loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກໍາມາທິການກົດໝາຍ ເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດ

ກ.ພ. 14, 2023 | SlideMobile

(ສພຊ) ເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຂອງ ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະກອນວິຊາການ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍາໄດ້ກ່ຽວກັບ ທີ່ຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງ. ໃນວັນທີ 10 ກຸມພາ 2023 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ກົມຕິດຕາມກວດກາ ໂຄສະນາ ແລະ ຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ ຂອງກຳມາທິການກົດໝາຍ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ອຳໄພ ຈິດມານົນ ຮອງປະທານກຳມາທິການກົດໝາຍ, ມີບັນດາຄະນະກົມ, ຄະນະພະແນກ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ-ວິຊາການ ພາຍໃນສະພາແຫ່ງຊາດ, ນອກນັ້ນ ຍັງມີນັກສຶກສາເຝິກງານ ຈາກສະຖາບັນຍຸຕິທໍາແຫ່ງຊາດເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຈາກທ່ານ ພອນແກ້ວ ຕົ້ນວໍລະຈິດ ຫົວໜ້າກົມຕິດຕາມກວດກາ, ໂຄສະນາ ແລະ ຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ; ການເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ຈາກທ່ານ ກໍຢາ ຢົງກາຍ ຫົວໜ້າພະແນກ ໂຄສະນາລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ; ທ່ານ ນາງ ອາພິສອນ ພົງສາ ຮອງຫົວໜ້າກົມຕິດຕາມກວດກາ, ໂຄສະນາ ແລະ ຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ ມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ; ມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ອະທິບາຍກົດໝາຍ ໂດຍທ່ານ ສົມຈິດ ດວງສະຫວັນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ ແລະ ສັງລວມ; ການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໂດຍທ່ານ ອຳໄພ ຈິດມານົນ ຮອງປະທານກຳມາທິການກົດໝາຍ; ຮັບຟັງມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມກວດກາ, ໂຄສະນາ ແລະ ຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ ຈາກທ່ານ ຢີ່ຊົງ ໄຊຄື້ເຍ່ຍຕົວ ຮອງຫົວໜ້າກົມຕິດຕາມກວດກາ, ໂຄສະນາ ແລະ ຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ; ທ່ານ ບຸນລົ້ນ ສໍລາດຈຳປາ ຫົວໜ້າພະແນກຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ ມະຕິຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຕິດຕາມ ກວດກາການຜັນຂະຫຍາຍບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍທີ່ກຳນົດ ໃຫ້ອອກເປັນນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ.
ໃນຕອນທ້າຍ, ທ່ານ ອຳໄພ ຈິດມານົນ ໄດ້ມີຄຳເຫັນກ່າວປິດກອງປະຊຸມວ່າ: ກອງປະຊຸມ ເຕັມໄປດ້ວຍບັນຍາກາດຟົດຟື້ນ ແລະ ມີເນື້ອໃນຄວາມໝາຍອັນເລິກເຊິ່ງ ເຫັນວ່າບັນດາທ່ານຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຮັບຟັງ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ບັນລຸຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ນຳເອົາຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວ ໄປຄົ້ນຄວ້າ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ ເພື່ອຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ຂອງກຳມາທິການກົດໝາຍ ນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ.
(ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ອານຸສອນ ພູມມີທອນ)