loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ລົງຕິດຕາມກວດກາ, ຊູກຍູ້ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຢູ່ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫລວງນ້ຳທາ

ກ.ຍ. 8, 2023 | ເຂດ 3 ຫຼວງນ້ຳ​ທາ

ຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ລົງຕິດຕາມກວດກາ, ຊູກຍູ້ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະເລຂາທິການ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫລວງນ້ຳທາ ຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ກັນຍາ 2023 ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຮ່ວມຄະນະເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ມີໄຊ ມີວິໄລ ກຳມະການຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ນາງ ດາວເພັດ ສີຫາວົງ ຫົວໜ້າກົມການເງິນສະພາແຫ່ງຊາດ ມີຮອງເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຄະນະທີມງານເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການເຂົ້າຮ່ວມ 28 ທ່ານ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງບົດລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງຄະນະເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫລວງນ້ຳທາ ເຊິ່ງເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ-ສັງລວມເນື້ອໃນ, ວຽກງານຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ; ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຈັດຕັ້ງພະນັກງານ,  ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ  ແລະ ໄດ້ຮັບຟັງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານເປັນຕົ້ນ ວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ-ສັງລວມ, ວຽກງານເລຂານຸການ-ການນຳ; ວຽກງານຮັບໃຊ້ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ຈັດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາ ພ້ອມທັງ ຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ນອກນັ້ນ ຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທັງສອງຝ່າຍຢ່າງກົງໄປກົງມາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານທັງ ສອງ ຄະນະເລຂາທິການ ມີຄວາມຖຶກຕ້ອງ, ມີການປະສານງານທີ່ກົມກຽວກັນ ຮັບປະກັນໃນການເປັນເສນາທິການໃຫ້ດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ;

ໃນວາລະດຽວກັນ ນາງ ດາວເພັດ ສີຫາວົງ ຫົວໜ້າກົມການເງິນສະພາແຫ່ງຊາດ ຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ຄະນະເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຶ່ງເຫັນວ່າໄດ້ມີຜົນສຳເລັດຫລາຍໜ້າວຽກ ແລະ ໃນການລົງເຮັດວຽກຄັ້ງນີ້ ໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຕົວຈິງເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນວຽກງານຕ່າງໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານຂອງຄະນະເລຂາທິການໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ໄດ້ຮັບການປັບປຸງແກ້ໄຂໃນຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ຈະນຳເອົາຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ, ຄຳສະເໜີ ໄປລາຍງານເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໃຫ້ການນຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຄົ້ນຄວ້າແກ້ໄຂໃຫ້ວຽກງານຂອງຄະນະເລຂາທິການໃຫ້ມີຄຸນນະພາບກວ່າເກົ່າ.

ໂດຍ: ວັນນີ ແຝງບົວວັນ