loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ 2 ບົດລາຍງານຂອງ ສານ ແລະ ໄອຍະການ

​ກ.ກ. 6, 2023 | SlideMobile, ຂ່າວເດັ່ນ

(ສພຊ) ໃນວັນທີ 4 ກໍລະກົດ 2023 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສຈ. ປອ. ຈະເລີນ ເຍຍປາວເຮີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ຄໍາແພງ ວິລະພັນ ປະທານກໍາມາທິການຍຸຕິທໍາ ຕາງໜ້າຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນ ຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ໃນການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍຂົງເຂດຍຸຕິທໍາ 4 ສະບັບ ຢູ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເຊິ່ງທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ເຫັນດີໂດຍພື້ນຖານ ຕໍ່ເນື້ອໃນບົດ​ລາຍ​ງານຂອງ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ​ກ່ຽວກັບການ​ປະ​ເມີນຜົນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກົດ​ໝາຍຂົງເຂດຍຸຕິທໍາ 4 ສະ​ບັບດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງ​ເຫັນ​ວ່າ ບັນດາກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກາຍເປັນເຄື່ອງມືທາງດ້ານນິຕິກໍາ ທີ່ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ສານປະຊາຊົນ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການປົກປ້ອງ ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງ ລັດ, ລວມໝູ່ ແລະ ພົນລະເມືອງ. ບັນດາອົງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ດໍາເນີນຄະດີ ຢູ່ໃນປະເທດເຮົາ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໄປຄຽງຄູ່ກັບການກໍານົດພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດອໍານາດຂອງແຕ່ລະອົງການ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຢ່າງລະອຽດ, ຈະແຈ້ງ ເຮັດໃຫ້ບັນດາອົງການເຫຼົ່ານັ້ນ ມີການເຕີບໃຫຍ່, ໜັກແໜ້ນ ແລະ ເຂັ້ມແຂງ ເປັນກ້າວໆ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຕ່າງໆໃນສັງຄົມໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ປະກອບສ່ວນສໍາຄັນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ ກໍຄືການຍົກສູງຄຸນນະພາບໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມດ້ວຍກົດໝາຍ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມງວດ, ມີຄວາມຍຸຕິທໍາ ແລະ ສັກສິດ ເປັນກ້າວໆມາ.

       ສໍາລັບທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂ, ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ຂໍເນັ້ນຕື່ມ ດັ່ງນີ້:

  ກ. ທິດທາງ ແລະ ມາດຕະການລວມ ທີ່ພົວພັນເຖິງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍທັງ 4 ສະບັບ

