loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ທ່ານ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ລົງເຄື່ອນໄຫວພົບປະ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະກອນ ພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ ແລະ ກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງ ທີີ່ເທດສະບານເມືອງຜົ້ງສາລີ.

ມ.ຖ. 11, 2022 | ເຂດ 2 ຜົ້ງສາລີ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 11 ມີນາ 2022 ນີ້: ທີ່ສະໂມສອນໃຫຍ່ອົງການປົກຄອງແຂວງ ຕຶກເກົ່າ ທີ່ເທດສະບານເມືອງຜົ້ງສາລີ, ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 2 ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ເຊິ່ງນໍາໂດຍ ທ່ານ ສົມຈິດ ຫັບລະກອນ ກຳມະການປະຈຳພັກແຂວງ, ຮອງປະທານຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 2, ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ທ່ານ ອູ່ຄຳ ຕຸລາພັນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 2 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມພົບປະ ແລະ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນເທື່ອທີ 1, ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ  IX ແລະ ເນື້ອຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ ມີບັນດາທ່ານ ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການການ, ພະນັກງານລັດຖະກອນ ຈາກບັນດາພະແນກການຂັ້ນແຂວງອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ພະນັກງານຈາກບັນດາ ລັດວິສາຫະກິດພາຍໃນ ແລະ ເອກະຊົນ ຂັ້ນແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມ ທັງໝົດ 145 ທ່ານ. ຈຸດປະສົງ ໃນການລົງເຄື່ອນໄຫວພົບປະ ແລະ ຈັດຕັ້ງຜັນຫຍາຍເນື້ອໃນຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນເທື່ອທີ 1, ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ  IX ແລະ ເນື້ອຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ໃນຄັ້ງນີ້, ເຊິ່ງ ທ່ານ ສົມຈິດ ຫັບລະກອນ ກຳມະການປະຈຳພັກແຂວງ,​ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຮອງປະທານຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 2  ກໍ່ໄດ້ຂຶ້່ນຜ່ານ 2 ເນື້ອໃນຄື: ເນື້ອໃນມະຕິຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນເທື່ອທີ 1 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ເຊິ່ງມີ 2 ມະຕິ, (1) ມະຕິ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ ວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ດ້ານເສດຖະກິດການ ແລະ ການເງິນ ໃນໄລຍະປີ 2021-2023, (2). ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ ວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າເສບຕິດ ໃນໄລຍະ 2021-2023 ແລະ  ເນື້ອໃນມະຕິຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ລວມມີ 10 ມະຕິຄື: (1). ມະຕິ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດໄລຍະ 9, ຄາດຄະເນໝົດປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2022, (2). ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການສະຫຼູບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 10 ເດືອນ, ຄາດຄະເນໝົດປິ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2022, (3).ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ປີ 2021-2030, (4) ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ ວິໄສທັດການພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈິຕອນແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 20 ປີ (2021-2040), ຍຸດທະສາດໄລຍະ 10 ປີ ( 2021-2030) ແລະ ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 5 ປີ ( 2021-2025), (5) ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຕາມຜົນການກວດກາຕາມຜົນການກວດສອບ ປະຈຳປີ 2019, ບົດສະຫຼູບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປິ  2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈຳປີ 2022 ຂອງອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ , (6). ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ ຜົນການກວດສອບບົດສະຫຼູບຂາດຕົວງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ຜົນການກວດສອບປະຈຳປີ 2020 ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງ, (7) ມະຕິ ວ່າດ້ວຍການຮັບເອົາບົດງານງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສຸງສຸດ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈຳປີ 2022, (8). ມະຕິວ່າການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວຽກງານຂອງສານປະຊາຊົນສຸດສູງ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2022, (9) ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາການສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງສະມາຊິດຜູ້ພິພາກສາຂອງສານປະຊາຊົນສຸງສຸດ ແລະ 10) ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ  ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2022. ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ອູ່ຄຳ ຕຸລາພັນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 2 ແຂວງຜົ້ງສາລີ ກໍ່ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານເນື້ອໃນ ມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ລວມມີ 8 ມະຕິຄື:  (1). ມະຕິ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2022, (2). ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບເອົາບົດລາຍງານຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດຂັ້ນແຂວງ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2022, (3). ມະຕິວ່າດ້ວຍການການຮັບເອົາບົດລາຍງານຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດປະຈຳພາກເໜືອປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2022, ບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານປະຈຳປີ 2019, (4). ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງພະແນກກວດກາລັດ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2022 ແລະ ບົດລາຍງານຜົນການແກ້ໄຂຕາມຜົນຂອງການກວດສອບ ປະຈຳປີ 2019, (5). ມະຕິ ວ່າດ້ວຍການຮັບເອົາບົດງານງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈຳປີ 2022 , (6). ມະຕິວ່າການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວຽກງານຂອງສານປະຊາຊົນແຂວງ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2022, (7). ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2022 ແລະ (8). ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບເອົາຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ວ່າດ້ວຍ ການສ້າງກອງທຶນຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ. ພາຍຫຼັງສຳເລັດການເຜີຍແຜ່ໃນເນື້ອໃນມະຕິ ດັ່ງກ່າວແລ້ວ, ໃນກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບບັນດາຄຳເຫັນຄຳເຫັນ ຈາກບັນດາທ່ານ ຄະນະພະແນການ, ພະນັກງານລັດຖະກອນ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ຂໍສະເໜີ ທີ່ສະໃຫ້ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ກໍ່ລັດຖະບານ ເປັນເຈົ້າການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງ ທີເກີດຂຶ້ນ ເປັນບັນຫາການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານວຽກງານ, ບັນຫາຢ່າເສບຕິດ, ບັນຫາທິ່ດິນ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ ຈຳນວນ. ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ສົມຈິດ ຫັບລະກອນ ກໍ່ໄດ້ມີຄຳເຫັນ ຊີ້ແຈງຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງອະທິບາຍ ໃຫ້ບັນດາທ່ານເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບເຖິງກ່ຽວກັບທີ່ຕັ້ງພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໜ້າທີ່ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ພົນລະເມືອງ.

ໃນຕອນບ່າຍ ຂອງວັນດຽວກັນ,​ ທ່ານຮອງປະທານຮອງປະທານຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 2, ຮອງປະທານ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ກໍ່ໄດ້ລົງພົບປະ ແລະ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຢູ່ 2 ກຳລັງກອງລັງຄື: ກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ ແລະ ກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງ , ​ເຊິ່ງມີບັນດາ ທ່ານຄະນະບັນຊາ,ບັນດາທ່ານ ນາຍ-ພົນທະຫານແຂວງ, ນາຍ-ພົນຕຳຫຼວດ ແຂວງ ເຂົ້າຮັບຟັງ ທັງໝົດ 230 ທ່ານ. ໃນໂອກາດໃນການລົງເຄື່ອນໄຫວພົບປະໂອ້ລົມ ແລະ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນມະຕິກອງປະຊຸມ ໃນຄັ້ງນີ້, ທ່ານ ຮອງປະທານ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຍັງໄດ້ນໍາເອົາຊູດ ກິລາ ຈຳນວນ 40 ຊຸດ ເພື່ອມອບໃຫ້ 2 ບັນຊາການທະຫານແຂວງ ແລະ ກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງ, ເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຂະບວນການ ແຂ່ງຂັ້ນກິລາ ເປັນການຂຳນັບຕ້ອນຮັບ ວັນສ້າງຕັ້ງ ກຳລັງ ປກສ ຄົບຮອບ 61 ປີ ( 5 ເມສາ 1961-5 ເມສາ 2022) ທີ່ຈະມາຮອດນີ້ ໃຫ້ເປັນຂະບວນການຝົດຟືນ ແລະ ມີເນື້ອໃນ.

ພາບ-ຂ່າວ: ສຸຫວັນ ແສງຈັນສຸກ