loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຖະແຫລງຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ຊຸດທີ II

ກ.ພ. 20, 2023 | ເຂດ 3 ຫຼວງນ້ຳ​ທາ

ຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 17 ກຸມພາ 2023 ທ່ານ ມີໄຊ ມີວິໄລ ກຳມະການຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ໄດ້ຖະແຫຼງຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ຊຸດທີ II ເຊິ່ງ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຊຸດທີ II ນີ້ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າ,ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາບັນຫາສໍາຄັນຕ່າງໆຂອງແຂວງຄື ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ກ່ຽວກັບ ຜົນການພິຈາລະນາ ຮັບຮອງເອົາບຸກຄະລາກອນ ເປັນລາຍບຸກຄົນ ທີ່ດໍາລົງຕໍາແໜງ ໂດຍການເລືອກຕັ້ງ, ການສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ ຈາກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ສະເໜີ ຕໍ່ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອແຕ່ງຕັ້ງເຈົ້າແຂວງໆຫຼວງນໍ້າທາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້າກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ;ໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີໂດຍຫຍໍ້ຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ກ່ຽວກັບວິໄສທັດຕໍ່ການພັດທະນາແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ແຕ່ນີ້ ຮອດປີ 2025;ໄດ້ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2023 ຂອງແຂວງ;ໄດ້ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານຂອງອົງການກວດກາລັດແຂວງ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈໍາປີ 2022, ແຜນການປະຈໍາປີ 2023 ແລະ ຜົນການຕິດຕາມກວດກາ ຕາມຜົນຂອງການກວດສອບ ປີ 2020;ໄດ້ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານຂອງອົງການກວດສອບປະຈໍາພາກເໜືອ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2022, ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2023 ແລະ ຜົນການກວດສອບບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານຂອງແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ປະຈໍາປີ 2021;ໄດ້ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ແຜນການປະຈໍາປີ 2023 ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ;ໄດ້ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ແຜນການປະຈໍາປີ 2023 ຂອງສານປະຊາຊົນແຂວງ;ໄດ້ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ແຜນການປະຈໍາປີ 2023 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ;ໄດ້ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍຂອງແຂວງ ຈໍານວນ 3 ສະບັບຄື:ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງເຈົ້າແຂວງວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມຈູນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ຂອງແຂວງຫລວງນ້ຳທາ (ສ້າງໃໝ່);ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງເຈົ້າແຂວງວ່າດ້ວຍ ການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາ ຫຼື ນິຄົມອຸດສາຫະກໍາ ເພື່ອຮອງຮັບການສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຢູ່ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ (ສ້າງໃໝ່);ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງເຈົ້າແຂວງວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານໄປສະນີພາຍໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ (ສ້າງໃໝ່).

ໂດຍ ນາງ ອໍາພອນ ສີປະເສີດ