loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II.

ທ.ວ. 28, 2023 | ເຂດ 11 ບໍລິຄຳໄຊ

      ໃນໂອກາດເປີດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ໃນວັນທີ 27 ທັນວາ 2023 ທ່ານ ປອ ສຸວັນນີ ໄຊຊະນະ ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມວ່າ: ປະຕິ ບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ໃນຄັ້ງນີ້ ຈະໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ 3 ວັນເຕັມ ເພື່ອຮັບຟັງການລາຍງານ, ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງແຂວງ, ດັ່ງນີ້:

 1. ຮັບຟັງການລາຍງານຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ກ່ຽວ​ກັບການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນເປັນຈຸດສຸມບູລິມະສິດຂອງແຂວງ ໃນການ​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈຳປີ 2023 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈຳປີ 202
 2. ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈຳປີ 2023 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈຳປີ 202
 3. ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງພະແນກການເງິນແຂວງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ ປະຈຳປີ 2023 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈຳປີ 202
 4. ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວ ປະຈໍາປີ 2023 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2024, ບົດລາຍງານຜົນການກວດສອບບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ ປະຈໍາປີ 2022 ຂອງອົງການກວດສອບພາກກາງ ແລະ ບົດລາຍງານການການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2023 ແລະ ທິດທາງແຜນ ການ ປະຈໍາປີ 2024 ແລະ ການແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບໃນປີຜ່ານມາ ຂອງອົງການກວດກາລັດແຂວງ
 5. ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວປະຈໍາປີ 2023 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2024 ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ຂອງສານປະຊາຊົນແຂວງ.
 6. ຮັບຟັງການລາຍງານຂອງພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ກ່ຽວກັບ ການສົ່ງເສີມການຜະລິດ ເພື່ອທົດແທນການນຳເຂົ້າ.
 7. ຮັບຟັງການລາຍງານ ຂອງພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ກ່ຽວກັບ ການສົ່ງເສີມການຜະລິດ ຕິດພັນກັບຕະຫຼາດ, ການຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ.
 8. ຮັບຟັງການ ລາຍງານຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກ່ຽວກັບ ການຜັນຂະຫຍາຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິ 09/ລບ ລົງວັນທີ 17 ກໍລະກົດ 2023 ກ່ຽວກັບນະໂບາຍ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດແຄນຄູສອນ, ການປະລະການຮຽນ ແລະ ການສົ່ງເສີມເຂົ້າຮຽນວິຊາຊີບ.
 9. ຮັບຟັງການລາຍງານຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາພາກກາງ ກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ການຄຸ້ມຄອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ການບໍລິການຂອງທະນາຄານ.
 10. ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະຈໍາປີ 2023 ທິດທາງແຜນການ ທ້າຍປີ 2024 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ
 11. ຮັບຟັງການປະກອບຄຳເຫັນ ຂອງອົງການແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ ຕໍ່ກັບບົດລາຍງານການ ເຄື່ອນໄຫວປະຈໍາປີ 2023 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈໍາປີ 2024 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ.
 12. ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງເອົານິຕິກໍາຂອງແຂວງ ຈໍານວນ 1 ສະບັບຄື:
 • ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ວ່າດວ້ຍການປັບປຸງລາຄານໍ້າປະປາໃໝ່ ປະຈໍາປີ 2023-2025.

ຂ່າວ-ພາບ: ໂສລະຢ໋າ