loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ສໍາເລັດການລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ພົວພັນວຽກງານເຊົ່າ, ສໍາປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງປະຈຳເມືອງ.

ພ.ພ. 3, 2022 | ເຂດ 2 ຜົ້ງສາລີ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25-30 ເມສາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ທອງສີ ເສົາສຸລິພົມ ປະທານຄະນະ ສະມາຊິກສະພສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ 2 ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ປະທານຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະທີມງານ ສໍາເລັດການລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ພົວພັນວຽກງານເຊົ່າ, ສໍາປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງປະຈຳເມືອງ ທີ່ເມືອງໃໝ່, ເມືອງບຸນໃຕ້ ແລະ ຜົ້ງສາລີ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ.

ທັງນີ້ກໍເພື່ອຮັບກັນການໃຫ້ການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໂດຍສະເພາະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມກວດກາ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ສະບັບເລກທີ 12/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ພະຈິກ 2016 ໄດ້ກໍານົດ ແລະ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນການກະກຽມກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ທີ່ຈະໄຂຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ ເປັນຕົ້ນການສະໜອງຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດສະບັບເລກທີ 25/ສພຊ, ລົງວັນທີ 19 ພະຈິກ 2019; ກ່ຽວກັບມະຕິກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ວ່າດ້ວຍການຮັບ ຮອງເອົາການສະເໜີປົດ (ລຶບ) ບັນຊີຄ້າງຂອງບັນດາໂຄງການສ້າງສັນຍາເຊົ່າ-ສຳປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 69/ສພຂ.ຜລ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2020 ແລະ ບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງຜົ້ງສາລີ. ທັງເປັນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກ່າວ ກໍຄືການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ, ທັງຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນຫັນເຂົ້າສຸລະບຽບກົດໝາຍເທື່ອກ້າວ.

ການເຄື່ອນໄຫວໃນຄັ້ງນີ້ທັງຄະນະທິມງານໄດ້ປະຊຸມຮ່ວມກັບຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງອົງການປົກຄອງເມືອງໃໝ່, ເມືອງບຸນໃຕ້ ແລະ ເມືອງຜົ້ງສາລີ, ເພື່ອຮັບຟັງການລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ທີ່ພົວພັນກັບການເຊົ່າ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ; ຮັບຟັງການລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງ ຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງປະຈຳເມືອງ ແລະ ໃນໂອກາດດຽວນີ້ ທາງຄະນະທິມງານໄດ້ແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງປະຈຳເມືອງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນເສນາທິການຊ່ວຍວຽກຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງປະຈຳເມືອງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທາງຄະນະທິມງານຍັງໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວຢູ່ພາກສະໜາມ ເປັນຕົ້ນ: ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍຸ້ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ ບ້ານສະຫຼວງ, ເມືອງໃໝ່;  ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ສັງກະສີຂອງບໍລິສັດຢູນນານຈົງເຊີນມາຍນີ້ງລາວຈຳກັດເຂດ ຈາຮໍ ແລະ ບໍລິສັດ ປູກພືດອຸດສາຫະກຳ ຂອງບໍລິສັດຈິ່ງຈ່ຽງ ເຂດລ້ອງນາຍ, ເມືອງບຸນໃຕ້; ຄວາມຄືບໜ້າການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຈັດສັນອາຊີບໃຫ້ກັບປະຊາຊົນຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳອູ 7, ທີ່ບ້ານໄຊທອງ, ບ້ານສົມມີໄຊ, ບ້ານຈະເລີນ ແລະ ໂຄງການສົ່ງເສີມປູກ ແລະ ປຸງແຕ່ງຢາງພາລາເປັນສິນຄ້າ ຂອງບໍລິສັດຊີ້ຊຸຍຢົ້ງອີ ແຂວງຊານຕົງ ສປ. ຈີນ ເຂດລອງນ້ຳພັນ ບ້ານຫາດສາ ເມືອງຜົ້ງສາລີ.

ໃນໂອກາດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນຄັ້ງນີ້ຄະນະທີມງານຂັ້ນແຂວງຍັງໄດ້ນໍາເອົາເຄື່ອງບໍລິໂພກ ຈໍານວນໜຶ່ງໃຫ້ບັນດາບ້ານທີ່ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວ ເປັນມູນຄ່າ 1.500.000 ກີບ.

ພາບ-ຂ່າວ: ທອງຄໍາ ວິໄລຈິດ.