loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຍົກສູງວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ

ສ.ຫ. 16, 2022 | SlideMobile

(ສພຊ) ກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດ ໝາຍ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງກຳມາທິການກົດໝາຍ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15-17 ສິງຫາ 2022 ທີ່ແຂວງຫລວງພະບາງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສຈ. ປອ. ຈະເລີນ ເຍຍປາວເຮີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ທັງເປັນປະທານກໍາມາທິການກົດໝາຍ ມີບັນດາຮອງປະທານກຳມາທິການກົດໝາຍ; ຮອງຫົວໜ້າກົມຕິດຕາມກວດກາ, ໂຄສະນາ ແລະ ຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ 18 ແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍແຂກຖືກເຊີນ.
ທັງນີ້, ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງກຳມາທິການກົດໝາຍ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ, ຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຜ່ານການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ຄຳຄິດຄຳເຫັນ ກັບກົມວິຊາການຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ແລະ ຊ່ຽວຊານຂອງແຜນງານເຊກາ ໃນວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ.
ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງທັກສະການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍທີ່ມີປະສິດທິພາບ ຈາກທ່ານຫົວໜ້າໂຄງການສ້າງລັດທີ່ປົກຄອງລັດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ສິດທິມະນຸດ (SO3) ແຜນງານເຊກາ; ຮັບຟັງບົດຮຽນຜົນສຳເລັດ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍຂອງກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ຈາກຫົວໜ້າກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍກະຊວງຍຸຕິທຳ; ຮັບຟັງການບັນລະຍາຍບົດຮຽນກ່ຽວກັບການສື່ສານທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍໂດຍນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືສື່ສານ; ຈາກນັ້ນ, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຈັດແບ່ງກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງບົດໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບການປະຕິບັດຕົວຈິງ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກແຜນງານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ວຽກງານການປົກ ຄອງທີ່ດີ ແລະ ການສ້າງລັດທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ (ແຜນງານເຊກາ).
(ຂ່າວ: ກຸກກິກ ບຸດດາໄຊ ແລະ ພາບ: ກົງໃຈ ແສງອຳພັນ)