loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ບົດສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງອາວຸດ ແລະ ວັດຖຸລະເບີດ

ມ.ຖ. 27, 2022 | SlideMobile

(ສພຊ) ຕາມວາລະດໍາເນີນກອງປະຊຸມ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ມິຖຸນານີ້ ທ່ານ ພົນເອກ ວິໄລ ຫຼ້າຄຳຟອງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ສະເໜີກ່ຽວກັບການສ້າງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງອາວຸດ ແລະ ວັດຖຸລະເບີດ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ວ່າ: ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງອາວຸດ ແລະ ວັດຖຸລະເບີດ ສະບັບນີ້ ປະກອບດ້ວຍ IX ພາກ, 9 ໝວດ ແລະ 67 ມາດຕາ ລະອຽດ ດັ່ງນີ້:

        ພາກທີ I ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ (ມີ 7 ມາດຕາ; ແຕ່ມາດຕາ 1 ຫາມາດຕາ 7);
        ພາກທີ II ການຄຸ້ມຄອງອາວຸດ (ມີ 4 ໝວດ ແລະ 18 ມາດຕາ, ແຕ່ມາດຕາ 8 ຫາ ມາດຕາ 25).
– ໝວດທີ 1 ປະເພດອາວຸດ (ມີ 4 ມາດຕາ; ແຕ່ມາດຕາ 8 ຫາມາດຕາ 11).
– ໝວດທີ 2 ການຄຸ້ມຄອງອາວຸດເສິກ (ມີ 8 ມາດຕາ; ແຕ່ມາດຕາ 12 ຫາ ມາດຕາ 19).
– ໝວດທີ 3 ການຄຸ້ມຄອງອາວຸດກິລາ (ມີ 4 ມາດຕາ; ແຕ່ມາດຕາ 20 ຫາ ມາດຕາ 23).
– ໝວດທີ 4 ການຄຸ້ມຄອງອາວຸດພື້ນເມືອງ (ມີ 2 ມາດຕາ; ແຕ່ມາດຕາ 24 ຫາ ມາດຕາ
25).
        ພາກທີ III ການຄຸ້ມຄອງວັດຖຸລະເບີດ (ມີ 3 ໝວດ ແລະ 15 ມາດຕາ; ແຕ່ມາດຕາ 26 ຫາ ມາດຕາ 40).
– ໝວດທີ 1 ປະເພດວັດຖຸລະເບີດ (ມີ 3 ມາດຕາ; ແຕ່ມາດຕາ 26 ຫາ ມາດຕາ 28).
– ໝວດທີ 2 ການຄຸ້ມຄອງວັດຖຸລະເບີດທາງການທະຫານ (ມີ 3 ມາດຕາ; ແຕ່ມາດຕາ 29 ຫາ ມາດຕາ 31).
– ໝວດທີ 3 ການຄຸ້ມຄອງວັດຖຸລະເບີດທາງອຸດສາຫະກຳ (ມີ 9 ມາດຕາ; ແຕ່ມາດຕາ 32 ຫາ ມາດຕາ 40).
        ພາກທີ IV ການດຳເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບອາວຸດ ແລະ ວັດຖຸລະເບີດ (ມີ 9 ມາດຕາ; ແຕ່ ມາດຕາ 41 ຫາ ມາດຕາ 49).
        ພາກທີ V ຂໍ້ຫ້າມ (ມີ 4 ມາດຕາ; ແຕ່ມາດຕາ 50 ຫາ ມາດຕາ 53).
        ພາກທີ VI ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາ (ມີ 2 ໝວດ, 7 ມາດຕາ; ແຕ່ມາດຕາ 54 ຫາ ມາດຕາ 60).
– ໝວດທີ 1 ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານອາວຸດ ແລະ ວັດຖຸລະເບີດ (ມີ 4 ມາດຕາ, ແຕ່ ມາດຕາ 54 ຫາ ມາດຕາ 57).
– ໝວດທີ 2 ການກວດກາວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ອາວຸດ ແລະ ວັດຖຸລະເບີດ (ມີ 3 ມາດຕາ ແຕ່ ມາດຕາ 58 ຫາ ມາດຕາ 60).
        ພາກທີ VII ງົບປະມານ (ມີ 2 ມາດຕາ; ແຕ່ມາດຕາ 61 ຫາ ມາດຕາ 62).
        ພາກທີ VIII ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ (ມີ 3 ມາດຕາ; ແຕ່
ມາດຕາ 63 ຫາ ມາດຕາ 65).
        ພາກທີ IX ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ (ມີ 2 ມາດຕາ; ແຕ່ມາດຕາ 66 ຫາ ມາດຕາ 67).
        ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງອາວຸດ ແລະ ວັດຖຸລະເບີດ ເມື່ອກົດໝາຍສະບັບນີ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແລ້ວ ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບ ດັ່ງນີ້:
       1. ເປັນພື້ນຖານອັນສຳຄັນ ທາງດ້ານກົດໝາຍ ໃນການຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມສະຫງົບທາງດ້ານການເມືອງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມ.
       2. ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຂອງກໍາລັງປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ພະນັກງານ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ອາວຸດ ແລະ ວັດຖຸລະເບີດ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງອາວຸດ ແລະ ວັດຖຸລະເບີດ ຂອງສັງຄົມຕາມທິດປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ.
       3. ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຢ່າງຂາດຕົວ.
       4. ຈະເຮັດໃຫ້ບັນຫາການລັກລອບຊື້-ຂາຍ, ການມີໄວ້ໃນຄອບຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ອາວຸດເຖື່ອນໃນສັງຄົມ ຫຼຸດໜ້ອຍລົງ, ຍ້ອນມີມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ເຂັ້ມງວດ.