loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ພ້ອມຄະນະ ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ຊີໂນ-ອາກຣີ ໂປຕາສ ຈໍາກັດ ທີ່ບ້ານ ດົງໃຕ້ ເມືອງທ່າແຂກ.

ກ.ພ. 11, 2023 | ເຂດ 12 ຄຳມ່ວນ

ໃນວັນທີ 11 ກຸມພາ 2023 ທ່ານ ບຸນມີ ພິມມະສອນ ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກທີ 12 ແຂວງຄໍາມ່ວນ ຊຸດທີ IX  ແລະ ຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງຄໍາມ່ວນ ຊຸດທີ II, ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ຊີໂນ-ອາກຣີ ໂປຕາສ ຈໍາກັດ ທີ່ບ້ານ ດົງໃຕ້ ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄໍາມ່ວນ.

  ໂດຍໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນຈາກ ທ່ານ ໂຖງຢົງເຫີງ ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ ຊີໂນ-ອາກຣີ ໂປຕາສ ຈໍາກັດ ແລະ ພະນັກງານພາຍໃນບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ໂອກາດນີ້ ທ່ານ ປະທານສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ກໍ່ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຫຍໍ້ກ່ຽວກັບສະພາບໂດຍລວມ ຂອງບໍລິສັດ ຊີໂນ-ອາກຣີ ໂປຕາສ ຈໍາກັດ, ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວເປັນບໍລິສັດລະດັບສາກົນທີ່ດໍາເນີນການຂຸດຄົ້ນແຮ່ເກືອໂປຕາສ, ຜະລິດເກືອໂປຕາສ (ປຸ໋ຍໂປຕາສ) ແລະ ຈໍາໜ່າຍເກືອໂປຕາສ. ໃນຂົງເຂດໃໝ່ຂອງການຜະລິດເກືອໂປຕາສໃນໂລກ, ຜະລິດຕະພັນເກືອໂປຕາສຂອງບໍລິສັດ ສົ່ງອອກຈໍາໜ່າຍຢູ່ຫລາຍປະເທດເຊັ່ນ: ຈີນ, ຫວຽດນາມ, ອິນໂດເນເຊຍ, ໄທ, ມາເລເຊຍ, ອິນເດຍ, ນິວຊີແລນ, ຍີ່ປຸ່ນເປັນຕົ້ນ. ການພັດທະນາຂອງບໍລິສັດເປັນຜູ້ສະໜອງເກືອໂປຕາສລະດັບສາກົນ, ເພື່ອສະໜອງເກືອໂປຕາສຄຸນນະພາບສູງໃຫ້ແກ່ການຜະລິດກະເສດຂອງເອເຊຍ ແລະ ຂອງໂລກ. ເຊິ່ງບໍລິສັດໄດ້ຊຸກຍູ້ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາແກ່ທ້ອງຖິ່ນ, ໄດ້ຈັດຕັ້ງຫຼາກຫຼາຍກິດຈະກໍາ ວັດທະນະທໍາວິສາຫະກິດ, ເພື່ອເສີມສ້າງທີມງານທີ່ສາມັກຄີກົມກຽວ, ເພື່ອພ້ອມກັນພະຍາຍາມສູ້ຊົນບັນລຸຄາດໝາຍໂຄງການປອດໄພ, ສີຂຽວ, ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພັດທະນາຍືນຍົງ.

  ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານປະທານ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມບ້ານຊຽງແຫວ ເມືອງທ່າແຂກ ທີ່ບໍລິສັດຊີໂນ – ອາກຣີ ໂປຕາສ ຈຳກັດຊ່ວຍພັດທະນາ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃນບ້ານດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ຮັບຟັງລາຍລະອຽດຂອງແຜນດໍາເນີນງານເພື່ອສຶກສາໂຄງການ ພັດທະນາ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ຈາກຕາງໜ້າບໍລິສັດຊີໂນ – ອາກຣີ ໂປຕາສ ຈຳກັດ ໂດຍແຜນພັດທະນາບັນດາໂຄງການຕ່າງໆຄື: ໂຄງການປູກຝັງ, ໂຄງການລ້ຽງສັດ, ໂຄງການຈັດຫາງານ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ບົນພື້ນຖານອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂທ່າແຮງ ແລະ ຈຸດພິເສດພູມສັນຖານຂອງບ້ານ.

   ໃນຕອນທ້າຍ ທ່ານບຸນມີ ພິມມະສອນ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນໂອ້ລົມ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ບໍລິສັດເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດ ໂຄງການລົງທຶນຕາມກົດໝາຍກໍານົດ; ເອົາໃຈໃສ່ການປະຕິບັດພັນທະຕາມກົດໝາຍກໍານົດ ກໍຄື ໃຫ້ຮັບປະກັນ 3 ຜົນປະໂຫຍດ ເປັນຕົ້ນ ຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງປະເທດຊາດ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານການປົກປັກຮັກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ, ເນື່ອງຈາກວ່າ ການລົງທຶນຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ມີການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ທັນສະໄໝ ຊຶ່ງອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງປະຊາຊົນໃນການດໍາລົງຊີວິດ, ພ້ອມນັ້ນທ່ານຍັງໄດ້ໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍມາຍັງບໍລິສັດ ຊີໂນ – ອາກຣີໂປຕາສ ຈຳກັດ ໃນນາມນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ກໍານົດແຜນດໍາເນີນງານໂຄງການເພື່ອຈະຊ່ວຍເຫຼືອພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ບ້ານ ຊຽງແຫວນໃຫ້ມີຊີວິດດີຂື້ນ ແລະ ຈະກາຍເປັນບ້ານພັດທະນາຕົວແບບໃນຕໍ່ໜ້າ, ທັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານ ແລະ ພໍ່, ແມ່ ປະຊາຊົນ ຈົ່ງສາມັກຄີກັນ ເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຮ່ວມກັບບໍລິສັດໃນການພັດທະນາບ້ານຊ່ອງຂອງຕົນເອງໃຫ້ມີຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າ.

ໂດຍ: ເອື້ອ ມະໂນສິງ.