loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດ ໃຫ້ພະນັກງານເສນາທິການຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ

ມ.ກ. 30, 2023 | SlideMobile

(ສພຊ) ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮັບຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພະນັກງານ ທີ່ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໂດຍສະເພາະຜູ້ເຂົ້າເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານການເກັບກຳ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ວຽກງານຫ້ອງສະໝຸດ, ວຽກງານແກະຄຳເຫັນຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ; ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າເຝິກອົບຮົມທີ່ມາຈາກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ສາມາດນຳເອົາບົດຮຽນ ແລະ ຄວາມຮູ້ຈາກການຖ່າຍທອດຂອງວິທະຍາກອນ ແລະ ການແລກປ່ຽນສົນທະນາຈາກກອງປະຊຸມ ໄປຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງພາຍໃນແຂວງ ແລະ ວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບຢູ່ໃນສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໃຫ້ມີການພັດທະນາດີຂຶ້ນ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິຊາສະເພາະຕາມພາລະບົດບາດມີຄວາມຮັບປະກັນປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ທັນເວລາ. ໃນວັນທີ 30 ມັງກອນ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ພະນັກງານເສນາທິການຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ພະນັກງານສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກຳ ກ່ຽວກັບການເກັບກຳ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ວຽກງານຫ້ອງສະໝຸດ, ວຽກງານແກະຄຳເຫັນ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າເອກະສານຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສາຍອູ ພູມສາລີ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ເຂົ້າຮ່ວມມີຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານິຕິກຳ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າສູນເຝິກອົບຮົມ ແລະ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ພະນັກງານ-ວິຊາການຈາກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ 9 ແຂວງຄື: ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ອຸດົມໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລີ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງໄຊສົມບູນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີບົດຮຽນການແກະຄຳເຫັນຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ ແລະ ສ້າງເປັນປຶ້ມປະມວນ; ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບວຽກງານຫ້ອງສະໝຸດ (ການໃຫ້ບໍລິການ, ການຕິດສັນປຶ້ມ, ການເກັບເອກະສານ ແລະ ການຂົນຂວາຍຊັບພະຍາກອນປຶ້ມ) ແລະ ການເກັບກຳ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຈະດຳເນີນໄປຈົນເຖິງວັນທີ 31 ມັງກອນ 2023 ຈຶ່ງຈະສຳເລັດ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະມານຈາກທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ງົບປະມານສົມທົບຈາກຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ.
(ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ນາງ ກຸກກິກ ບຸດດາໄຊ)