loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກໍາມາທິການວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ຕິດຕາມກວດກາຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຕ.ລ. 5, 2022 | SlideMobile

(ສພຊ) ເພື່ອເປັນການສືບຕໍ່ປະຕິບັດແຜນການລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາການສ້າງວິຊາຊີບ, ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາຂອງປະຊາຊົນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການວ່າງງານ ແລະ ເພື່ອເປັນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຈາກບັນດາກະຊວງຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ. ໃນວັນທີ 30 ກັນຍາ 2022 ທ່ານ ດຣ. ບຸນລ້ອມ ແກ້ວບົວໂຮມ ຮອງປະທານກໍາມາທິການວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ຕິດຕາມກວດກາ-ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຢູ່ສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ໂດຍການຕ້ອນຮັບຂອງທ່ານ ປອ. ບຸນມາ ສິດທິໂສມ ຫົວໜ້າສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ຄະນະ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຫຍໍ້ກ່ຽວກັບສະພາບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ສະພາບພົ້ນເດັ່ນ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ພ້ອມທັງຮັບຟັງຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆ ຈາກຄູອາຈານທີ່ສິດສອນຢູ່ໃນສະຖາບັນ ຈາກນັ້ນ, ທາງຄະນະ ກໍໄດ້ຕັ້ງຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມຕໍ່ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຕົນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ແນວທາງແກ້ໄຂບັນຫາໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ່ທາງກໍາມາທິການວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມວາງເອົາໄວ້.
ນອກຈາກນີ້ ຄະນະ ຍັງໄດ້ສືບຕໍ່ຢ້ຽມຢາມເກັບກໍາຂໍ້ມູນຈົນຮອດວັນທີ 5 ຕຸລາ 2022 ເຊິ່ງໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ບໍລິສັດ ທຣີໂອ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ນິຄົມອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າວຽງຈັນໂນນທອງ ແລະ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້.
(ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ສອນສັກ ວັນວິໄຊ)