loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຄສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ14 ແຂວງສາລະວັນ ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວ ປະຈໍາເດືອນພຶດສະພາ

ພ.ພ. 27, 2022 | ເຂດ 14 ສາ​ລະ​ວັນ

ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 25 ພຶດສະພານີ້ ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ 14 ແຂວງສາລະວັນ ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຮອບດ້ານ ປະຈໍາເດືອນພຶດສະພາ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາແຂວງສາລະວັນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ  ສີເຮັງ ຫອມສົມບັດ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ ປະທານຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ14 ທັງແມ່ນປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ມີຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ສະມາ ຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ14 ປະຈໍາຢູ່ແຂວງເຂົ້າຮ່ວມເຊິ່ງໜ້າ ແລະ ສສຊ ປະຈໍາຢູ່ສູນກາງເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍກອງປະຊຸມທາງໄກ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ຜ່ານຮ່າງບົດສະຫລຸບປະຈຳເດືອນພຶດສະພາ  ແລະແຜນການປະຈໍາເດືອນມິຖຸນາ ຊຶ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກໍໄດ້ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ດ້ານນິຕິບັນຍັດ ເປັນເຈົ້າການຈັດທາບທາມກົດໝາຍ ຈາໍນວນ 8 ສະບັບ; ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ໃນການຕົກລົງບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງປະເທດຊາດ ໄດ້ຍົກສູງພາລະບົດບາດໃນການຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຕົກລົງບັນຫາສໍາຄັນພື້ນຖານຂອງແຂວງ ໃນການຕົກລົງບັນຫາສໍາຄັນຕ່າງໆ ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ; ປະສານສົມທົບກັບສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໃນການເຮັດໜ້າທີ່ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາບັນດາອໍານາດລັດຂັ້ນທ້ອງຖີ່ນ ຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ໂດຍສະເພາະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ. ຈາກນັ້ນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງ 14 ໄດ້ສຸມໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງບົດສະຫຼຸບ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບົດສະຫຼຸບມີຄວາມຄົບຖ້ວນສົມບູນ, ສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວງານໃນຕໍ່ໜ້າມີຜົນສໍາເລັດ. ພ້ອມນັ້ນໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ເປັນເອກະພາບບັນຫາສໍາຄັນອີກຈໍານວນໜຶ່ງເຊັ່ນ ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການກະກຽມຂໍ້ມູນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນ 3 ຂອງ ສພຊ ຊຸດທີ IX

(ໂດຍ: ນາງ ຄັດສອນ ຮຸ່ງສະຫວ່າງ)