loader image

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

The National Assembly of the LAO PDR

ກົມສົນທິສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເຜີຍແຜ່ສົນທິສັນຍາສາກົນດ້ານສິດທິມະນຸດທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີໃຫ້ແກ່ ສສຊ ແລະ ສສຂ 4 ແຂວງພາກກາງ.

ພ.ພ. 31, 2022 | ເຂດ 12 ຄຳມ່ວນ

ວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ຫ້ອງວ່າການແຂວງຄໍາມ່ວນກົມສົນທິສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍ, ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາເຜີຍແຜ່ສົນທິສັນຍາສາກົນດ້ານ ສິດ ທິມະນຸດທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາ ຄີ ແລະ ບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະພາຍໃຕ້ກົນໄກທົບທວນປະຈຳໄລຍະ ດ້ານສິດທິມະນຸດຮອບວຽນທີ 3 ທີ ສປປ ລາວ ຮັບຮອງເອົາ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ. ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ທອງຜ່ານ ສະຫວັນເພັດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຮອງປະທານຄະນະ ກໍາມະການແຫ່ງ ຊາດວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານ ສັນຍາ ປຣະເສີດ ປະທານກຳມາທິ ການຕ່າງປະເທດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ທ່ານ ນາງ ບັງອອນ ໄຊຍະສິດ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຄໍາມ່ວນ, ມີບັນດາສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຈາກ 4 ແຂວງ : ແຂວງໄຊສົມບູນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຄຳມ່ວນ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເພື່ອເປັນການເສີມສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນວຽກງານ ສິດທິມະນຸດກໍ່ຄືການເຄື່ອນໄຫວສິດທິມະນຸດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນເວທີພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ແນໃສໃຫ້ບັນດາ ທ່ານທີ່ເຂົ້້າຮ່ວມສາມາດນຳໄປໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃນຕໍ່ໜ້າ. ເຊິ່ງຫົວຂໍ້ທີ່ສຳຄັນນໍາມາບັນ ຍາຍໃນຄັ້ງນີ້ມີ : ກົດໝາຍສາກົນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ, ບັນດາສົນທິສັນຍາສາກົນ ດ້ານສິດທິມະນຸດ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາ ຄີ, ກົນໄກສິດທິມະນຸດສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ, ການເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນ ການທົບທວນປະຈຳໄລຍະດ້ານສິດທິມະນຸດ (UPR) ຮອບວຽນທີ 3, ບາງກໍລະນີຂໍ້ກ່າວຫາດ້ານສິດທິມະນຸດທີ່ສາ ກົນຍົກຂຶ້ນຕໍ່ ສປປ ລາວ ແລະ ການຕອບໂຕ້ຊີ້ແຈງອະທິບາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ວຽກງານການຄຸ້ມ ຄອງ ການເຄື່ອນໄຫວສາສະໜາຢູ່ ສປປ ລາວ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສປປ ລາວ ໃນວຽກງານການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ, ພາລະບົດບາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຕໍ່ກັບການຮັບຮອງ, ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມ ເປັນພາຄີຂອງສົນ ທິສັນຍາລວມທັງການຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາສາກົນດ້ານສິດທິ ມະນຸດໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ.

ໂອກາດກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ ທ່ານ ທອງຜ່ານ ສະຫວັນເພັດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນສະພາບການຂອງໂລກ ແລະ ພາກພື້ນກ່ຽວກັບວຽກງານການ ສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ, ລວມທັງການເຄື່ອນໄຫວດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງລັດຖະບານລາວ ທີ່ຖືວ່າເປັນໜຶ່ງໃນວຽກງານບູລິມະສິດຂອງລັດຖະ ບານທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຕະຫຼອດມາ, ມາເຖິງປະຈຸບັນ, ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເປັນພາຄີສົນທິ ສັນຍາຫຼັກດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງ ສປຊ ຈຳນວນ 7 ສະບັບຈາກທັງໝົດ 9 ສະບັບ ເປັນພາຄີອະນຸສັນຍາເພີ່ມເຕີມ ໃຫ້ແກ່ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ ສິດທິເດັກອີກ 2 ສະບັບ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ດໍາເນີນໄປ 1 ວັນເຄິ່ງ, ວັນທີ 30 – 31 ພຶດສະພາ ຈິ່ງຈະສຳເລັດ.

ນັກຂ່າວແຂວງຄໍາມ່ວນ.