loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກໍາມາທິການວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ສໍາມະນາກ່ຽວກັບວຽກງານນະໂຍບາຍ ແລະ ການລົງທຶນເຂົ້າໃນລະບົບປົກປ້ອງສັງຄົມ

ກ.ຍ. 8, 2022 | SlideMobile

(ສພຊ) ເພື່ອຍົກສູງຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງລະບົບປົກປ້ອງສັງຄົມ, ຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2025 ແລະ ການລົງທຶນເຂົ້າໃນວຽກງານປົກປ້ອງສັງຄົມໃຫ້ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ເປັນກໍາມະການຂອງກໍາມາທິການວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ; ເພື່ອສະເໜີບົດບາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ລັດຖະສະພາສາກົນ ຕໍ່ກັບວຽກງານປົກປ້ອງສັງຄົມ; ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບການຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານເນື້ອໃນລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 5-6 ກັນຍາ 2022 ກໍາມາທິການວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ການລົງທຶນເຂົ້າໃນລະບົບປົກປ້ອງສັງຄົມ ໃຫ້ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ເປັນກໍາມະການຂອງກໍາມາທິການວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ດຣ. ບຸນລ້ອມ ແກ້ວບົວໂຮມ ຮອງປະທານກໍາມາທິການວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ, ທ່ານ ສົມພອນ ສີອຸດົມພັນ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ທ່ານ ນາງ Loveleen De ຫົວໜ້າໂຄງການປົກປ້ອງສັງຄົມ ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO), ເຂົ້າຮ່ວມມີບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ເປັນກໍາມະການຂອງກໍາມາທິການວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 2 ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ເຂດ 3 ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ເຂດ 4 ແຂວງອຸດົມໄຊ, ເຂດ 5 ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ເຂດ 6 ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ເຂດ 7 ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ເຂດ 8 ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ເຂດ 9 ແຂວງຊຽງຂວາງ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າກົມ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການຈໍານວນໜຶ່ງ.
​ ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີເນື້ອໃນທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍ ເປັນຕົ້ນ ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງລະບົບປົກປ້ອງສັງຄົມ, ຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອປົກປ້ອງສັງຄົມ, ການລົງທຶນໃສ່ລະບົບປົກປ້ອງສັງຄົມຂອງ ສປປລາວ, ບົດຮຽນກ່ຽວກັບການທົດລອງອຸດໜຸນແມ່ ແລະ ເດັກ (ເງິນສົດ), ບົດບາດຂອງລັດຖະສະພາສາກົນຕໍ່ກັບວຽກງານປົກປ້ອງສັງຄົມ, ບົດຮຽນຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ບົດບາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຕໍ່ກັບວຽກງານປົກປ້ອງສັງຄົມ.
​ ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນ້ີ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງສັງຄົມຢ່າງຈະແຈ້ງຈາກບັນດາຊ່ຽວຊານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ແລກປ່ຽນສົນທະນາສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວ.
(ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ຄໍາແສນ ພັດສະດາວົງ)