loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງນິຕິກຳກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາການປະເມີນການປະຕິບັດກົດໝາຍ

​ກ.ກ. 19, 2022 | SlideMobile

(ສພຊ) ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮ່າງນິຕິກໍາ ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມ ກວດກາ ການປະເມີນການປະຕິບັດກົດໝາຍ ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ, ຮັດກຸມ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້. ສະນັ້ນ, ໃນວັນທີ 12-13 ກໍລະກົົດ 2022 ກໍາມາທິການກົດໝາຍ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງນິຕິກໍາ ກ່ຽວກັບການຕິດ ຕາມ ກວດກາ ການປະເມີນການປະຕິບັດກົດໝາຍ ທີ່ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສຈ. ປອ. ຈະເລີນ ເຍຍປາວເຮີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານກໍາມາທິການກົດໝາຍ; ມີທ່ານປະທານກໍາມາທິການບັນດາເຜົ່າ, ຮອງປະທານກໍາມາທິການກົດໝາຍ, ຮອງປະທານກໍາມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຮອງປະທານກໍາມາທິການບັນດາເຜົ່າ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ຄະນະພະແນກ ແລະ ວິຊາການ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າຮ່ວມ, ກອງປະຊຸມ ໄດ້ສຸມສະຕິປັນຍາ ປະກອບຄໍາເຫັນຢ່າງຫຼາກຫຼາຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮ່າງມະຕິຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມ ກວດກາ ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດກົດໝາຍ ເຊິ່ງເປັນນິຕິກໍາທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ວຽກງານຕິດຕາມ ກວດກາ ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດກົດໝາຍ ໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະ ຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ 4 ສະບັບ ຕາມຄໍາເຫັນຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX. ນອກຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຕີລາຄາຄືນ ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາການປະເມີນການປະຕິບັດກົດໝາຍ 4 ສະບັບຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນຂອງລັດ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົບປະມານ ຈາກໂຄງການ WFD ( Westminster Foundation for Democracy)
(ກົມຕິດຕາມກວດກາ, ໂຄສະນາ ແລະ ຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ )