loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຄະນະປະຈຳ

ທ່ານ ປອ. ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ

ປະທານຄະນະປະຈຳ

ທານ ປອ. ນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ

ຮອງປະທານຄະນະປະຈໍາ

ທ່ານ ສຈ. ປອ. ຈະເລີນ ເຍຍປາວເຮີ

ຮອງປະທານຄະນະປະຈໍາ

ທ່ານ ຄໍາໃບ ດໍາລັດ

ຮອງປະທານຄະນະປະຈໍາ

ທ່ານ ສົມມາດ ພົລເສນາ

ຮອງປະທານຄະນະປະຈໍາ

ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ

ຮອງປະທານຄະນະປະຈໍາ

ທ່ານ ປອ. ລີເບີ ລີບົວປາວ

ກໍາມະການຄະນະປະຈໍາ

ທ່ານ ນາງ ປີ່ງຄໍາ ລາຊະສີມມາ

ກໍາມະການຄະນະປະຈໍາ

ທ່ານ ຮສ. ປອ. ລິນຄໍາ ດວງສະຫວັນ

ກໍາມະການຄະນະປະຈໍາ

ທ່ານ ນາງ ທຸມມາລີ ວົງພະຈັນ

ກຳມະການຄະນະປະຈໍາ

ທ່ານ ຄໍາຈັນ ໂສຕາປະເສີດ

ກຳມະການຄະນະປະຈໍາ

ທ່ານ ພົຕ. ປອ. ວົງສັກ ພັນທະວົງ

ກໍາມະການຄະນະປະຈໍາ

ທ່ານ ຄໍາແພງ ວິລະພັນ

ກໍາມະການຄະນະປະຈໍາ

ທານ ສັນຍາ ປຣະເສີດ

ກໍາມະການຄະນະປະຈໍາ

ທານ ສຸບັນ ສະວະບຸດ

ກໍາມະການຄະນະປະຈໍາ