loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຍົກສູງການເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກໍາມາທິການວຽກງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ

ຕ.ລ. 19, 2022 | SlideMobile

(ສພຊ) ເພື່ອເປັນການຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດການເປັນເສນາທິການທາງດ້ານເນື້ອໃນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພາຍໃນກົມທີ່ເປັນເສນາທິການຂອງກໍາມາທິການວຽກງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ພະນັກງານຊ່ວຍວຽກຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ; ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ຕໍ່ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງກຳມາທິການວຽກງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ການພົວພັນປະສານງານກັບ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ລວມທັງການພົບປະກັບປະຊາຊົນ ຂອງສະມາຊິກສະພາ; ເພື່ອເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊຶມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງກົມຄຸ້ມຄອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກົມພັດທະນາວຽກງານສະພາ; ເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ຕໍ່ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງກຳມາທິການວຽກງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ການພົວພັນປະສານງານກັບສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ລວມທັງການພົບປະກັບປະຊາຊົນ ຂອງສະມາຊິກສະພາ; ເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊຶມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງກົມຄຸ້ມຄອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກົມພັດທະນາວຽກງານສະພາ ແລະ ເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຕໍ່ວຽກງານຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ການສ້າງຕັ້ງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ລວມທັງການພົວພັນປະສານງານ ລະຫວ່າງ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກຕໍ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ຍົກລະດັບວຽກໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18-19 ຕຸລາ 2022 ທີ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ກໍາມາທິການວຽກງານຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມບົດບາດການເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກໍາມາທິການສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສຸບັນ ສະວະບຸດ ປະທານກໍາມາທິການວຽກງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ມີບັນດາທ່ານຮອງປະທານກໍາມາທິການ, ບັນດາທ່ານຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ເລຂາ-ຮອງເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ອຸດົມໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລີ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ວຽງຈັນ), ບັນດາທ່ານຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງຊ່ວຍວຽກຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ວິທະຍາກອນຖືກເຊີນ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການເຮວວີຕັດສ (Hevetaslaos).
ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີປະສານງານລະຫວ່າງກໍາມາທິການວຽກງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ຈາກຮອງປະທານກໍາມາທິການວຽກງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ; ພາລະບົດບາດຂອງກົມຄຸ້ມຄອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍຕິດພັນການຮ່າງບົດສະຫຼຸບ ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ, ການສະຫຼຸບ-ລາຍງານການລົງເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ຈາກຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ; ພາລະບົດບາດຂອງກົມພັດທະນາວຽກງານສະພາ ໂດຍສະເພາະວຽກງານການພົວພັນປະສານສົມທົບກັບສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຈາກຫົວໜ້າກົມພັດທະນາວຽກງານສະພາ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງຕໍ່ລະບົບການປົກຄອງຂອງ ສປປລາວ ໂດຍລົງເລິກໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຕາມພາລະບົດບາດຂອງກະຊວງພາຍໃນ ຈາກທ່ານຫົວໜ້າກົມລັດຖະກອນ, ກະຊວງພາຍໃນ ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກໍໄດ້ຜັດປ່ຽນກັນປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນໃສ່ບັນດາຫົວຂໍ້ທີ່ນໍາມາສະເໜີຕາມຄໍາເຫັນເຈາະຈີ້ມຂອງທ່ານປະທານກອງປະຊຸມ ເພື່ອແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນນໍາບັນດານັກວິທະຍາກອນ.
ໃນໂອກາດເປີດກອງປະຊຸມທ່ານ ສຸບັນ ສະວະບຸດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເພື່ອເປັນການຍົກສູງບົດບາດການເປັນເສນາທິການ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທັງຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງ ທັງເປັນການເພີ່ມທະວີການພົວພັນປະສານງານກັນ ລະຫວ່າງກໍາມາທິການວຽກງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ໃຫ້ມີຄວາມໂລ່ງລ່ຽນຂຶ້ນຕື່ມ ສະນັ້ນ, ຈະໄດ້ສຸມໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ, ປຶກສາຫາລື, ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນເນື້ອໃນຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້: ເພີ່ມທະວີການປະສານງານ ລະຫວ່າງກໍາມາທິການວຽກງານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ ເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບໃນການປະຕິບັດວຽກງານ; ພາລະບົດບາດຂອງກົມຄຸ້ມຄອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍຕິດພັນກັບການຮ່າງບົດສະຫຼຸບ ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ, ການສະຫຼຸບ-ລາຍງານການລົງເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ; ຍົກສູງບົດບາດຂອງກົມພັດທະນາວຽກງານສະພາ ການພົວພັນປະສານສົມທົບກັບ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ບົດຮຽນກ່ຽວກັບລະບົບການປົກຄອງ ຂອງ ສປປລາວ ໂດຍລົງເລິກໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງກະຊວງພາຍໃນ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈະໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ 2 ວັນ, ແຕ່ມີຫຼາຍບັນຫາທີ່ຈະໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ, ສົນທະນາແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນຮ່ວມກັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ເພື່ອຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມດໍາເນີນໄປດ້ວຍຜົນສຳເລັດຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້, ຮຽກຮ້ອງມາຍັງບັນດາທ່ານຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ ຈົ່ງຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເປັນເຈົ້າການໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ສົນທະນາແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນຢ່າງສ້າງສັນ ແລະ ມີຈຸດສຸມ.
(ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ສອນສັກ ວັນວິໄຊ)