loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຄະນະມິດຕະພາບລັດຖະສະພາ

ຄະນະມິດຕະພາບລັດຖະສະພາ

      ຄະນະມິດຕະພາບລັດຖະສະພາລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ກັບ ລັດຖະສະພາຂອງຕ່າງ ປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງລັດຖະສະພາສາກົນ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງດ້ານການເມືອງ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ຊຶ່ງສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໂດຍຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນການປະສານງານ, ຄົ້ນຄວ້າບັນຫາ ແລະນຳສະເໜີທິດທາງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕໍ່ຂັ້ນເທິງ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບລັດຖະສະພາໃຫ້ມີໝາກມີຜົນ, ນຳເອົາຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມມາໃຫ້ປະເທດຊາດ, ທັງເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ກໍ່ຄືການຮ່ວມມື ເພື່ອການພັດທະນາ ຢູ່ໃນຂົງເຂດພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

       ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ຄະນະມິດຕະພາບລັດຖະສະພາລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ກັບ ລັດຖະສະພາຂອງຕ່າງປະເທດ ຈຳນວນ 22 ຄະນະ, ກວມເອົາ ຫຼາຍກວ່າ 30 ປະເທດ ຄື:

 1. ຄະນະມິດຕະພາບລັດຖະສະພາ ລະຫວ່າງ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສສຫວຽດນາມ;
 2. ຄະນະມິດຕະພາບລັດຖະສະພາ ລະຫວ່າງ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ສະພາຜູ້ແທນປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດຈີນ;
 3. ຄະນະມິດຕະພາບລັດຖະສະພາ ລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດອຳນາດປະຊາຊົນແຫ່ງ ສ.ກູບາ;
 4. ຄະນະມິດຕະພາບລັດຖະສະພາ ລະຫວ່າງ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນສູງສຸດ ແຫ່ງ ສປປ ເກົາຫລີ;
 5. ຄະນະມິດຕະພາບລັດຖະສະພາ ລະຫວ່າງ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສ.ເກົາຫລີ;
 6. ຄະນະມິດຕະພາບລັດຖະສະພາ ລະຫວ່າງ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະລັດຖະສະພາ ແຫ່ງ ລາຊະອານາຈັກກໍາປູເຈຍ;
 7. ຄະນະມິດຕະພາບລັດຖະສະພາ ລະຫວ່າງ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ລັດຖະສະພາ ແຫ່ງ ຣາຊະອານາຈັກໄທ;
 8. ຄະນະມິດຕະພາບລັດຖະສະພາ ລະຫວ່າງ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ລັດຖະສະພາ ແຫ່ງ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ;
 9. ຄະນະມິດຕະພາບລັດຖະສະພາ ລະຫວ່າງ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ລັດຖະສະພາ ແຫ່ງ ສະຫະພັນຣັດເຊຍ;
 10. ຄະນະມິດຕະພາບລັດຖະສະພາ ລະຫວ່າງ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ສະພາຄູຣານໃຫຍ່ ແຫ່ງ ມົງໂກລີ;
 11. ຄະນະມິດຕະພາບລັດຖະສະພາ ລະຫວ່າງ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ລັດຖະສະພາ ແຫ່ງ ສ.ເຊັກ;
 12. ຄະນະມິດຕະພາບລັດຖະສະພາ ລະຫວ່າງ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສ.ຮົງກາລີ;
 13. ຄະນະມິດຕະພາບລັດຖະສະພາ ລະຫວ່າງ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ລັດຖະສະພາ ແຫ່ງ ສະຫະຣາຊະອານາຈັກອັງກິດ;
 14. ຄະນະມິດຕະພາບລັດຖະສະພາ ລະຫວ່າງ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ລັດຖະສະພາ ແຫ່ງ ສ.ຝຣັ່ງ;
 15. ຄະນະມິດຕະພາບລັດຖະສະພາ ລະຫວ່າງ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ລັດຖະສະພາ ຂອງບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດອາຊຽນ;
 16. ຄະນະມິດຕະພາບລັດຖະສະພາ ລະຫວ່າງ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ລັດຖະສະພາຂອງບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດສະຫະພາບເອີລົບ;
 17. ຄະນະມິດຕະພາບລັດຖະສະພາ ລະຫວ່າງ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ລັດຖະສະພາຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແລະ ການາດາ;
 18. ຄະນະມິດຕະພາບລັດຖະສະພາ ລະຫວ່າງ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະລັດຖະສະພາຂອງບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນຕົກ;
 19. ຄະນະມິດຕະພາບລັດຖະສະພາ ລະຫວ່າງ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ລັດຖະສະພາຂອງບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດອາຊີໃຕ້;
 20. ຄະນະມິດຕະພາບລັດຖະສະພາ ລະຫວ່າງ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ລັດຖະສະພາຂອງບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດໂອເຊອານີ;
 21. ຄະນະມິດຕະພາບລັດຖະສະພາ ລະຫວ່າງ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ລັດຖະສະພາຂອງບັນດາບັນດາປະເທດ ໃນຂົງເຂດອາເມຣິກາລາຕິນ;
 22. ຄະນະມິດຕະພາບລັດຖະສະພາ ລະຫວ່າງ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ລັດຖະສະພາຂອງບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດອາຟຣິກາ.