loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຄະນະຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມກວດກາສະພາປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດຮ່ວມກັບອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ລົງຕິດຕາມກວດກາໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຜົ້ງສາລີ.

ພ.ພ. 12, 2022 | ເຂດ 2 ຜົ້ງສາລີ

 

ວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມລະຫວ່າງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມກວດກາຈາກຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ, ຄະນະກວດກາຈາກອົງກວດກາແຫ່ງລັດ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບກວດກາຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ພະແນກການການກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການທີ່ກ່ຽວ ເພື່ອປືກສາຫາລືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຜົ້ງສາລີ;

ທີ່ປະຊຸມຮັບຟັງທ່ານ ນາງ ພອນສະຫວັນ ສັກຕິຄຸນ ເລຂາທິການສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ລາຍງານຫຍໍ້ ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຜົ້ງສາລີ, ຊຶ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງນັບແຕ່ປີ 2014 ແລະ ສໍາເລັດໃນປີ 2018 ຕາມແຜນການ ແລະ ມີມູນຄ່າໂຄງການກໍ່ສ້າງລວມທັງໝົດ 40.538.347.819 ກີບ (ສີ່ສິບຕື້ ຫ້າຮ້ອຍສາມສິບແປດລ້ານ ສາມແສນສີ່ເຈັດພັນ ແປດຮ້ອຍສິບເກົ້າ ກີບ); ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ປືກຫາລືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ເຫັນວ່າຍັງເປັນບັນຫາ, ຍັງບໍ່ທັນສອດຄອງຕາມລະບຽບການ ເປັນຕົ້ນ: ບັນດາເອກສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຜົ້ງສາລີ ພ້ອມກັນນັ້ນ ຍັງລົງກວດກາການກໍ່ສ້າງອາຄານຕົວຈິງ.

ພາບ-ຂ່າວ: ນາງ ສຸກສົມພອນ ແກ້ວແສງພະຈັນ.