loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກໍາມາທິການກົດໝາຍ ສໍາເລັດການສໍາມະນາ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ການຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ອະທິບາຍກົດໝາຍ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະກອນ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

​ພ.ຈ. 30, 2023 | SlideMobile, ຂ່າວເດັ່ນ

(ສພຊ) ການຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ອະທິບາຍກົດໝາຍ, ການຕິດຕາມກວດກາການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາການຜັນຂະຫຍາຍມາດຕາຂອງກົດໝາຍທີ່ກໍານົດໃຫ້ອອກເປັນນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງ ທີ່ສໍາຄັນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍຄື ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນການປະຕິບັດພາລະບົດບາດດ້ານນິຕິບັນຍັດ ແລະ ດ້ານຕິດຕາມກວດກາ. ສະນັ້ນ, ກໍາມາທິການກົດໝາຍ ໃນຖານະເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ເຫັນຄວາມສໍາຄັນວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ອະທິບາຍກົດໝາຍ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະກອນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນລະຫລ່າງວັນທີ 23-25 ພະຈິກ 2023 ທີ່ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແຂວງວຽງຈັນໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົບປະມານຈາກໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະພາແຫ່ງຊາດ (STEPS) ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຈະເລີນ ເຍຍປາວເຮີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານກໍາມາທິການກົດໝາຍ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ອໍາໄພ ຈິດມານົນ ຮອງປະທານກໍາມາທິການກົດໝາຍ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ລັດຖະກອນວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຈໍານວນໜຶ່ງ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາກະຊວງ, ອົງການ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ ມະຕິຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 30/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 7 ກຸມພາ 2022, ສະເໜີເຕັກນິກ ແລະ ວິທີການຄົ້ນຄວ້າການຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ອະທິບາຍກົດໝາຍ; ເຜີຍແຜ່ມະຕິຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 291/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 8 ທັນວາ 2022 ວ່າດ້ວຍ ການຕິດຕາມກວດກາ ການຜັນຂະຫຍາຍມາດຕາຂອງກົດໝາຍ ທີ່ກໍານົດໃຫ້ອອກເປັນນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ; ເຜີຍແຜ່ມະຕິ ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 53/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 23 ສິງຫາ 2022 ວ່າດ້ວຍ ການຕິດຕາມກວດກາ ການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ຄູ່ມືການຕິດຕາມກວດກາ ການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື, ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ກ່ຽວກັບບັນດາເນື້ອໃນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ, ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ.
(ກົມຕິດຕາມກວດກາ, ໂຄສະນາ ແລະ ຕີຄວາມໝາຍກົດໝາຍ)