຂວງເຊກອງ. ປັດຈຸບັນ ເນື້ອທີ່ຊອກຄົ້ນ, ສຳຫລວດທັງໝົດມີ 399,1 ກິໂລຕາແມັດ ແລະ ເນື້ອທີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນມີພຽງ 18 ກິໂລຕາແມັດ.
          ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ນອນໃນເຂດພູມສັນຖານເນີນພູ, ສະພາບທາງດ້ານອາກາດ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ໄລຍະ ຄື ລະດູ ແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນ, ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນພື້ນທີ່ແມ່ນພົບຄວາມຍຸ້ງຍາກ ແລະ ລະ ບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງແມ່ນ ຍັງບໍ່ທັນຮັບການພັດທະນາ.
         ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ທາງບໍລິສັດ ໄດ້ສຸມໃສ່ການສຳຫລວດ ເປີດກວ້າງເນື້ອທີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຊອກຄົ້ນ-ສຳຫລວດ ແລະ ສຸມໃສ່ການສຳຫລວດເລິກ ໃນບັນດາພື້ນທີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດການຂຸດຄົ້ນ ເພື່ອແນໃສ່ປະເມີນລາຄາທີ່ແນ່ນອນທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ປະ ລິມານສະສົມແຮ່ທີ່ນຳເຂົ້າການຜະລິດ, ໄດ້ດຳເນີນການເຊັນສັນຍາ ກັບໜ່ວຍງານຊີເຈາະສຳຫລວດທີ່ມີຊື່ສຽງລະດັບສາກົນ ໄດ້ດຳເນີນການຊີເຈາະລວມໄດ້ບໍລິມາດ 60.000 ແມັດເຈາະ.
         ນອກນັ້ນ, ການມອບພັນທະພາສີອາກອນໃນປີທີ່ຜ່ານມາ: ໄດ້ມອບພັນທະອາກອນສຳປະທານຂຸດຄົ້ນ 300 ເຮັກຕາ 30 ພັນໂດລາ,ມອບພັນທະຄ່າຊັບພະຍາກອນ 17.008 ລ້ານກີບ, ມອບອາກອນມຸນຄ່າເພີ່ມ 18.132 ລ້ານກິບ, ມອບອາກອນລາຍໄດ້ວິສາຫະກິດ 3.478 ລ້ານກີນ, ມອບອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງີນເດືອນ 472.315 ລ້ານກີບ ແລະບັນດາກອງທືນຕາມສັນຍາ.
ໃນໂອກາດດຽວກັນ, ທ່ານ ປອ. ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ບໍລິສັດວັງຕັດໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ບາງບັນຫາ : ການລົງທຶນຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ເປັນການລົງທຶນທີ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ມີຄວາມສົນໃຈຫລາຍ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການດໍາເນີນໂຄງການ ໂດຍສະເພາະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ມີຄວາມຕິດພັນກັບຊັບສົມບັດດັ່ງກ່າວ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງສະເໜີໃຫ້ບໍລິສັດເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດ ໂຄງການລົງທຶນຕາມກົດໝາຍກໍານົດ; ເອົາໃຈໃສ່ການປະຕິບັດພັນທະຕາມກົດໝາຍກໍານົດ ກໍຄື ໃຫ້ຮັບປະກັນ 3 ຜົນປະໂຫຍດ ເປັນຕົ້ນ ຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງປະເທດຊາດ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ບ່ອນບໍ່ແຮ່ຕັ້ງຢູ່ ກໍໃຫ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ.
         ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ການລົງທຶນຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ມີການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ທັນສະໄໝ ຊຶ່ງອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງນໍ້າ ຊຶ່ງປະຊາຊົນນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວັນ. ຖ້າການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ດັ່ງກ່າວ ຫາກສົ່ງຜົນກະທົບແມ່ນໍ້າລໍາເຊ ກໍຂໍໃຫ້ບໍລິສັດຄົ້ນຄວ້າຊອກຫາວິທີການບໍາບັດ ແລະ ວິທີການອື່ນທີ່ຈະເກີດຜົນກະທົບໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ການຊົດເຊີຍຜົນກະທົບຕໍ່ ບ່ອນຢູ່ອາໄສ, ທີ່ດິນທໍາການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ ຖ້າມີ ກໍໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂ ຢ່າງເໝາະສົມ.
ນອກຈາກນີ້, ການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ລົງທຶນ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ ເປັນແນວທາງນະໂຍບາຍ ທັງເປັນວຽກງານທີ່ສໍາຄັນຫລາຍ, ໂຄງການລົງທຶນໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ, ທ້ອງຖິ່ນກໍໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຮ້ອງຂໍຕໍ່ວ່າຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຂອບເຂດດັ່ງກ່າວ ທັງເປັນການສ້າງຄວາມກົມກຽວ ລະຫວ່າງ ຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ປະຊາຊົນ.