ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ມາດຕາ 2. ບົນຫຼັກການປົກປັກຮັກສາເອກະລາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ ແມ່ນພາລະກິດຂອງປະຊາຊົນແຕ່ລະປະເທດ, ສອງຝ່າຍຢືນຢັນວ່າສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດໃນການປ້ອງກັນ, ປົກປັກຮັກສາເອກະລາດ, ສິດເປັນເຈົ້າ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ, ປົກປັກຮັກສາການອອກແຮງງານໃນສັນຕິພາບຂອງປະຊາຊົນ, ຕ້ານທຸກກົນອຸບາຍ ແລະ ການກະທຳລາຍຂອງຈັກກະພັດ ແລະ ກາໍລັງປະຕິການຕ່າງປະເທດ.