loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຄວາມງຽບ

ກ.ພ. 21, 2024 | SlideMobile, ຫົວບໍ່ອັ້ນ

ຄວາມງຽບ
………………………………​
” ເຮົາລືມວັນເກີດເມຍເຮົາ “
” ຟ້າເອີຍ, ແລ້ວລາວວ່າແນວໃດ໋ ? “
” ບໍ່ເວົ້າແນວໃດເປັນເວລາຫົກອາທິດ “.
SILENCE
“I forgot my wife’s birthday
“Gosh! What did she say
Nothing… for six weeks.