loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຖ້າສິນທຳອ່ອນແອ ກໍພ່າຍແພ້ຕໍ່ບໍລິໂພກນິຍົມ…

​ກ.ກ. 7, 2023 | SlideMobile, ຂ່າວເດັ່ນ

ດັ້ນກີບເມກ
ການທີ່ຄົນເຮົາຕື່ນ ຫຼື ຫຼົງຕື່ນກະແສໂລກ ແລະ ຄ່ານິຍົມໃໝ່ບາງປະການ ບາງຄັ້ງກໍເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຫຼົງຕື່ນ ກະແສເຫຼົ່ານັ້ນ ເລືອກເດີນທາງປະພຶດຜິດ ຕໍ່ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ສິນທຳດັ່ງເດີມທີ່ເຄີຍຮັກສາສືບທອດປະຕິບັດມາຍາວນານ ແລະ ປັດຈຸບັນນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຮູ້ແກ່ໃຈແລ້ວວ່າ ຄ່ານິຍົມ ຫຼື ກະແສໂລກບາງປະການ ມັນບໍ່ແມ່ນເສັ້ນທາງດີງາມ ຕໍ່ຊີວິດຄອບຄົວ ຫຼື ຄວາມສາມັກຄີໃນຄອບຄົວສະເໝີໄປ.
ຜູ້ຂຽນຕັ້ງໃຈຂຽນບົດນີ້ ບໍ່ມີເຈຕະນາຕໍ່ຕ້ານ ບໍລິໂພກນິຍົມ, ວັດຖຸນິຍົມ ຫຼື ທຶນນິຍົມ ແຕ່ພຽງຢາກຕັ້ງຂໍ້ສັງເກດ ໃຫ້ທ່ານຜູ້ອ່ານ ໄດ້ພິຈາລະນາທົບທວນຄືນນຳກັນ ເພາະບາງບັນຫາກ່ອນຈະເກີດຂຶ້ນ ປາກົດແຈ້ງແກ່ສັງຄົມ ມັນອາດຈະອອກມາໃນສູດສີໝົ່ນທັງໆທີ່ສີຂາວຈະແຈ້ງ ແລະ ສີດຳຈະແຈ້ງ ແຕ່ພໍມັນຈະເກີດບັນຫາແບບແນບນຽນ… ໃນແບບທີ່ມີສາກບັງໜ້າ ກໍຕ້ອງສ້າງພຶດຕິກຳສີໝົ່ນ (ສີຂີ້ເຖົ່າ) ເພື່ອອຳພາງ ເຈືອຈານ ບໍ່ໃຫ້ມະນຸດດ້ວຍກັນ ຕື່ນຜິດສັງເກດ ແຕ່ສ້າງປັດໄຈເອື້ອອໍານວຍຕໍ່ການບ່ຽງເບນ ສ້າງພຶດຕິກຳຄຸມເຄືອ ເພື່ອຫຼົບຫຼີກສິນທຳ ແລ້ວລະເມີດກົດປະເພນີ ລະເມີດຈັນຍາບັນ, ລະເມີດຮີດຄອງ… ຈົນເກີດບັນຫາເຊື່ອງຊ້ອນຕາມມາ.
ຜູ້ຂຽນຍົກຕົວຢ່າງ ການລະເມີດສິນທຳ ແລະ ກົດໝາຍ ຄອບຄົວ ເພາະກະແສບໍລິໂພກນິຍົມ-ວັດຖຸນິຍົມ… ວັດຖຸບາງປະການ ມັນກະຕຸ້ນຈິດໃຈມະນຸດ ໃຫ້ເອື້ອອໍານວຍຕໍ່ການລະເມີດກົດໝາຍ ຄອບຄົວ ລະຫວ່າງ ຜົວນອກໃຈເມຍ ຫຼື ເມຍນອກໃຈຜົວ ເພາະປັດໄຈ ແລະ ເງື່ອນໄຂບາງປະການ ປ່ຽນແປງຫຼາຍໄວວາ, ບາງຫ້ອງການ-ບໍລິສັດ ມີການໃຊ້ລະບົບລັອກກັນຄົນນອກມາຫຍຸ້ງ ແລະ ບາງຫ້ອງການໃຊ້ລະບົບແບບຕາເວັນຕົກ ກັນຄົນນອກໄວ້ຢ່າງຕາຍໂຕ ບາງຄັ້ງລູກຜົວຈະເຂົ້າພົບຕ້ອງຜ່ານຂັ້ນຕອນຫຼາຍຊັ້ນ…
ຜູ້ຂຽນເຫັນວ່າ: ບາງບັນຫາກ່ຽວຂ້ອງກັບການລະເມີດສິນທຳ-ຮີດຄອງປະເພນີ ມັນເກີດມາຫຼາຍ ຈາກກະແສນອກ ຕໍ່ມາດ້ວຍການສ້າງປັດໄຈອຳນວຍເຊື່ອງຊ້ອນແອັມແປະແອບອ້າງ ໜ້າທີ່ວຽກງານ ແຕ່ເຊື່ອງຊ້ອນດ້ວຍຕັນຫາເຫັນແກ່ໂຕ ມັນກໍພາໃຫ້ສັງຄົມເພພັງເທື່ອລະໜ້ອຍໄດ້! ສະເໜີແລກປ່ຽນ