loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ນະໂຍບາຍແຮງງານໃນບາງປະເທດ

ມ.ສ. 12, 2024 | ເບິ່ງໄວ້ໃຊ້ເປັນ

ອີກບໍ່ດົນກໍຈະຮອດ ວັນກຳມະກອນສາກົນຄືວັນທີ 1 ພຶດສະພາ ຕໍ່ໜ້ານີ້ ດັ່ງນັ້ນ ຜູ້ຂຽນຈຶ່ງໄດ້ສັງລວມເອົາບັນຫາ ທີ່ພົວພັນກັບແຮງງານ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງນະໂຍບາຍ ກໍຄືການພັດທະນາແຮງງານ. ຢູ່ ສ. ເກົາຫຼີ ປີ 2024 ເປັນປີແຫ່ງການປັບປຸງຂະແໜງແຮງງານໃໝ່ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການແຮງງານຕົວຈິງຈາກຕ່າງປະເທດ ໃນນັ້ນ, ຈະມີການອອກ ເອກະສານ ອະນຸຍາດແບບໃໝ່ ເພື່ອຮັບເອົາແຮງງານຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າໄປເຮັດວຽກໃນ 4 ຂະແໜງການ ຕົ້ນຕໍຄື: ຮ້ານອາຫານ, ໂຮງແຮມ-ອາພາດເມັນ, ປ່າໄມ້ ແລະ ສຸດທ້າຍແມ່ນບໍ່ແຮ່. ບັນດາບໍລິສັດ ຫຼື ຜູ້ປະກອບການໃນ 4 ຂະແໜງການນີ້ ສາມາດຍື່ນໃບສະເໜີ ຂໍອະນຸຍາດ ນັບແຕ່ເດືອນເມສາ 2024 ເປັນຕົ້ນໄປ ເພື່ອນຳເຂົ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດ.

