loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຖະແຫລງການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ4 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາຊຸດທີII

ກ.ພ. 10, 2023 | ເຂດ 3 ຫຼວງນ້ຳ​ທາ

ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 9 ກຸມພາ 2023 ນີ້ ທ່ານ ມີໄຊ ມີວິໄລ ກຳມະການຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ4 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາຊຸດທີII ຈະໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 15 ກຸມພາ 2023 ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາເຊິ່ງຈະໃຊ້ເວລາດຳເນີນກອງປະຊຸມເປັນເວລາ 3ວັນ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ4ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຊຸດທີII ຄັ້ງນີ້ຈະໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ ແລະ ສຸມໃສ່ພິຈາລະນາ,ຮັບຮອງເອົາບັນດາເນື້ອໃນທີ່ສໍາຄັນດັ່ງນີ້ ຮັບຟັງການລາຍງານຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ກ່ຽວກັບຜົນການພິຈາລະນາ ຮັບຮອງເອົາບຸກຄະລາກອນ ເປັນລາຍບຸກຄົນ ທີ່ດໍາລົງຕໍາແໜງ ໂດຍການເລືອກຕັ້ງ, ການສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ ຈາກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ;ຮັບຟັງການສະເໜີໂດຍຫຍໍ້ຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ກ່ຽວກັບວິໄສທັດຕໍ່ການພັດທະນາແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ແຕ່ນີ້ ຮອດປີ 2025;ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2023 ຂອງແຂວງ;ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານຂອງອົງການກວດກາລັດແຂວງ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈໍາປີ 2022, ແຜນການປະຈໍາປີ 2023 ແລະ ຜົນການຕິດຕາມກວດກາ ຕາມຜົນຂອງການກວດສອບ ປີ 2020;ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານຂອງອົງການກວດສອບປະຈໍາພາກເໜືອ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2022, ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2023 ແລະ ຜົນການກວດສອບບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານຂອງແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ປະຈໍາປີ 2021;ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ແຜນການປະຈໍາປີ 2023 ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ;ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ແຜນການປະຈໍາປີ 2023 ຂອງສານປະຊາຊົນແຂວງ;ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ແຜນການປະຈໍາປີ 2023 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ;ຮັບຟັງການລາຍງານກ່ຽວກັບ ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງຕາມແລວອະນຸພາກພື້ນແມ່ນນໍ້າຂອງ 2, ຕົວເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ;ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍຂອງແຂວງ ຈໍານວນ 3 ສະບັບຄື: ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງເຈົ້າແຂວງວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມຈູນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍແລະ ຂະໜາດກາງຂອງແຂວງຫລວງນ້ຳທາ (ສ້າງໃໝ່);ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງເຈົ້າແຂວງວ່າດ້ວຍການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາ ຫຼື ນິຄົມອຸດສາຫະກໍາເພື່ອຮອງຮັບການສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຕ່າງໆຢູ່ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ (ສ້າງໃໝ່);ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງເຈົ້າແຂວງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງວຽກງານໄປສະນີພາຍໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ (ສ້າງໃໝ່).

ໂດຍ ນາງ ອໍາພອນ ສີປະເສີດ