loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ,ແຜນການ ແລະ ການເງິນສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ລົງຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳກ່ຽວກັບການເຊົ່າແລະສຳປະທານທີ່ດິນ ຢູ່ເມືອງສິງແລະເມືອງລອງແຂວງຫລວງນ້ຳທາ

ມ.ສ. 6, 2022 | ເຂດ 3 ຫຼວງນ້ຳ​ທາ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການເຊົ່າແລະສຳປະທານທີດີນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນມີປະສິດທິພາບປະສິດທິຜົນຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ

ວັນທີ 30-31 ມີນາ 2022 ນີ້ຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດແຜນການແລະການເງິນໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຮ່ວມຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງວ່າການເມືອງສິງແລະເມືອງລອງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄຳກ້ຽງແກ້ວປະເສີດກຳມະການພັກເມືອງຫົວໜ້າຫ້ອງການແຜນການແລະການລົງທືນທັງເປັນຮອງປະທານຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ,ແຜນການ ແລະ ການເງິນໃຫ້ກຽດ ເຂົ້າຮ່ວມມີສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງ,ຫົວໜ້າ,ຮອງຫົວຫນ້າຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງສອງເມືອງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ຂອງຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ລົງທຶນທັງສອງເມືອງ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳ ທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານການເຊົ່າ,ສຳປະທານ ທີ່ດິນ ພາຍໃນເມືອງສິງແລະເມືອງລອງແຂວງຫລວງນ້ຳທາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ,ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ໃນການດຳເນີນກິດຈະກຳຕ່າງໆພາຍໃນເມືອງ, ກົນໄກການປະສານງານ, ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ, ທິດທາງໃນການແກ້ໄຂສີ່ງຄົງຄ້າງແລະຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ, ຂັ້ນຕອນແລະກົນໄກໃນການໃຫ້ເຊົ່າ, ສຳປະທານທີ່ດິນເພື່ອດຳເນີນກິດຈະການຕ່າງໆ,ການກຳນົດແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດເກັບພັນທະຕ່າງໆຈາກການເຊົ່າ, ສຳປະທານທີ່ດິນເພື່ອດຳເນີນກິດຈະການຕ່າງໆຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ, ເຊິ່ງພາຍໃນເມືອງສິງມີໂຄງການລົງທືນທັງໝົດ 26 ໂຄງການ, ແລະ ເມືອງລອງມີທັງໝົດ 19ໂຄງການ

ພ້ອມນັ້ນຍັງໄດ້ປະກອບຄຳຄິດເຫັນຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ,ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍຕົວຈິງ, ຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ສະເໜີຕໍ່ຂັ້ນເທີງເພື່ອຈະນຳໄປຄົ້ນຄວ້າແກ້ໄຂ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ວັນດຽວກັນຍັງໄດ້ລົງຕິດຕາມພື້ນທີ່ສຳປະທານທີ່ດິນຂອງລັດຕົວຈິງ ຢູ່ບໍລິສັດເຢົາຊົງລິນຢູ່ເມືອງສິງແຂວງຫລວງນ້ຳທາ ແລະ ບໍລິສັດເຕີຊານພັດທະນາກະສິກຳຈຳກັດແລະໂຮງງານປຸງແຕ່ງແປ້ງມັນຕົ້ນສຳເລັດຮູບຢູ່ເມືອງລອງພ້ອມທັງເປີດກອງປະຊຸມຮ່ວມບໍລິສັດ ເພື່ອຮັບຟັງການລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງບໍລິສັດ,ການເຊົ່າແລະການສຳປະທານທີ່ດິນຂອງບັນດາບໍລິສັດທີ່ມາດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ສອງເມືອງດັ່ງກ່າວພ້ອມທັງຮັບຟັງຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆຕໍ່ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດແລະຂໍ້ສະເໜີຕໍ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອນຳໄປແກ້ໄຂຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ໂດຍ ນາງ ອຳພອນ ສີປະເສີດ