ຂ່າວບອກວ່າ ໃນ 4 ຂະແໜງການນັ້ນ, ພາກສ່ວນຮ້ານອາຫານ ຈະໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດ ໃນການຮັບເອົາແຮງງານຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າເປັນຜູ້ຊ່ວຍ ວຽກບໍລິຫານ ແລະ ບໍລິການລູກຄ້າ ຮ້ານ ອາຫານ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດນີ້ ຕ້ອງເປັນຮ້ານທີ່ດຳເນີນງານມາແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 5 ປີ ຫາ 7 ປີ. ຂ່າວນີ້ອາດເປັນປະໂຫຍດສຳລັບ ແຮງງານລາວ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ຫຼື ຕ້ອງການໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ. ເກົາຫຼີ ເພື່ອໃຫ້ມີການກະກຽມຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ໄວ້ສຳລັບ 4 ຂະແໜງການທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ. ແນ່ນອນ ຢູ່ ສ. ເກົາຫຼີ ໃນປັດຈຸບັນນັ້ນ ມີບັນຫາຂາດເຂີນແຮງງານໃນຫຼາຍໆຂະແໜງການ ແຕ່ 4 ຂະແໜງການ ທີ່ກ່າວມານັ້ນ ແມ່ນນອນຢູ່ເປົ້າໝາຍໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດ, ຖ້າແຮງງານຕ່າງປະເທດຄົນໃດ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ກໍຈະມີຄວາມໝັ້ນຄົງກວ່າ ແລະ ເງິນເດືອນກໍຈະງາມສົມກັບຄຳວ່າ “ງານເດີນເງິນດີ” ແຕ່ຢາກໄດ້ແບບນັ້ນ ກໍຕ້ອງສ້າງຕົນໃຫ້ເປັນແຮງງານຄຸນນະພາບ ບໍ່ແມ່ນແຮງງານດິບແນ່ນອນ. ເລື່ອງທີ່ອອກມາຈາກ ສິງກະໂປ ຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ ຖືວ່າເປັນຂ່າວດີ ຄືຂ່າວ ແຜນປັບຂຶ້ນເງິນເດືອນຂັ້ນຕໍ່າ ສຳລັບແຮງງານຕ່າງປະເທດ ໃນຂະແໜງວິຊາຊີບ ຈາກ 5.000 ໂດລາສິງກະໂປ ມາເປັນ 5.600 ໂດລາສິງກະໂປຕໍ່ເດືອນຕໍ່ຄົນ. ສ່ວນແຮງງານຕ່າງປະເທດໃນຂະແໜງ ວິຊາຊີບ ດ້ານການເງິນນັ້ນ ຈະປັບຂຶ້ນ ເປັນ 6.200 ໂດລາສິງກະໂປ ຈາກເມື່ອກ່ອນ 5.500 ໂດລາສິງກະໂປ. ສິງກະໂປ ເປັນປະເທດທີ່ອີງອາໄສແຮງງານຕ່າງປະເທດຫຼາຍທີ່ສຸດ ຄືມີແຮງງານຕ່າງປະເທດຈຳນວນ 1,48 ລ້ານຄົນ ໃນນັ້ນ 197.300 ຄົນ ເປັນແຮງງານສີມື, ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ຢູ່ ສິງກະໂປ ສາມາດເຂົ້າເຖິງການປະກັນສັງຄົມ ແລະ ສະຫວັດດີການທີ່ດີ ທັງເງິນເດືອນກໍສູງ, ແຕ່ຕ້ອງຜ່ານການຄັດເລືອກ ກັ່ນຕອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ. ຖ້າຢາກໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສິງກະໂປ ກໍຕ້ອງສ້າງຕົນເອງໃຫ້ເປັນແຮງງານມືອາຊີບແທ້ໆ. ຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ, ບັນຫາ ຂາດແຄນແຮງງານພາຍໃນ ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ມີການນຳເຂົ້າ ແຮງງານຈາກຕ່າງປະເທດນັບມື້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ກໍເປັນແຮງງານໃນບັນດາຂະແໜງບຸລິມະສິດ ທີ່ພົວພັນກັບການເບິ່ງແຍງຜູ້ເຖົ້າ, ການລ້ຽງດູເດັກ ກໍຄືແຮງງານ ທັກສະສູງ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີນະວັດຕະກຳ. ມີຂ່າວອອກມາຈາກ ຍີ່ປຸ່ນ ໃນຕົ້ນເດືອນມີນາ 2024 ນີ້ວ່າ ແຕ່ນີ້ຫາ 5 ປີຂ້າງໜ້າ ຍີ່ປຸ່ນ ຍັງຕ້ອງການແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທັກສະສູງຈຳນວນ 800.000 ຄົນ. ນອກຈາກຂະແໜງການທົ່ວໆໄປ ທີ່ຕ້ອງການແຮງງານຕ່າງປະເທດແລ້ວ, ໃນ 5 ປີຂ້າງໜ້າ, ທາງການ ຍີ່ປຸ່ນ ຈະເພີ່ມຂະແໜງການອື່ນໆ ອີກຕື່ມ ເພື່ອນຳໃຊ້ແຮງງານ ຕ່າງປະເທດເຊັ່ນ ຂະແໜງຂົນສົ່ງທາງບົກ, ທາງລົດໄຟ, ປ່າໄມ້, ອຸດສາຫະກຳໄມ້. ສ່ວນນະໂຍບາຍ ລວມກ່ຽວກັບ ສະຫວັດດີການນັ້ນ ທາງການຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຂຶ້ນແຜນ ອະນຸຍາດໃຫ້ແຮງງານຊາຍ ສາມາດ ພັກວຽກໄດ້ເພື່ອເບິ່ງແຍງລູກ. ແຕ່ກ່ອນນະໂຍບາຍນີ້ ມີສະເພາະໃຫ້ແຮງງານເພດຍິງເທົ່ານັ້ນ. ນະໂຍບາຍໃຫ້ແຮງງານຊາຍ ທີ່ມີຖານະເປັນພໍ່ຂອງເດັກ ໄດ້ພັກເບິ່ງແຍງລູກນີ້ ກໍເພື່ອແບ່ງເບົາວຽກ ເຮືອນສຳລັບແມ່ຍິງ, ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຊາຍມີສ່ວນຮ່ວມຮັບຜິດຊອບ ເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູລູກຊ່ວຍເມຍ. ທາງການຍີ່ປຸ່ນເຊື່ອວ່າ ນະໂຍບາຍນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ ຄູ່ຜົວເມຍ ປວດຢາກມີລູກຕື່ມ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາ ການເກີດຂອງເດັກເພີ່ມຂຶ້ນ ແລ້ວແຮງງານພາຍໃນກໍຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້ານັ້ນເອງ.