loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ຂ່າວ:ຜົນສຳເລັດການລົງພົບປະ ແລະຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ທີ່ເມືອງຜົ້ງສາລີ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ

ກ.ພ. 12, 2024 | ເຂດ 2 ຜົ້ງສາລີ

ໂດຍ ປະຕິບັດຕາມພະລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງສະມາຊິກສະແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ໃນການລາຍງານແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໄດ້ຮັບຊາບ, ທັງເປັນການລົງພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ, ເພື່ອຮັບຟັງຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ເກັບກໍາສະພາບການການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆ ຂອງປະຊາຊົນ, ພົນລະເມືອງຢູ່ໃນເຂດເລືອກຕັ້ງຂອງຕົນ; ທັງເປັນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ໃຫ້ຖັນແຖວພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ-ຕໍາຫຼວດ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ຮັບຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ທົ່ວເຖິງ ແລະ ຖືກຕາມເປົ້າໝາຍ, ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ບັນຫາພື້ນຖານຂອງຊາດ ແລະ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຮັບຮອງເອົາ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງລັດທຸກຂັ້ນ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນທົ່ວແຂວງໄດ້ຮັບຊາບ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.


ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 04-09 ກຸມພາ 2024 ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 2 ແລະ ບັນດາທ່ານ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ດຳເນີນການລົງເຄື່ອນໄຫວພົບປະ ແລະ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ຢຸ່ເມືອງຜົ້ງສາລີ . ເຊິ່ງນໍາພາໂດຍທ່ານ ຫຸມເພັງ ຈອມວິສານ ກຳມະການພັກແຂວງ, ຮອງປະທານຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນແຂວງ,​ ມີທ່ານ ສີສູນທອນ ສ.ຜາບມີໄຊຍ໌ ຮອງປະທານກຳມາທິການຍຸຕິທໍາ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕົ້ງທີ 2, ທ່ານ ສຸພັນ ສິສົມບັດ ຫົວໜ້າຄະນະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງປະຈໍາເມືອງ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ປະຈໍາເມືອງຜົ້ງສາລີ, ທ່ານ ຄໍາພັນ ຄຸນສົມບັດ ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການຍຸຕິທໍາ ແລະ ປກຊ-ປກສ, ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ປະຈຳເມືອງສໍາພັນ.
ໃນການລົງຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂອງຄະນະທີມງານ ເຊິ່ງລວມມີ 11 ຈຸດ ດັ່ງນີ້: 1). ຈຸດສະໂມສອນຂອງອົງການປົກຄອງເມືອງ; 2). ຈຸດບ້ານ ຢາປຸງ; 3). ຈຸດກອງຮ້ອຍ 114; 4). ຈຸດບ້ານສາລາເອເບ; 5). ຈຸດບ້ານບາກາຫຼວງ; 6). ຈຸດບ້ານນໍ້າປຸງ; 7). ຈຸດບ້ານຫາດສາ; 8). ຈຸດບ້ານໂຮມສ້າງ; 9). ຈຸດບ້ານນໍ້າສ່າ; 10). ຈຸດບ້ານລຸ້ງຈີ້ງ; 11). ຈຸດບ້ານພະຍາສີ. ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 1.150 ທ່ານ,​ ຍິງ 547 ທ່ານ.


ຈຸດປະສົງ ແລະ ເນື້ອໃນໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຜົນສຳເລັດຄັ້ງປະກອບ ເນື້ອໃນມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ເນື້ອໃນມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ດັ່ງນີ້:
ມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ມີ 19 ສະບັບ ໃນນີ້  ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ ວຽກງານຂົງເຂດລັດຖະບານ ມີ 4 ສະບັບ; ຂົງເຂດກວດສອບ ແລະ ກວດກາແຫ່ງລັດ ມີ 2 ສະບັບ; ຂົງເຂດວຽກງານຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ມີ 2 ສະບັບ; ວຽກງານຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ມີ 1 ສະບັບ, ການຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍທີ່ສ້າງໃໝ່ ແລະ ກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ ຈໍານວນ 7 ສະບັບ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ 3 ສະບັບ.
ມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ລວມມີ 7 ສະບັບຄື: ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ວຽກງານອົງການປົກຄອງແຂວງ ມີ 4 ສະບັບ; ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ວຽກງານຂອງໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ສານປະຊາຊົນ ມີ 2 ສະບັບ; ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານວຽກງານຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ 1 ສະບັບ


ພາບ-ຂ່າວ: ພຸດສະດີ ແສງຈອມຄູນ