loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ການລົງທຶນເຂົ້າໃນລະບົບການປົກປ້ອງສັງຄົມ ໃຫ້ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ເປັນກຳມະການຂອງກຳມາທິການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ

ກ.ຍ. 14, 2022 | SlideMobile

(ສພຊ) ເພື່ອຍົກສູງຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງລະບົບປົກປ້ອງສັງຄົມ, ຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ການລົງທຶນເຂົ້າໃນວຽກງານປົກປ້ອງສັງຄົມ ກຳມາທິການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ການລົງທຶນເຂົ້າໃນລະບົບການປົກປ້ອງສັງຄົມ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ເປັນກຳມະການຂອງກຳມາທິການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12-13 ກັນຍາ 2022 ທີ່ໂຮງແຮມຈຳປາສັກແກຣນ ແຂວງຈຳປາສັກ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ນາງ ທຸມມາລີ ວົງພະຈັນ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານກຳມາທິການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ, ທ່ານ ແກ້ວລັດຕະນະ ສີງຫາວົງ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ, ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຈຳປາສັກ, ທ່ານ ນາງ ເລີບລິນ ເດ ຫົວໜ້າໂຄງການປົກປ້ອງສັງຄົມ, ອົງການແຮງງານສາກົນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຊາຣາ ເຊກເກັນເນສ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປລາວ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້, ມີບັນດາທ່ານ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 11 ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 12 ແຂວງຄຳມ່ວນ, ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14 ແຂວງສາລະວັນ, ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15 ແຂວງຈຳປາສັກ, ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 16 ແຂວງເຊກອງ, ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17 ແຂວງອັດຕະປື ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ, ອົງການຢູນິເຊບ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປລາວ, ອົງການແຮງງານສາກົນ ແລະ ວິທະຍາກອນຈາກອົງການແຮງງານສາກົນ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີບົດຮຽນຂອງບັນດາຊ່ຽວຊານ ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ລະບົບປົກປ້ອງສັງຄົມ-ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງລະບົບປົກປ້ອງສັງຄົມ; ຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ປະສົບການດ້ານການປົກປ້ອງສັງຄົມຂອງສາກົນ; ບັນດານິຕິກຳ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ກົນໄກການຈັດຕັ້ງຂອງຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອການປົກປ້ອງສັງຄົມ; ການລົງທຶນໃສ່ລະບົບປົກປ້ອງສັງຄົມ ຂອງ ສປປລາວ; ການສະໜອງລະບົບປົກປ້ອງສັງຄົມ ໂດຍຜ່ານການຂະຫຍາຍລະບົບການຈ້າງງານ ເພື່ອຮັບມືກັບວິກິດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ ສ.ເກົາຫຼີ; ບົດຮຽນຈາກໂຄງການທົດລອງອຸດໜູນ ແມ່ ແລະ ເດັກ; ບົດບາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຕໍ່ວຽກງານປົກປ້ອງສັງຄົມ ຢູ່ ສປປລາວ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແລະ ນຳເອົາບົດຮຽນໄປໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງຕົນ.
ການສຳມະນາຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UNICEF) ປະຈໍາ ສປປລາວ ໂດຍຜ່ານກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ.
(ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ນາງ ກຸກກິກ ບຸດດາໄຊ)