loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຍົກລະດັບວຽກງານສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ

ກ.ພ. 25, 2022 | SlideMobile, ຂ່າວກອງປະຊຸມ


(ສພຊ) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24-26 ກຸມພາ 2022, ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ກໍາມາທິການກົດໝາຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາຍົກລະດັບວຽກງານສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ໃຫ້ແກ່ຄະນະທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສຈ.ປອ ຈະເລີນ ເຍຍປາວເຮີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ທັງເປັນປະທານກຳມາທິການກົດໝາຍ; ເຂົ້າຮ່ວມມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງຍຸຕິທຳ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມ, ໄດ້ຮັບຟັງການສະຫຼຸບຕີລາຄາດ້ານດີ, ດ້ານອ່ອນຄົງຄ້າງຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກຳ ສະບັບເລກທີ 19/ສພຊ, ລົງວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2012, ມາດຕາ 24 ກ່ຽວກັບການສະເໜີ ແລະ ພິຈາລະນາແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ; ການສະເໜີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກຳ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2021) ລົງເລິກການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ, ອີງຕາມແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ 5 ປີ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX (2021-2025) ສະບັບເລກທີ 03/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ມີນາ 2021; ການບັນຍາຍກ່ຽວກັບການຍົກສູງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ທີ່ຕິດພັນກັບການສ້າງນິຕິກຳ, ເຕັກນິກຂອງການຄົ້ນຄວ້າຮ່າງກົດໝາຍ ຕິດພັນກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕົວຈິງ ແລະ ບາງບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາວຽກງານສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ຂອງກຳມາທິການກົດໝາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII (2016-2020); ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດແຜນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ 5 ປີ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໄດ້ກຳນົດຈຳນວນກົດໝາຍທີ່ຈະສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ປະຈຳປີ 2022 ຈຳນວນ 30 ສະບັບ; ຜ່ານການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດ ໝາຍ ມີບາງກົດໝາຍສະເໜີເລື່ອນອອກໄປ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຫຼືອ 29 ສະບັບ, ສ້າງໃໝ່ 9 ສະບັບ, ປັບປຸງ 20 ສະບັບ ໂດຍແຍກອອກເປັນ 2 ກອງປະຊຸມຄື: ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ແລະ ເທື່ອທີ 4; ພ້ອມນັ້ນ, ນັກສຳມານະກອນຍັງໄດ້ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຢ່າງກົງໄປກົງມາ, ມີລັກສະນະສ້າງສັນ ພ້ອມກັນຊອກໃຫ້ເຫັນເຖິງດ້ານດີ, ດ້ານອ່ອນທີ່ຄົງຄ້າງ ແລະ ສະເໜີວິທີແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອພ້ອມກັນນຳເອົາບົດຮຽນທີ່ເປັນປະໂຫຍດໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບພາລະບົດບາດ, ສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກໍາມາທິການ ໃຫ້ມີຄວາມຮັດກຸມ, ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ, ຖືກຕ້ອງຕາມແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ.
ໂອກາດນີ້, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເຊື່ອມຊຶມເນື້ອໃນນິຕິກຳຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ປະສານສົມທົບກັນ, ຍົກສູງບົດບາດໃນການຊຸກຍູ້ຕິດຕາມກວດກາແຕ່ຫົວທີ, ກະກຽມຄວາມພ້ອມທາງດ້ານເນື້ອໃນຂອງແຕ່ລະຮ່າງກົດໝາຍ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ ແລະ ຮັດກຸມ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການສະບັບນີ້ໃຫ້ສຳເລັດທັນນຳເຂົ້າພິຈາລະນາຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ແລະ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX; ເປັນເຈົ້າການກະກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນງົບປະມານ, ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ກຳນົດແຜນລະອຽດ.
(ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ອານຸສອນ ພູມມີທອນ)