loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ

ມ.ຖ. 16, 2022 | SlideMobile

          ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ວ່າ: ຜ່ານການສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການ ສາມາດເກັບລາຍຮັບ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ໄດ້ 10.633,89 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 33,66% ຂອງແຜນການປີ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ ຂອງປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 23,77% ເປັນເງິນເທົ່າກັບ 2.037,36 ຕື້ກີບ.
ຄາດຄະເນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ຈະສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ 13.492,11 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 24,71 ຂອງແຜນການປີ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 22% ເປັນເງິນເທົ່າກັບ 2.265,10 ຕື້ກີບ.
ຄາດຄະເນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຮັບໝົດປີ 2022 ຈະສູ້ຊົນປະຕິບັດໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022 ຈຳນວນ 18.101 ຕື້ກີບ.
ຄາດຄະເນລາຍຮັບໝົດປີ 2022 ຈະສູ້ຊົນໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ ຈຳນວນ 31.593 ຕື້ກີບ, ໃນນີ້: ລາຍຮັບພາບໃນ 29.133.11 ຕື້ກີບ ແລະ ລາຍຮັບຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 2.460 ຕື້ກີບ.
ລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 8.849,47 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 27,24% ຂອງແຜນການປີ.
ຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໝົດປີ 2022 ຈະສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຈ່າຍ ທີ່ເປັນບຸລິມະສິດຕົ້ນຕໍ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍພື້ນຖານ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບ ຮອງ ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 34.691,39 ຕື້ກີບ.
ໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ ສຶບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຮັກສາລະດັບການຂາດດຸນ ບໍ່ເກີນ 3.098,28 ຕື້ກີບ ຫຼື້ 1,61% ຂອງ GDP.
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການລະດົມແຫຼ່ງທຶນ ເພື່ອມາດຸນດ່ຽງງົບປະມານ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ດັ່ງນີ້: ແຫຼ່ງທຶນເພື່ອມາດຸ່ນດ່ຽງທັງໝົດ 4.060,46 ຕື້ກີບ; ແຫຼ່ງທຶນ ຈາກຕ່າງປະເທດ 2.488,89 ຕື້ກີບ; ຈາກແຫຼ່ງທຶນພາຍໃນ 1.571,57 ຕື້ກີບ.
ແຜນຊໍາລະໜີ້ສິນສາທາລະນະພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ປີ 2022 ມີຈຳນວນທັງໝົດ 7.157 ຕື້ກີບ ແລະ 1.598 ລ້ານໂດລາ ເຊິ່ງມາຮອດວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2022 ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ດັ່ງນີ້:
ໜີ້ສິນພາຍໃນ: ຊໍາລະແລ້ວ 1.619 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 24,53% ຂອງແຜນການປີ.
ໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດ: ຊໍາລະແລ້ວ 137,90 ລ້ານໂດລາ ເທົ່າກັບ 8,62% ຂອງແຜນການປີ.
ໄດ້ໃຊ້ລະບົບແຈ້ງພາສີແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ASYCUDA ຢູ່ 26 ດ່ານພາສີຊາຍແດນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ 6 ຈຸດ ຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ຈຳນວນ 50 ຈຸດ ຢູ່ບັນດາບໍລິສັດ ພ້ອມທັງ ສໍາເລັດການພັດທະນາລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ (Lao National Single Window).
ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ໃນທົ່ວປະເທດມີທັງໝົດ ຈໍານວນ 131.688 ຫົວໜ່ວຍ.
ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແຈ້ງຜ່ານລະບົບຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ (TaxRIS) ໃນ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ມີຈໍານວນ 43.099 ຫົວໜ່ວຍ ກວມເອົາປະມານ 50% ຂອງຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດທົ່ວປະເທດ ແລະ ມີເງິນໝູນວຽນໃນການຊໍາລະອາກອນ 7.171,01 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 70%.
ໄດ້ນຳໃຊ້ລະບົບໂປຣແກຣມບັນຊີ (APISF Bansi.la) ແລະ ໄດ້ດໍາເນີນການຕິດຕັ້ງ ຢູ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ທີ່ນອນໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ຈໍານວນ 14.657 ຫົວໜ່ວຍ.