 1. ສານປະຊາຊົນ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ 4 ສະບັບດັ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ, ເລິກເຊິ່ງ, ທົ່ວເຖິງ ແລະ ແທດເໝາະກັບແຕ່ລະເປົ້າໝາຍ ເປັນຕົ້ນ: ພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການດໍາເນີນຄະດີຕາມຂະບວນການຍຸຕິທໍາ ແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງ ຕໍ່ເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍ, ຍົກສູງສະຕິເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍ ໃນທົ່ວສັງຄົມໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ໂດຍຕິດພັນກັບການວາງມາດຕະການສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນດາປາກົດການ ແລະ ພຶດຕິກໍາ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ;
 2. ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຮີບຮ້ອນປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕາຂອງແຕ່ລະກົດໝາຍທີ່ກຳນົດໃຫ້ອອກເປັນນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມາດຕາເຫຼົ່ານັ້ນ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍໄວ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍໃຫ້ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງເນື້ອໃນບາງ ພາກ, ໝວດ ແລະ ມາດຕາຂອງແຕ່ລະກົດໝາຍ ທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງ ຫຼື ຊໍ້າຊ້ອນກັບມາດຕາຂອງກົດໝາຍສະບັບອື່ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນດາກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ມີເນື້ອໃນຮັດກຸມ, ຈະແຈ້ງ, ສອດຄ່ອງ, ກົມກຽວ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້;
 3. ສານປະຊາຊົນ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ອົງການທີ່ຮັບຜິດຊອບການດໍາເນີນຄະດີຕາມຂະບວນການຍຸຕິທໍາ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງແຕ່ລະຂັ້ນ ຕິດພັນກັບການກໍານົດພາລະບົດບາດ, ສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ;
 4. ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພີ່ມທະວີການບໍາລຸງສ້າງ ຖັນແຖວບຸກຄະລາກອນທີ່ຮັບຜິດຊອບການດໍາເນີນຄະດີຕາມຂະບວນການຍຸຕິທໍາ ໃຫ້ມີຄຸນທາດການເມືອງ, ຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ, ຈັນຍາບັນ ແລະ ຈັນຍາທໍາ ໃຫ້ໜັກແໜ້ນ, ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ຄວາມຊໍານິຊໍານານງານ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ຕໍ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ, ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແຕ່ລະໄລຍະ ແນໃສ່ສະກັດກັ້ນພະຍາດອາດຍາສິດ, ການສວຍໃຊ້ໜ້າທີ່ຕໍາແໜ່ງເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ, ແກ້ໄຂຫາງສຽງ ແລະ ປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນໃຫ້ຫຼຸດລົງຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາ;
 5. ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການດໍາເນີນຄະດີຕາມຂະບວນການຍຸຕິທໍາ ປັບປຸງກົນໄກ ການດໍາເນີນຄະດີ ໃຫ້ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຮອບດ້ານ, ຄົບຖ້ວນ, ພາວະວິໄສ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ເປັນທໍາຢ່າງແທ້ຈິງ; ຮັບປະກັນສິດສະເໝີພາບຂອງພົນລະເມືອງຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ ຜູ້ກະທໍາຜິດຕ້ອງຖືກລົງໂທດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ຜູ້ບໍລິສຸດເດັດຂາດ ບໍ່ໃຫ້ຖືກລົງໂທດ; ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງແພ່ງ ຕ້ອງຖືເອົາການສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດເປັນພື້ນຖານ, ເອົາການໄກ່ເກ່ຍເປັນວິທີການແກ້ໄຂໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ເອົາການຕັດສິນຂອງສານ ເປັນມາດຕະການສຸດທ້າຍ;
 6. ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ໃຫ້ສືບຕໍ່ທົບທວນ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍໃນຂົງເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ທັນກັບສະພາບການ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ;
 7. ລັດຖະບານ ເພີ່ມທະວີການຊີ້ນໍາ ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ຕໍາຫຼວດ, ພາສີ, ປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຕົນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ; ຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມຈໍານວນລັດຖະກອນ, ງົບປະມານ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຕັກນິກທີ່ຈໍາເປັນ ໃຫ້ແກ່ອົງການທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການດໍາເນີນຄະດີຕາມຂະບວນການຍຸຕິທໍາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສານປະຊາຊົນ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ຂັ້ນຕ່າງໆ ໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງໜ້າທີ່ການເມືອງ ແຕ່ລະໄລຍະ;
 8. ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມ, ກວດກາ ການເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດ ກົດໝາຍຂົງເຂດຍຸຕິທໍາ ໃຫ້ເປັນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແຕ່ລະໄລຍະ.

ຂ. ທິດທາງ ແລະ ມາດຕະການສະເພາະ ທີ່ພົວພັນເຖິງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະກົດໝາຍ

