loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ທຸກ

ກ.ພ. 10, 2023 | SlideMobile

ດັ້ນກີບເມກ
ຄວາມທຸກຂອງຄົນເຮົາ ມາຄູ່ກັນກັບຕອນເຮົາເກີດມາ ດັ່ງນັ້ນ, ບາງຄົນກ່ອນຈະເວົ້າວ່າ ບໍ່ຢາກທຸກ ກໍຄືບໍ່ຕ້ອງເກີດ ເພາະທຸກຄົນເກີດມາແລ້ວຍ່ອມມີທຸກເປັນຂອງຕາມມາ ເຊິ່ງບໍ່ຕ່າງກັບຄວາມສຸກທີ່ຄູ່ກັບຄວາມທຸກ ກາງຄືນຄູ່ກັບກາງເວັນ, ຄົນໃດມີລາບຍົດສັນລະເສີນກໍມີມື້ເສື່ອມເຊັ່ນກັນ ແຕ່ປະເດັນສຳຄັນຢູ່ບ່ອນວ່າ ເມື່ອເກີດມາແລ້ວ ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດ ໃຫ້ມີຄວາມທຸກໜ້ອຍ ແລະ ຄວາມສຸກຫຼາຍກວ່າຄວາມທຸກ ຍ່ອມຂຶ້ນຢູ່ກັບ ສະຕິປັນຍາຂອງແຕ່ລະຄົນ.
ພຸດທະສາສະໜາສອນວ່າ: ຄົນຈະພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກຈົນໄດ້ ຍ້ອນຂະຫຍັນໝັ່ນພຽນປະກອບອາຊີບສຸດຈະລິດ ການຮູ້ຈັກສະແຫວງຫາຊັບ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍຊັບໃຫ້ເປັນ ຄືຫຼັກການເບື້ອງຕົ້ນທີ່ສຳຄັນໃນການກຳຈັດຄວາມທຸກຈົນ.
ຄວາມທຸກຂອງຄົນ ມີທັງທຸກກາຍ ແລະ ທຸກໃຈ ຍົກຕົວຢ່າງ: ບາງຄອບຄົວທຸກຈົນຂາດເຂີນຊັບໃຊ້ຈ່າຍ ຫາມາໄດ້ ກະບໍ່ພຽງພໍໃຊ້ຈ່າຍ ເພາະລາຍໄດ້ໜ້ອຍ; ບາງຄອບຄົວຫາໄດ້ຫຼາຍກໍຍັງມີທຸກ; ຜູ້ຫາໄດ້ຊັບລາຍແຕ່ທຸກໃຈກໍມີ ເພາະຄອບຄົວແຕກແຍກ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວບໍ່ພ້ອມພຽງສາມັກຄີກັນ; ບາງຄອບຄົວປານແກ່ໄມ້ທາງປາຍ ຜົວໄປທາງໜຶ່ງ ເມຍໄປອີກທາງໜຶ່ງ.
ຜູ້ຂຽນຈຶ່ງຂໍຍົກເອົາເຫດຜົນວິທີການແກ້ທຸກທີ່ ພຸດທະສາສະໜາສອນໄວ້ ພໍເປັນແນວທາງໃຫ້ຜູ້ອ່ານໄດ້ນຳໄປຄິດພິຈາລະນາເປັນບົດຮຽນຊີວິດໂຕຈິງຄື ພະພຸດທະເຈົ້າສອນວ່າ: ຊັບສິນສົມບັດ ຍ່ອມເກີດແກ່ຜູ້ຂະຫຍັນ, ຄົນຈະພົ້ນທຸກໄດ້ ເພາະຄວາມພຽນ ຖ້າວ່າຄົນຂີ້ຄ້ານ ຍ່ອມເປັນການຍາກທີ່ຈະຫາຊັບໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ, ຫຼັກທຳມະພົ້ນທຸກຈຶ່ງປະກອບດ້ວຍ 4 ຂໍ້ຄື: (1) ໃຫ້ໝັ່ນສະແຫວງຫາຊັບສົມບັດ; (2) ໃຫ້ຮູ້ຈັກເກັບຮັກສາ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ເປັນໃນຊັບທີ່ຫາມາໄດ້; (3) ໃຫ້ຮູ້ຈັກຄົບກັບມິດໝູ່ເພື່ອນທີ່ດີແນະນຳປະໂຫຍດ, ບໍ່ນຳພາໄປທາງອະບາຍຍະມຸກເສື່ອມເສຍ; (4) ໃຫ້ຮູ້ຈັກການດຳເນີນຊີວິດສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ ຄືບໍ່ໃຊ້ຈ່າຍຟຸມເຟືອຍ, ຮູ້ຈັກປະຢັດອົດອອມ.
ຫຼັກທຳມະທີ່ສອນໄວ້ຂ້າງເທິງນັ້ນ ເປັນຫຼັກການດຳເນີນຊີວິດທີ່ ພະພຸດທະເຈົ້າ ສອນມາໄດ້ສອງພັນກວ່າປີແລ້ວ ຜູ້ຂຽນເຫັນວ່າມັນຍັງນຳມາໃຊ້ໄດ້ ບໍ່ເຄີຍຫຼາຫຼັງ!