loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຄະນະສັນຕິພາບ ແລະ ສາມັກຄີ ຂອງລາວ ແລະ ກອງທຶນສາທາລະນະສາກົນ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ການຮ່ວມມື

ທ.ວ. 8, 2022 | SlideMobile

(ສພຊ) ໃນວັນທີ 7 ທັນວາ 2022, ຄະນະສັນຕິພາບ ແລະ ສາມັກຄີ ຂອງລາວ ແລະ ກອງທຶນສາທາລະນະສາກົນ (ກອງທຶນຣັດເຊຍ ເພື່ອສັນຕິພາບ) ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ການຮ່ວມມື. ຝ່າຍລາວ ນໍາໂດຍ ທ່ານ ສົມມາດ ພົລເສນາ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານຄະນະສັນຕິພາບ ແລະ ສາມັກຄີ ຂອງລາວ ແລະ ຝ່າຍ ຣັດເຊຍ ນໍາໂດຍທ່ານ ນາງ ຊຸຕໍມີນາ ເອເລນາ ວາຊີລີແອັບນາ ຮອງປະທານຜູ້ທີໜຶ່ງ ກອງທຶນຣັດເຊຍ ເພື່ອສັນຕິພາບ. ໃນເນື້ອໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີພົວພັນຮ່ວມມືນໍາກັນ ໃນການສົ່ງເສີມສັນຕິພາບ, ມະນຸດສະ ທຳ ແລະ ວັດທະນະທຳ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງ ສອງປະເທດ ທັງເປັນການສ້າງເງື່ອນໄຂເສີມສ້າງສັນຕິພາບ, ມິດຕະ ພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ເພື່ອການພັດທະນາ ໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.
ກອງທຶນລັດເຊຍເພື່ອສັນຕິພາບ ຫຼື ມູນນິທິຣັດເຊຍເພື່ອສັນຕິພາບ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມສືບທອດມາຈາກກອງທຶນໂຊຫວຽດ ເພື່ອສັນຕິພາບ ທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນເດືອນເມສາ 1961 ໂດຍມີສາຂາຕັ້ງຢູ່ ໃນ 56 ເຂດ ທົ່ວສະຫະພັນຣັດເຊຍ ແລະ ຢູ່ຕ່າງປະເທດຈຳນວນໜຶ່ງ ກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍແມ່ນແນໃສ່ສົ່ງເສີມສັນຕິພາບ ມິດຕະ ພາບ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງບັນດາປະຊາຊາດຕ່າງໆ ກໍຄືການພັດທະນາເພື່ອການຮ່ວມມືສາກົນ, ການປົກປັກຮັກ ສາສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ການແລກປ່ຽນທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ວິທະຍາສາດ. ສ່ວນຄະນະສັນຕິພາບ ແລະ ສາມັກຄີຂອງລາວ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມຂອງລາວ ມີບົດບາດໃນການເສີມສ້າງ ແລະ ສົ່ງເສີມບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ຍຸຕິທໍາ, ມະນຸດສະທຳ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ການພັດທະນາ ລະຫວ່າງ ລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.