 1. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສານປະຊາຊົນ
 • ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ການກໍານົດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງສານປະຊາຊົນແຕ່ລະຂັ້ນ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ລະອຽດຈະແຈ້ງ ເປັນຕົ້ນ ສານປະຊາຊົນເຂດ ໃນການພິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີ ອາຍາ, ແພ່ງ, ການຄ້າ ແລະ ເດັກ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນປັດຈຸບັນ ເປັນຕົ້ນ: ມາດຕາ 26 ແລະ 27;
 • ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງ ເນື້ອໃນມາດຕາ 44 ທີ່ກໍານົດ ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຈ່າສານ ໃຫ້ລະອຽດ ແລະ ຈະແຈ້ງຕື່ມ;
 • ເພີ່ມທະວີການປະຕິບັດສິດ, ອໍານາດຂອງສານປະຊາຊົນ ໃນການດໍາເນີນຄະດີຂອງສານຂັ້ນຕົ້ນ, ສານຂັ້ນອຸທອນ ແລະ ສານຂັ້ນລົບລ້າງ ໃຫ້ເຂັ້ມງວດ, ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ເຫດການຕົວຈິງ ເຮັດໃຫ້ຄໍາຕັດສິນ ແລະ ຄໍາພິພາກສາຂອງສານ ມີຄວາມສັກສິດ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້.
 1. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ
 • ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ການກໍານົດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ໃນການຕິດຕາມກວດກາການດໍາເນີນຄະດີປົກຄອງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຄະນະສານປົກຄອງ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວດໍາເນີນຄະດີ ຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;
 • ຄົ້ນຄວ້າເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍ ທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ຈໍານວນ 3 ມາດຕາຄື: ມາດຕາ 23 ຄະນະກໍາມະການໄອຍະການປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ມາດຕາ 39 ການຕິດຕາມກວດກາທົ່ວໄປ ແລະ ມາດຕາ 40 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ໃນການຕິດຕາມກວດກາທົ່ວໄປ ເພື່ອປັບປຸງໃນຕໍ່ໜ້າ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ອອກຄໍາແນະນໍາລະອຽດກ່ຽວກັບ ການສັ່ງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາຂຶ້ນສານໂດຍກົງ ໃຫ້ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຕ່ລະຂັ້ນ ເຂົ້າໃຈໃນຂະບວນການປະຕິບັດຕົວຈິງ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 46;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ສ້າງກົນໄກປະສານງານ ລະຫວ່າງ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົ້ນ: ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ແລະ ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕາ 40 ການຕິດຕາມກວດກາທົ່ວໄປ, ມາດຕາ 43 ການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ, ມາດຕາ 52 ການຕິດຕາມກວດກາປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ, ມາດຕາ 54 ການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍໃນສະຖານທີ່ກັກຕົວ, ສະຖານທີ່ກັກຂັງ, ສູນດັດສ້າງ ແລະ ຄ້າຍດັດສ້າງ.
 1. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ
 • ຜັນຂະຫຍາຍມາດຕາຂອງກົດໝາຍທີ່ກຳນົດໃຫ້ອອກເປັນນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ຈໍານວນ 2 ມາດຕາໃຫ້ສຳເລັດ ຄື: ມາດຕາ 38 ແລະ ມາດຕາ 60;
 • ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ ມາດຕາ 21 ສິດໜ້າທີ່ ຂອງ ສານປະຊາຊົນເຂດ ແລະ ມາດຕາ 59 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ຈ່າສານ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັນ;
 • ເພີ່ມທະວີການປະຕິບັດຫຼັກການດໍາເນີນຄະດີ ຮອບດ້ານ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ພາວະວິໄສ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 17 ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຂັ້ມງວດ ໂດຍສະເພາະການປະກອບ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ, ການພິສູດຫຼັກຖານ ແລະ ການໂຕ້ແຍ່ງຫຼັກຖານໃນທີ່ປະຊຸມສານ;
 • ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດກໍານົດເວລາໃນການດໍາເນີນຄະດີ ຢູ່ສານແຕ່ລະຂັ້ນ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຂັ້ມງວດ ເປັນຕົ້ນ: ຢູ່ສານຂັ້ນຕົ້ນ 9 ເດືອນ, ຂັ້ນອຸທອນ 4 ເດືອນ, ຂັ້ນລົບລ້າງ 3 ເດືອນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 30.
 1. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ
 • ຜັນຂະຫຍາຍມາດຕາຂອງກົດໝາຍທີ່ກຳນົດໃຫ້ອອກເປັນນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ໃຫ້ສຳເລັດ ຈໍານວນ 8 ມາດຕາຄື: ມາດຕາ 83, 156, 172, 205, 221, 230, 248 ແລະ ມາດຕາ 256;
 • ເພີ່ມທະວີການປະຕິບັດ 16 ຫຼັກການພື້ນຖານໃນການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 10 ເປັນຕົ້ນ: ມາດຕາ 14 ການຮັບປະກັນສິດໃນການຕໍ່ສູ້ຄະດີ, ມາດຕາ 24 ຫຼັກການດໍາເນີນຄະດີ ຮອບດ້ານ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ພາວະວິໄສ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການນໍາໃຊ້ວິທີການສືບສວນ-ສວບສວນ, ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ, ການພິສູດຫຼັກຖານຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້;
 • ເພີ່ມທະວີການປະຕິບັດ 7 ມາດຕະການສະກັດກັ້ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 136 ເປັນຕົ້ນ: ການກັກຕົວ, ການຈັບຕົວ, ການກັກຂັງພາງ ແລະ ການປ່ອຍຕົວພາງ ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 138, 139, 142 ແລະ 143;
 • ເອົາໃຈໃສ່ ປະຕິບັດກໍານົດເວລາ ຢູ່ທຸກຂັ້ນຕອນການຄົ້ນຄວ້າຄະດີ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຂັ້ມງວດ ຕາມທີ່ກົດໝາຍກໍານົດໄວ້ ເປັນຕົ້ນ: ມາດຕາ 152 ກໍານົດເວລາໃນການຄົ້ນຄວ້າຄະດີ ແລະ ການລົງຄໍາເຫັນຂອງຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການ ແລະ ມາດຕາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 • ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄື: ມາດຕາ 157 ການສັ່ງຟ້ອງຂຶ້ນສານໂດຍກົງ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ ໂດຍການປະສານສົມທົບກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ສານປະຊາຊົນ;

ຄົ້ນຄວ້າວິທີການ ແລະ ມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕາ 255 ແລະ 256 ການປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນປະຫານຊີວິດ.