loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກໍາມາທິການວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ສໍາເລັດການຕິດຕາມກວດກາ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກ

ສ.ຫ. 19, 2022 | SlideMobile


(ສພຊ) ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຮັບມືກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຮອບໃໝ່, ການຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ ແລະ ການເຝົ້າລະວັງພະຍາດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຕາມລະດູການໃຫ້ມີຈຸດສຸມ, ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15-17 ສິງຫາ 2022 ກຳມາທິການວັດທະນະ ທຳ-ສັງຄົມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຢູ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ, ໂຮງໝໍເສດຖາທິຣາດ, ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ, ພະແນກສາທາລະນະສຸກນະຄອນຫຼວງ ເຊິ່ງນໍາໂດຍທ່ານ ດຣ. ບຸນລ້ອມ ແກ້ວບົວໂຮມ ຮອງປະທານກໍາມາທິການວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ.
ຈຸດປະສົງຂອງການຕິດຕາມກວດກາຄັ້ງນີ້ ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນດຳເນີນນງານຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX (2021-2025), ຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມີຈຸດສຸມ, ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ; ເພື່ອຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິ ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022 ສະບັບເລກທີ 55/ສພຊ, ລົງວັນທີ 08/07/2022; ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ ໂດຍນຳໃຊ້ມາດຕະການເຊື່ອມສານແບບຄົບຊຸດ 2019-2023; ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ ເພື່ອນຳມາວິເຄາະວິໄຈ ແລະ ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສະເໜີທິດທາງ, ວິທີການ ແລະ ມາດຕະການໃຫ້ລັດຖະບານປັບປຸງແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ.
ເນື້ອໃນຂອງການຕິດຕາມກວດກາຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິ ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວ ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມແຫ່ງຊາດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022 ສະບັບເລກທີ 55/ສພຊ, ລົງວັນທີ 08/07/2022; ຕິດຕາມກວດກາບັນດາມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ການແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19; ຕິດຕາມກວດກາ ແຜນປະຕິບັດງານກ່ຽວກັບການກັນ ແລະ ການຄວບຄຸມພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ ໂດຍນຳໃຊ້ມາດຕະການເຊື່ອມສານແບບຄົບຊຸດ 2019-2023.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ຈາກກົມ, ພະແນກການກ່ຽວຂ້ອງຂອງກະຊວງສາທາລະສະສຸກ, ໂຮງຫມໍມິດຕະພາບ, ໂຮງໝໍເສດຖາທິຣາດ, ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ, ພະແນກສາທາລະນະສຸກນະຄອນຫຼວງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄະນະ ຍັງໄດ້ລົງບ້ານຈໍານວນໜຶ່ງ ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນນໍານາຍບ້ານ, ອສບ ບ້ານ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕົວຈິງນໍາເຮືອນພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ. ພ້ອມນັ້ນ, ຄະນະຕິດຕາມຂອງກຳມາທິການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ກໍໄດ້ມີຄຳຖາມເຈາະຈີ້ມ ຕໍ່ແຕ່ລະພາກສ່ວນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ນຳເອົາຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບຄັ້ງນີ້ ລາຍງານຕໍ່ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ.
(ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ນາງ ສຸມົນທາ ງາໄຊ)