loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ12 ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແນະນຳການທາບທາມຄໍາເຫັນຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍ ຈໍານວນ 11 ສະບັບ.

ມ.ສ. 25, 2023 | ເຂດ 12 ຄຳມ່ວນ

ໃນວັນທີ 25 ເມສາ 2023 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍາມາທິການກົດໝາຍສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແນະນຳການທາບທາມຄໍາເຫັນຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍຈໍານວນ 11 ສະບັບ ທີ່ຈະນໍາເຂົ້າພິຈາລະນາຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສຈ. ປອ. ຈະເລີນ ເຍຍປາວເຮີ ກຳມະການສູນກາງພັກ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ທັງເປັນປະທານກຳມາທິການກົດໝາຍ. ມີ ກຳມາທິການກົດໝາຍສະພາແຫ່ງຊາດ, ເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກຳມາທິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ, ຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຈັດໃນຮູບແບບຜ່ານລະບົບອອນລາຍ (  ກອງປະຊຸມທາງໄກ ) ໂດຍນໍາໃຊ້ລະບົບຂອງບໍລິສັດລາວສະຕາໂທລະຄົມ.

ສໍາລັບ ແຂວງຄໍາມ່ວນ  ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ນາງ ບັງອອນ ໄຊຍະສິດ ຮອງປະທານຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 12 ແຂວງຄໍາມ່ວນ ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກທີ 12 ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງ: ຈັດກອງປະຊຸມແມ່ນປຶກສາຫາລື ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງທາບທາມຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍ ຈໍານວນ 11 ສະບັບ ກໍເປັນການຊຸກຍູ້ ແລະ ລະດົມຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງບັນທ່ານ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ບັນດາພະແນກການ, ອົງການຂັ້ນແຂວງ ເຂົ້າໃສ່ເນື້ອໃນຂອງຮ່າງກົດໝາຍ ໃຫ້ມີຄວາມຄົບຖ້ວນ, ຮັດກຸມ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ເພື່ອສາມາດນຳເອົາຮ່າງກົດໝາຍ ຈໍານວນ 11 ສະບັບ ເຂົ້າພິຈາລະນາຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX.

ເນື້ອໃນກອງປະຊຸມທາບທາມປະກອບມີ ຮ່າງກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ ຈໍານວນ 5 ສະບັບ, ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ  ຈໍານວນ 6 ສະບັບ ຄື: ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍຈາກລັດ (ສ້າງໃໝ່), ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກຄອງ (ສ້າງໃໝ່), ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຫາງານ (ສ້າງໃໝ່), ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນທີ່ດິນ (ສ້າງໃໝ່), ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການວຽກງານສາທາລະນະສຸກ (ສ້າງໃໝ່),  ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພິມຈໍາໜ່າຍ (ສະບັບປັບປຸງ), ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນໍ້າ ແລະ ການປະມົງ (ສະບັບປັບປຸງ), ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດປ່າ (ສະບັບປັບປຸງ), ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ (ສະບັບປັບປຸງ), ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສານທະຫານ (ສະບັບປັບປຸງ).

ໂດຍ: ເອື້ອ ມະໂນສິງ