loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຄໍລໍາຊອກຮູ້

ສ.ຫ. 23, 2022 | ຂ່າວທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 2. ບົນຫຼັກການປົກປັກຮັກສາເອກະລາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ ແມ່ນພາລະກິດຂອງປະຊາຊົນແຕ່ລະປະເທດ, ສອງຝ່າຍຢືນຢັນວ່າສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດໃນການປ້ອງກັນ, ປົກປັກຮັກສາເອກະລາດ, ສິດເປັນເຈົ້າ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ, ປົກປັກຮັກສາການອອກແຮງງານໃນສັນຕິພາບຂອງປະຊາຊົນ, ຕ້ານທຸກກົນອຸບາຍ ແລະ ການກະທຳລາຍຂອງຈັກກະພັດ ແລະ ກາໍລັງປະຕິການຕ່າງປະເທດ.