loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ທ່ານເຈົ້າແຂວງຕ້ອນຮັບການພົບຂອງຄະນະທີມງານ ກໍາມາທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບສະພາແຫ່ງຊາດ.

ຕ.ລ. 7, 2022 | ເຂດ 2 ຜົ້ງສາລີ

ຕອນບ່າຍ ວັນທີ 6 ຕຸລາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ (ຊັ້ນ 4) ຕືກອົງການປົກຄອງແຂວງ ທ່ານ ຄໍາຜອຍ ວັນນະສານ ເຈົ້າແຂວງ-ແຂວງຜົ້ງສາລີ ຕ້ອນຮັບຄະນະທີມງານຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສພຊ) ນໍາໂດຍ ທ່ານ ລີເບີ ລີບົວປາວ ກໍາມະການຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານກໍາມາທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ.

ການເຂົ້າພົບຂອງຄະນະທີມງານໃນນີ້ ທ່ານ ລິເບີ ລີບົວປາວ ໄດ້ແຈ້ງຈຸດປະສົງການມາເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກງານຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ ເປັນຕົ້ນ: ການລົງຕິດຕາມກວດກາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ຂອງກໍາມາທິການແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ ສພຊ; ທັງນີ້ກໍເພື່ອຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3  ກ່ຽວກັບວາລະແຫ່ງຊາດ, ໂດຍສະເພາະສຸມໃສ່ຕິດຕາມກວດກາກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຖານລາຍຮັບ, ການຫັນເປັນທັນສະໄໝ, ການເກັບລາຍຮັບ ແລະ ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ໂດຍສຸມໃສ່ຕິດຕາມກວດກາສະພາບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາສິ້ນຄ້າ ແລະ ການເຄື່ອນເໜັງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ; ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ 2022 ແລະ ການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປີ 2023; ຕິດຕາມກວດກາການແກ້ໄຂຜົນຂອງການກວດກາ ຕາມຜົນການກວດສອບ.

ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ຄໍາຜອຍ ວັນນະສານ ກໍໄດ້ລາຍງານຫຍໍ້ ສະພາບລວມຂອງແຂວງ ເຊິງກ່ອນອື່ນທ່ານກໍໄດ້ສະແດງຄວາມຕ້ອນຮັບຕໍ່ການມາເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະທີມງານສະພາແຫ່ງຊາດໃນຄັ້ງນີ້. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທ່ານກໍໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງ ທິດທາງ, ຄາດໝາຍ ໃນ 5 ປີ ຕໍ່ໜ້າ (2021-2025) ທີ່ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂ 8 ບັນຫາຕົ້ນຕໍທີ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ ພົບພໍ້ ແລະ ພວມປະເຊີນໜ້າຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ເປັນຕົ້ນ: ຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ໃນລະດັບບ້ານ ແລະ ຄອບຄົວ ຍັງກວມອັດຕາສ່ວນສູງ; ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ ຍັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ຫຼາຍບໍລິເວນ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ທັງຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ; ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຍັງຝຸມເຟືອຍທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນສູງ ແລະ ກ້າວໄປເຖິງດັບສູນ; ຄວາມສາມາດ ຂອງພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ຍັງຈໍາກັດ; ຄຸນນະພາບ ຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຢູ່ພາຍໃນແຂວງຍັງຕໍ່າ; ປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດຍັງບໍ່ຮູ້ພາສາລາວ ( ບໍ່ຮູ້ສື່ສານດ້ວຍພາສາລາວ ); ຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາສູງ ແຕ່ທຶນຮອນມີຈໍາກັດ; ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການລະບາດພະຍຸພະຍາດຕ່າງໆ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ກັບການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ການສ້າງສາພັດທະນາ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ທ່ານຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ ເປັນຕົ້ນ: ການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ – ການເງິນ: ສຸມໃສ່ 5 ວຽກໃຫຍ ຕົ້ນຕໍ ການແກ້ໄຂໜິີ້ສິນການລົງທຶນຂອງລັດ; ການເກັບກໍາສັງລວມຖານລາຍຮັບງົບປະມານທີ່ມີແລ້ວ, ການສ້າງຖານລາຍຮັບໃໝ່ ແລະ ການຂຸດຄົ້ນລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ; ການປະຍັດລາຍຈ່າຍ; ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ; ສົ່ງເສີມການຜະລິດເພື່ອສະໜອງພາຍໃນທົດແທນການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງເສີມຜະລິດເພື່ອສົ່ງອອກ ແລະ ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ຫຼຸດລົງເທື່ອລະກ້າວ.

ພາບ-ຂ່າວ: ນາງ ສຸກສົມພອນ ແກ້ວແສງພະຈັນ