loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ສືບຕໍ່ລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະການຂອງບໍລິສັດ ປູກພືດອຸດສາຫະກຳ ຈິ່ງຈ່ຽງ ຈໍາກັດ ເຂດລ້ອງນາຍ ເມືອງບຸນໃຕ້, ແຂວງຜົ້ງສາລີ.

ມ.ສ. 28, 2022 | ເຂດ 2 ຜົ້ງສາລີ

ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 28 ເມສາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງ ບໍລິສັດປູກພືດອຸດສາຫະກໍາ ຈິ່ງຈ່ຽງຈໍາກັດ ທ່ານ ທອງສີ ເສົາສຸລິພົມ ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ປະທານຄະນະ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ 2 ແຂວງຜົ້ງສາລີ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ໄດ້ລົງຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະການຕ່າງໆຂອງບໍລິສັດຈີງຈຽງພືດອຸດສາຫະກໍາຈໍາກັດ. ຜ່ານການລົງຕິດຕາມກວດກາ ທາງອໍານວຍການບໍລິສັດ ໄດ້ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັງປະຕິບັດ ຂອງບໍລິສັດ ມີບາງຕອນທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ: ບໍລິສັດຈີງຈຽງພືດອຸດສາຫະກໍາຈໍາກັດ ເປັນໜຶ່ງໃນບໍລິສັດທີ່ນອນຢູ່ໃນໂຄງການສົ່ງເສີມການປຸກພືດທົດແທນການປຸກຝີ່ນຂອງ ສປ ຈີນ ທີ່ເຂົ້າມາລົງທືນຢູ່ເມືອງບຸນໃຕ້, ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ທາງບໍລິສັດໄດ້ສົ່ງເສີມການປຸກຢາງພາລາ ເລີມແຕ່ປີ 2006 ທີ່ເມືອງບຸນໃຕ້, ແຂວງຜົ້ງສາລີ ດ້ວຍຮູບແບບການລົງທືນ 2+3, ຊຶ່ງມີສໍານັກງານຕັ້ງ ຢູ່ບ້ານນາມາກ, ເມືອງບຸນໃຕ້, ແຂວງຜົ້ງສາລີ. ສະພາບການລົງທຶນໃນເບື້ອງຕົ້ນທາງບໍລິສັດແມ່ນໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທືນແຂວງ ຢູ່ໃນ 3 ກຸ່ມບ້ານຄື: ກຸ່ມນາມາກ, ລ້ອງນາຍເກົ່າ ແລະ ກຸ່ມນາແຕ່ນ, ມີບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ຈໍານວນ 15 ບ້ານ; ເນື້ອທີ່ສວນຢາງຂອງບໍລິສັດຕາມການສໍາຫຼວດຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂອງຂັ້ນເມືອງ, ແຂວງໃນເບື້ອງຕົ້ນ 698 ເຮັກຕາ, ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ເນື້ອທີ່ສ່ວນຢ່າງ ຂອງບໍລິສັດ ມີ ປະມານ 500 ກວ່າເຮັກຕາ ແລະ ສະເພາະປີຜ່ານມາບໍລິສັດໄດ້ເລີ່ມປາດຢາງເປັນປີທໍາອີດ ມີປະມານ 30.000 ຕົ້ນ, ໄດ້ຜົນຜະລິດປະມານ 100 ໂຕນ. ຊຶ່ງການລົງທຶນຂອງບໍລິສັດໄດ້ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ໂດຍບໍລິສັດໄດ້ແບ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທີ່ປາດຢ່າງນໍາບໍລິສັດ ປະຊາຊົນ 80% ຂອງມູນຄ່າການຂ່າຍຢ່າງພາລາ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຍັງໄດ້ແໜ້ນໃຫ້ບໍລິສັດ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາໂຄງການ ແລະ ການເກັບຊື້ ຜົນຜະລິດຂອງບໍລິສັດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ການມອບພັນທະຕ່າງໆ ຈາກການສຳປະທານທີ່ດິນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບບັນດາລະບຽບການ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ສະບັບເລກທີ 70/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2019 ມາດຕາ 30 ຂໍ້ 4  ແລະ ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັດດາກິດຈະການຕ່າງໆ ທີ່ທາງບໍລິສັດໄດ້ລົງທຶນນັ້ນ ໄດ້ໄປຕາມແຜນ, ສືບຕໍ່ເກັບກຳຂໍ້ມູນປະຊາຊົນເຂດບ້ານດັ່ງກ່າວເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີວຽກເຮັດງານທຳ, ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີອາຊີບໝັ້ນຄົງຖາວອນ ແລະ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ, ທັງເປັນການປະກອບສ່ວນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມຂອງເມືອງໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ພາບ-ຂ່າວ: ທອງຄໍາ ວິໄລຈິດ.