loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ການຕິດຕາມກວດກາການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ

ກ.ພ. 7, 2024 | SlideMobile, ຂ່າວກອງປະຊຸມ

 ກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມການຕິດຕາມກວດກາການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 7 ກຸມພາ 2024 ທີ່ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສຈ. ປອ. ຈະເລີນ ເຍຍປາວເຮີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານກຳມາທິການກົດໝາຍ; ຈຸດປະສົງກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ສົ່ງເສີມທັກສະທາງດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດກົດໝາຍ ສາມາດປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃນການເປັນເສນາທິການທາງດ້ານວຽກງານຕິດຕາມກວດກາການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍຢ່າງເປັນລະບົບຄົບຊຸດ, ມີປະສິດທິພາບ, ຮັດກຸມ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ຕອບສະໜອງໃຫ້ໄດ້ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຕົວຈິງ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄວາມເຫັນໃສ່ບັນດາເນື້ອໃນ 9 ເອກະສານສໍາຄັນຄື: ມະຕິຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມກວດກາການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ; ປຶ້ມຄູ່ມືການຕິດຕາມກວດກາການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ; ບົດຮຽນການຕິດຕາມກວດກາການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ 4 ສະບັບ ທີ່ຕິດພັນກັບວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ; ບົດຮຽນການຕິດຕາມກວດກາການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດ ໝາຍ 4 ສະບັບ ຂົງເຂດຍຸຕິທຳ; ບົດຮຽນການຕິດຕາມກວດກາການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ 3 ສະ ບັບ ຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ; ມະຕິຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການໂຄສະນາເຜີຍ ແຜ່ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ; ມະຕິຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ອະທິບາຍກົດໝາຍ; ມະຕິຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຕິດ ຕາມກວດກາການຜັນຂະຫຍາຍມາດຕາຂອງກົດໝາຍ ທີ່ກຳນົດໃຫ້ອອກເປັນນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ; ຄຳແນະນໍາຂອງຄະ ນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການສະຫຼຸບຕີລາຄາການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ.
ທ່ານ ສຈ. ປອ. ຈະເລີນ ເຍຍປາວເຮີ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນກ່າວເປີດກອງປະຊຸມວ່າ: ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 124 ແລະ 125 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກຳ, ມາດຕາ 13 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອຕີລາຄາ ແລະ ປະເມີນປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ ແນໃສ່ປັບປຸງແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ເປັນຊ່ອງວ່າງ, ມີຜົນກະທົບ ແລະ ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ໂດຍມີເນື້ອໃນພື້ນຖານ 5 ດ້ານເປັນບ່ອນອີງໃນການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ຄື: (1) ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ຍົກສູງສະຕິເຄົາລົບກົດໝາຍ; (2) ການສ້າງ ຫຼື ປັບປຸງກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ລວມທັງການຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍເປັນອັນລະອຽດ; (3) ການເຝິກ ອົບຮົມ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ; (4) ການກວດກາກົດໝາຍທີ່ຂັດກັນ, ເປັນຊ່ອງວ່າງ, ມີຜົນກະທົບ ຫຼື ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍໄດ້ ແລະ (5) ການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການສະໜອງການບໍລິການປະຊາຊົນ.
ວຽກງານການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ຍັງເປັນວຽກງານໃໝ່ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຝິກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຫຼັກແຫຼ່ງທີ່ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ, ມີຄວາມຊຳນານ ແລະ ຫັນເປັນມືອາຊີບໃນຕໍ່ໜ້າ; ເພື່ອເປັນບົດຮຽນໃນການປັບປຸງແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຍັງເຫັນວ່າບໍ່ທັນສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຕ່ລະໄລຍະ, ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງຂອງນິຕິກຳທີ່ເປັນຊ່ອງວ່າງ ຫຼື ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ເຊິ່ງພາໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນສັງຄົມ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແນໃສ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບໃນການເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນການຄົ້ນຄວ້າວຽກງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຮັບ ປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍເທື່ອລະກ້າວ ທັງເປັນການປະກອບສ່ວນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ການຫັນການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມກົດໝາຍເທື່ອລະກ້າວ ຕາມແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຮອບດ້ານທີ່ມີຫຼັກ ການຂອງພັກເຮົາ.
ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງບັນດາສຳມະນາກອນ ຈົ່ງຕັ້ງໜ້າຮັບຟັງ ແລະ ປະກອບຄວາມເຫັນຕໍ່ເນື້ອໃນຕ່າງໆທີ່ນຳມາປຶກສາໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໃຫ້ພາວະວິໄສ, ຕົວຈິງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ ເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມບັນ ລຸຜົນສຳເລັດຕາມຈຸດປະສົງຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈະໄດ້ດຳເນີນໄປຮອດວັນທີ 9 ກຸມພາ ຈຶ່ງຈະສໍາເລັດລົງ ເຊິ່ງມີທ່ານຮອງປະທານກຳມາທິການກົດໝາຍ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກົມ ແລະ ພະນັກງານຂອງກົມຕິດຕາມກວດກາ, ໂຄສະນາ ແລະ ຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ ແລະ ບັນດາກົມພາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດອີກ 10 ກົມ ເຂົ້າຮ່ວມ; ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານງົບ ປະມານສົມທົບຈາກມູນນິທິເວດມິນສະເຕີ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ (Westminster Foundation for Democracy).
(ຂ່າວ-ພາບ: ນາງ ຕາດໍາ ຫ່ານຟ້າ)