loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດ ໃຫ້ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ

ກ.ຍ. 7, 2022 | SlideMobile

(ສພຊ) ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຍົກສູງຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ໃນການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານ ແລະ ວຽກງານການຕິດຕາມກວດກາ ຂອງ 3 ຄະນະກຳມະການຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງສະພາປະຊາ ຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ ມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ຕໍ່ກັບວຽກງານການເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ລະຫວ່າງວັນທີ 31 ສິງຫາ-2 ກັນຍາ 2022 ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນເມືອງໂຂງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ ສົມທົບກັບ ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມ ຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ເປັນເສນາທິການ ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ ໂດຍການເປັນປະທານກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຂອງທ່ານ ສົມສີ ມະນີນິນ ຮອງປະທານຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ, ມີບັນດາທ່ານຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຄະນະເລຂາທິການ, ຕາງໜ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການແຜນງານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ຕໍ່ວຽກງານການປົກຄອງທີ່ດີ ແລະ ການສ້າງລັດ, ບັນດາທ່ານນັກວິທະຍາກອນ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາ ຊົນແຂວງ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເປັນນັກສໍາມະນາກອນ ຈາກເຂດເລືອກຕັ້ງ 9 ເມືອງ, 1 ນະຄອນ ຂອງແຂວງຈໍາປາສັກ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີບົດຮຽນຈາກບັນດາທ່ານນັກວິທະຍາກອນ ແລະ ພ້ອມທັງຮ່ວມກັນຄົ້ນຄວ້າ, ກໍາແໜ້ນເນື້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມ ເຊິ່ງມີທັງໝົດ 7 ຫົວຂໍ້ຄື: 1. ການຕິດຕາມກວດກາແຜນງົບປະມານ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ; 2. ກົນໄກ ແລະ ວິທີການຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານ, ການກວດສອບ ແລະ ກວດກາ ຂອງຄະນະກໍາມະການເສດຖະ ກິດ ແຜນການ ແລະ ການເງິນ; 3. ວຽກງານການຕິດຕາມກວດກາ ການປະຕິບັດຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ໃນຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບວຽກງານຊົນເຜົ່າ ແລະ ສາສະໜາ; 4. ວຽກງານການຕິດຕາມກວດກາ ການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ, ຄໍາສະເໜີຂອງພົນລະເມືອງ; 5. ທັກສະການລົງພົບປະຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ; 6. ການຈັດກອງປະຊຸມທາງໄກ; 7. ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງ-ນະຄອນ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ສົມສີ ມະນີນິນ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດານັກສໍາມະນາກອນທຸກທ່ານ ຈົ່ງໄດ້ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ສຸມສະຕິປັນຍາ ເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າບົດຮຽນດ້ວຍຄວາມເປັນເຈົ້າການ, ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ, ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການນໍາສະເໜີບົດຮຽນຂອງວິທະຍາກອນໃນແຕ່ລະຫົວຂໍ້ ພ້ອມທັງໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນການສົນທະນາ, ຖາມ-ຕອບ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.
(ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ສອນສັກ ວັນວິໄຊ)