loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຕື່ນສຽງປືນ

ຕ.ລ. 24, 2022 | SlideMobile

ໂດຍ: ບ່າວກະບື
ວັນໜຶ່ງ ຜູ້ສາວສໍ່ານ້ອຍ ກຳລັງຈ້ອງຕາເບິ່ງເຫຼົ່າທະຫານ ເຝິກຍິງປືນເຫຼັກຍາວຢູ່ສະໜາມ. ທັນໃດນັ້ນ ປືນພົ່ນສຽງອອກມາ. ຝ່າຍຜູ້ສາວຫົດໂຕຈົນລີບ ແລ້ວຖອຍໄປເຂົ້າອ້ອມກອດ ຂອງບ່າວທະຫານຄົນໜຶ່ງ ເຊິ່ງຢືນຢູ່ດ້ານຫຼັງ.
ນາງເວົ້າສຽງກະຕຸກກະຕັກແບບອາຍໆອອກມາວ່າ : “ໂອຍ, ນ້ອງຢ້ານສຽງປືນໂພດ, ຂໍໂທດເນີອ້າຍ“
“ບໍ່ເປັນຫຍັງ, ບໍ່ເປັນຫຍັງດອກ, ເທື່ອໜ້າໃຫ້ນ້ອງມາໃໝ່ ພວກອ້າຍຊິເຝິກຍິງປືນໃຫຍ່” ອ້າຍບ່າວທະຫານເວົ້າອອກມາ.
FIRE EFFECTS
……………………………………………………………….
By: BAOKBU
A young girl was watching soldiers firing their rifles on the range one day. Suddenly a rifle volley rang out. The girl shrank back directly into the arms of a soldier who was standing behind her.
Oh” she stammered with a blush, “I was so frightened by the rifles. Will you please forgive me?’
Not at all, not at all “spoke up the soldier.
Come next time and watch artillery”.