ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
The National Assembly of the LAO PDR

ຂ່າວຈາກ ໂທລະພາບຜູ້ແທນປະຊາຊົນ