loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຂໍ້ຄິດໃນບຸນຫໍ່ເຂົ້າສະຫຼາກ

ກ.ຍ. 9, 2022 | SlideMobile

ດັ້ນກີບເມກ
​ ປະເພນີປາງບຸນຫໍ່ເຂົ້າສະຫຼາກ ຄົນລາວເຮົາເຮັດໃນມື້ເພັງ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 10 ເຊິ່ງປີນີ້ກົງກັບວັນທີ 10 ກັນຍາ 2022 ຖັດຈາກບຸນຫໍ່ເຂົາປະດັບດິນ, ບຸນຫໍ່ເຂົ້າສະຫຼາກມີຂໍ້ຄິດທີ່ແຝງໄວ້ໃຫ້ຜູ້ມີປັນຍາແທງຊອດໄດ້ຮູ້ຄວາມໝາຍ ເພື່ອສືບທອດພູມປັນຍາບັນພະບູລຸດ, ຜູ້ຂຽນເຫັນວ່າບຸນຫໍ່ເຂົ້າສະຫຼາກເປັນບຸນກ່ຽວຂ້ອງກັບວິຖີຊີວິດຄົນລາວ ທີ່ເຮັດການກະເສດ ເພາະຂອງທີ່ເອົາໄປທານລ້ວນແຕ່ແມ່ນພືດຜົນການກະເສດ.
​ ບຸນຫໍ່ເຂົ້າສະຫຼາກ ເປັນການສະຫຼຸບຜົນການປູກຝັງ ຄັ້ງທີ 2 ຕໍ່ຈາກເຂົ້າປະດັບດິນ ວ່າການປູກຝັງປີນີ້ ຈະໄດ້ຜົນດີພຽງໃດ ປຽບທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ. ພ້ອມນີ້ ບຸນຫໍ່ເຂົ້າສະຫຼາກ ຍັງມີຄວາມໝາຍເຖິງ ປະຊາທິປະໄຕ ຄວາມສະເໝີພາບທາງພຸດທະສາສະໜາ ເພາະວ່າເວລາຊາວບ້ານເຮັດກວຍສະຫຼາກໄປຖວາຍແກ່ພະສົງແລ້ວ ເພິ່ນຈະຂຽນໂຕເລກຕິດໃສ່ແຕ່ລະກວຍສະຫຼາກນັ້ນ ແລ້ວຂຽນເລກອີກຊຸດໜຶ່ງຫໍ່ພັບໄວ້ໃສ່ໃນບາດໃຫ້ເທົ່າກັບຈໍານວນຂອງທານ ແລະ ພະສົງພາຍໃນວັດ ແລ້ວເພິ່ນຈະໃຫ້ພະ-ຈົວທຸກອົງໄດ້ຈັບເອົາສະຫຼາກໃນບາດ ອົງໃດຖືກເລກໃດກໍໄປເລືອກເອົາຕາມເລກທີ່ຕິດໄວ້ຢູ່ກວຍສະຫຼາກ, ການເຮັດແບບນີ້ຂອງສັງຄົມພະສົງ ມັນບົ່ງບອກຄວາມສະເໝີພາບບໍ່ວ່າພະຜູ້ໃຫຍ່-ຜູ້ນ້ອຍກໍມີສິດເທົ່າທຽມກັນ.
​ ບຸນຫໍ່ເຂົ້າສະຫຼາກ ຍັງມີນິທານກ່ຽວຂ້ອງກັບການລ້ຽງຜີຕາແຮກ ເພື່ອຂໍຟ້າຝົນໃຫ້ຕົກຖືກຕ້ອງຕາມລະດູການ ນີ້ກໍແມ່ນຈຸດໜຶ່ງທີ່ບອກເຖິງປະເພນີ-ວິຖີຊີວິດຄົນລາວກ່ຽວຂ້ອງພົວພັນກັບພະພຸດທະສາສະໜາ (ການໃຫ້ທານ, ຮັກສາສິນ) ແລະ ການກະເສດປູກຝັງ, ສຸດທ້າຍຍັງມີສິ່ງທີ່ໜ້າຄິດ ພໍຮອດປາງບຸນຍາມໃດ ຊາວບ້ານບາງຄົນໃສ່ບາດແລ້ວກັບເຮືອນ ພັດພາກັນຕັ້ງວົງເຫຼົ້າເປັນພຶດຕິກໍາທີ່ໜ້າຄິດ!