loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ປະທານຄະນະກຳມະການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ ລົງຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ວຽກງານ ປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ຢູ່ນະຄອນ-ຫຼວງພະບາງ

ສ.ຫ. 4, 2022 | ເຂດ 6 ຫລວງພະບາງ

ໃນວັນທີ 1 ສິງຫາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ປອ ກໍລະກັນ ພົມມະວົງ ຄະນະປະຈໍາ, ປະທານຄະນະກຳມະການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ, ທ່ານ ສຸວິລັດ ພັນສຸເດດ ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ວຽກງານປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ຢູ່ນະຄອນ-ຫຼວງພະບາງ.

       ການເຄື່ອນໄຫວໃນຄັ້ງນີ້ ກໍ່ເພື່ອເປັນການຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມກວດກາ ຂອງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ( ສະບັບ​ປັບປຸງ ) ສະບັບເລກທີ 12/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ພະຈິກ 2016, ມະຕິຕົກລົງ ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງພະບາງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ລະ ການ  ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກຳມະການວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ ເລກທີ 164/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 31 ສິງຫາ 2021 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕິດຕາມ ກວດກາ ປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເລກທີ 31/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 6 ພຶດສະພາ 2022 ໂດຍສະເພາະຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ຕາມມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ທີ່ຕິດພັນກັບ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ.

      ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບລວມໂດຍຫຍໍ້ ຈາກທ່ານ ຮອງເຈົ້ານະຄອນ-ຫຼວງພະບາງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການຊີ້ແຈງບາງບັນຫາ ຕາມຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມ ທີ່ທາງຄະນະກຳມະການໄດ້ສົ່ງໃຫ້ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ຈາກຜູ້ຕ່າງໜ້າ ບັນດາຫ້ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງນະຄອນ ຊຶ່ງປະກອຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ຂົງເຂດວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ຂງເຂດຕຸລາການ.

ການລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ວຽກງານຂອງຄະນະກຳມະການໃນຄັ້ງນີ້ ກໍ່ເພື່ອເປັນການເກັບກຳເອົາບັນດາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາດໝາຍຕາງໆ , ຄໍາຄິດ-ຄຳເຫັນ ພ້ອມທັງຄຳສະເໜີ ຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດວຽກງານ ເພື່ອລາຍງານຄະນະປະຈຳ ແລະ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງປະກອບໃສ່ເນື້ອໃນບົດລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ທີ່ຈະເປີດຂຶ້ນໃນຕົ້ນເດືອນ ສິງຫາ 2022 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.

ໃນໂອກາດທີ່ທ່ານ ຄະນະປະຈຳ, ປະທານ ແລະ ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ລົງມາເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກໃນຄັ້ງນີ້ ຕອນທ້າຍ ຍັງໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ບັນດາຂົງເຂດວຽກງານຂອງນະຄອນ-ຫຼວງພະບາງ ຈົ່ງພ້ອມກັນສຸ່ມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈຳ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022 ທີ່ນະຄອນ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ແລະ ບັນດາຄາດໝາຍຕາງໆ ໃຫ້ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົາໝາຍທີ່ວາງໄວ້;

ໃຫ້ສືບຕໍ່ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນະຄອນຫຼວງພະບາງ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອ ແລະ ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ແກແຂກຕ່າງດາວ, ທ້າວຕາງແດນ ທີ່ເຂົ້າມາທ່ຽວຊົມພາຍໃນນະຄອນ-ຫຼວງພະບາງ ມາແລ້ວຢາກມາອີກຕໍ່ໆໄປ.

ຂຽນໂດຍ: ເພັດສະໜອນ ທຳມຸງຄຸນ