loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກໍາມາທິການ ເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ.

ຕ.ລ. 19, 2022 | ເຂດ 4 ອຸດົມໄຊ

 

ຕອນເຊົ້າຂອງວັນພຸດ, ວັນທີ 19 ຕຸລາ 2022 ນີ້, ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ກໍາມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ມະນີໂສ ຊາມຸນຕີ ຮອງປະທານກໍາມາທິການ ເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ທ່ານ ຄໍາດີ ວົງລ້ອມ ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ, ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ມີຫົວໜ້າກົມ-ຮອງກົມ, ພະນັກງານວິຊາການກົມກ່ຽວຂ້ອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານຄະນະກຳມະການ, ຫົວໜ້າພະແນກ-ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຂວງ, ຜູ້ປະກອບການ, ຫົວໜ້າຂະແໜງ-ຮອງຂະແໜງ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຂະແໜງກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍ ແລະ ຊີ້ແຈງ ຈາກພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ຜູ້ປະກອບການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ, ກຸ່ມລ້ຽງສັດ, ກຸ່ມຜະລິດກະສິກໍາ, ໂຮງງານອົບສາລີ ແລະ ພະແນກ ການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມຂອງກໍາມາທິການ ເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ການຜະລິດຫົວອາຫານສັດ, ຝຸ່ນ ແລະ ການຜະລິດເຂົ້າ ເພື່ອຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ທົດແທນການນໍາເຂົ້າ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າຢູ່ພາຍໃນແຂວງມີຄືແນວໃດ. ຂະແໜງການຂອງທ່ານໄດ້ມີນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນຄືແນວໃດ? ໂດຍສະເພາະສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ທີ່ຕິດພັນກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການນຳເຂົ້າສິນຄ້າທີ່ສາມາດຜະລິດໄດ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ສັງຄົມຫັນມາຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ; ແມ່ນຫຍັງທີ່ເປັນສາເຫດຕົ້ນຕໍ ເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າມີການເໜັງຕີງສູງໃນປັດຈຸບັນໂດຍສະເພາະ ສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບໄວຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ, ຂະແໜງການຂອງທ່ານ ຈະມີວິທີການ ແລະ ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ແຊກແຊງ ລາຄາສິນຄ້າຄືແນວໃດ? ສາເຫດຕົ້ນຕໍ ທີ່ພາໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າສູງຂຶ້ນ ແມ່ນເກີດມາຈາກປັດໄຈອັນໃດ? ເພື່ອຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າຄົງທີ່ ຫຼື ມີການເໜັງຕີງພຽງເລັກໜ້ອຍ ທ່ານຄິດວ່າຄວນມີວິທີທາງ ຫຼື ມາດຕະການແກ້ໄຂຄືແນວໃດ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ.

  ຫລັງຈາກນັ້ນ, ບັນດາທ່ານຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຫົວໜ້າກົມ-ຮອງກົມ, ພະນັກງານວິຊາການກົມກ່ຽວຂ້ອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາພະແນກການ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ມີຄໍາສະເໜີແລກປ່ຽນກັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນທາງຄະນະທຶມງານ ແລະ ພະແນກການ, ອົງການກ່ຽວຂ້ອງ ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ລົງຢ້ຽມຢາມພື້ນທີ່ຕົວຈິງ ກຸ່ມການຜະລິດ ແລະ ການປູກ-ການລ້ຽງຕື່ມອີກ.

 ພາບ/ຂ່າວ: ແສງພອນ ອິນນະລົງ.