loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຄະນະກໍາມະການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສໍາເລັດການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 03 ຢູ່ບັນດາພະແນກການ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຈໍານວນໜຶ່ງອ້ອມຂ້າງແຂວງ.

ຕ.ລ. 6, 2022 | ເຂດ 13 ສະ​ຫວັນນະເຂດ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27 ກັນຍາ ຫາ 04 ຕຸລາ 2022 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ຄະນະກໍາມະການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວພົບປະຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 03 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຊຸດທີ II ຢູ່ບັນດາພະແນກການ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຈໍານວນໜຶ່ງອ້ອມຂ້າງແຂວງ ໂດຍສະເພາະບັນດາພະແນກການ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ ຊຶ່ງປະກອບມີ: ພະແນກສຶກສາ ແລະ ກິລາແຂວງ, ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ, ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ, ອົງການແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ, ພະແນກພາຍໃນແຂວງ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າ ແລະ 03 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ. ຊຶ່ງການເຄື່ອນໄຫວລົງພົບປະຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນຈາກຄະນະນໍາຂອງບັນດາພະແນກການ ລວມ​ທັງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ຊຶ່ງໄດ້ມີຄວາມ​ເອົາໃຈໃສ່​ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຄວາມ​ສຳຄັນ​ຕໍ່​ການ​ພົບ​ປະເຜີຍແຜ່ບັນດາ​ເນື້ອ​ໃນ​ຕ່າງໆ​ ຂອງ​ກອງ​ປະຊຸມ​​​ເປັນຢ່າງ​ດີ.

ການລົງພົບປະຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອນໍາເອົາຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 03 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ໂດຍຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ 02 ວາລະແຫ່ງຊາດ ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃນຖານະຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໄດ້ຮັບຮູ້ເຊື່ອມຊຶມ, ໃນການລົງພົບປະຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງແຕ່ລະຈຸດ ກໍ່ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານໂດຍສັງເຂບຈາກບັນດາພະແນກການ ພ້ອມທັງມີການແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ, ຄໍາສະເໜີທີ່ພົວພັນກັບຂົງເຂດວຽກງານຂອງຕົນ. ຊຶ່ງຕໍ່ກັບບັນດາຄໍາສະເໜີທີ່ແຕ່ລະພະແນກການສະເໜີມານັ້ນ ມີບາງບັນຫາຄະນະກໍາມະການວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ ຈະໄດ້ນໍາໄປຄົ້ນຄວ້າ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈໍາສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ພ້ອມທັງສະເໜີໄປຍັງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຊີ້ແຈງ ແລະ ແກ້ໄຂ, ລວມທັງບາງບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບຂັ້ນສູນກາງ ແມ່ນຈະໄດ້ນໍາຄົ້ນຄວ້າ, ປຶກສາຫາ ແລະ ລາຍງານໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ ເພື່ອມີທິດຊີ້ນໍາໃນການແກ້ໄຂ.

ນອກຈາກການເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດຂອງກອງປະຊຸມແລ້ວ, ບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ກໍ່ຍັງໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໃນແຕ່ລະຂົງເຂດ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ທີ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

 

(ພາບ-ຂ່າວ ໂດຍ: ທ ວັນນະສຸກ  ອິນສີຊຽງໃໝ່)